SZP - WIG (9)

Badanie ekspresji genów receptorów retinoidowych i genów indukowanych interferonem alfa w raku jelita grubego oraz identyfikacji nowych genów swoistych jelitowo
Keyword:WALISZEWSKI PRZEMYSŁAW
Author:WALISZEWSKI PRZEMYSŁAW
Signature:45D/14135
Wyniki leczenia złamań krętarzowych kości udowej : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WALKIEWICZ ANDRZEJ
Author:WALKIEWICZ ANDRZEJ
Signature:45D/16374
Wyniki leczenia złamań krętarzowych kości udowej : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WALKIEWICZ ANDRZEJ
Author:WALKIEWICZ ANDRZEJ
Signature:45D/16374
Ocena zmienności potencjału motorycznego u pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego w trakcie rehabilitacji ruchowej : rozprawa doktorska na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WALKIEWICZ MIECZYSŁAW
Author:WALKIEWICZ MIECZYSŁAW
Signature:45D/17545
Ocena zmienności potencjału motorycznego u pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego w trakcie rehabilitacji ruchowej : rozprawa doktorska na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WALKIEWICZ MIECZYSŁAW
Author:WALKIEWICZ MIECZYSŁAW
Signature:45D/17545
Procesy odtwórcze w urazowych ubytkach czaszki u dzieci
Keyword:WALKOWIAK MARIA
Author:WALKOWIAK MARIA
Signature:45D/976
Rola monoamin biogennych mózgu w czynności gonadotropowej przysadki mózgowej szczura : praca doktorska
Keyword:WALOCH MAREK
Author:WALOCH MAREK
Signature:45D/5555
Analiza stanu uodpornienia populacji mieszkańców Polski przeciwko błonicy : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WALORY JAROSŁAW
Author:WALORY JAROSŁAW
Signature:45D/17086
Cytodiagnostyka raka i stanów przedrakowych krtani.
Keyword:WALORYSZAK BARBARA
Author:WALORYSZAK BARBARA
Signature:45D/14166
Nowe aspekty zwalczania duru brzusznego w świetle sytuacji epidemiologicznej duru w województwie poznańskim : [praca habilitacyjna]
Keyword:WALTER TADEUSZ
Author:WALTER TADEUSZ
Signature:45H/2906
Ocena ekspresji wybranych antygenów powierzchniowych limfocytów u dzieci z wolem obojętnym i nadczynnym : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WALTER-CRONECK BEATA
Author:WALTER-CRONECK BEATA
Signature:45D/17726
Ocena ekspresji wybranych antygenów powierzchniowych limfocytów u dzieci z wolem obojętnym i nadczynnym : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WALTER-CRONECK BEATA
Author:WALTER-CRONECK BEATA
Signature:45D/17726
Wczesne wyniki leczenia choroby wrzodowej dwunastnicy za pomocą wybiórczego odnerwienia trzonu i dna żołądka : praca na stopień doktora medycyny
Keyword:WALUK RYSZARD
Author:WALUK RYSZARD
Signature:45D/4316
Wczesne wyniki leczenia choroby wrzodowej dwunastnicy za pomocą wybiórczego odnerwienia trzonu i dna żołądka : praca na stopień doktora medycyny
Keyword:WALUK RYSZARD
Author:WALUK RYSZARD
Signature:45D/4316
Nieprawidłowości w zakresie żył dużego krążenia, utrudniające badania rentgenowskie wad wrodzonych serca u dzieci.
Keyword:WAŁECKI ZENON
Author:WAŁECKI ZENON
Signature:45D/621
Ocena funkcji motorycznych zwieraczy odbytu po przednich resekcjach odbytnicy : praca doktorska
Keyword:WAŁĘGA PIOTR
Author:WAŁĘGA PIOTR
Signature:45D/15735
Wykorzystanie prokalcytoniny oraz interleukiny-6 do określenia ciężkości urazu okołooperacyjnego w cholecystektomii klasycznej i laparoskpowej : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WANICZEK DARIUSZ
Author:WANICZEK DARIUSZ
Signature:45D/17550
Wykorzystanie prokalcytoniny oraz interleukiny-6 do określenia ciężkości urazu okołooperacyjnego w cholecystektomii klasycznej i laparoskpowej : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WANICZEK DARIUSZ
Author:WANICZEK DARIUSZ
Signature:45D/17550
Służba Zdrowia Wojska Polskiego w bitwie nad Bzurą (9-22 wrzesień 1939 r.) : [praca doktorska]
Keyword:WANKIEWICZ ROMAN
Author:WANKIEWICZ ROMAN
Signature:45D/21486
Dystrybucja cholesterolu we frakcjach lipoproteidowych surowicy krwi u kobiet z ciążą prawidłową oraz powikłaną przez wewnątrzwątrobową cholestazę ciężarnych : praca doktorska
Keyword:WAŃKOWICZ ZBIGNIEW
Author:WAŃKOWICZ ZBIGNIEW
Signature:45D/3210