C - F (2)

Wydalanie lipidów i lipoproteidów z moczem w niektórych jednostkach chorobowych : rozprawa doktorska
Keyword:DEC JÓZEF
Author:DEC JÓZEF
Signature:45D/3432
Próba oceny biochemicznych parametrów syntezy i degradacji kolagenu w cukrzycy : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej
Keyword:DEC RENATA
Author:DEC RENATA
Signature:45D/15140
Cechy morfologiczne i sprawność notoryczna studentów w świetle 40-to letnich obserwacji : praca doktorska
Keyword:DECKERT ANDRZEJ
Author:DECKERT ANDRZEJ
Signature:45D/17611
Czynniki wpływające na kształtowanie poziomu rozwoju społecznego w procesie rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:DEJA AGATA
Author:DEJA AGATA
Signature:45D/17782
Reaktywność tętnicy wewnętrznej w nadciśnieniu tętniczym : praca doktorska
Keyword:DEJA MAREK ANDRZEJ
Author:DEJA MAREK ANDRZEJ
Signature:45D/14640
Wpływ kształtu i wielkości wkładów koronowo-korzeniowych na naprężenia powstające w tkankach odbudowanych zębów : praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie stomatologii
Keyword:DEJAK BEATA
Author:DEJAK BEATA
Signature:45D/17005
Analiza specjacyjna selenu i krzemu w wybranych ziołach oraz środkach spożywczych
Keyword:DEJNEKA WOJCIECH
Author:DEJNEKA WOJCIECH
Signature:45D/16973
Wartość różnych metod diagnostycznych w rozpoznawaniu ciąży pozamacicznej : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:DELA-SZYMAŃSKA ANNA
Author:DELA-SZYMAŃSKA ANNA
Signature:45D/16364
Wartość różnych metod diagnostycznych w rozpoznawaniu ciąży pozamacicznej : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:DELA-SZYMAŃSKA ANNA
Author:DELA-SZYMAŃSKA ANNA
Signature:45D/16364
Wyniki leczenia złośliwych nowotworów nerki na podstawie materiału Śląskiej Akademii medycznej z ostatnich 15 lat : rozprawa na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:DELEBIŃSKI BOGUSŁAW
Author:DELEBIŃSKI BOGUSŁAW
Signature:45D/3378
Badania nad skojarzonym działaniem promieniowania gamma i azydku sodu na zaburzenia mitotyczne u Pisum sativum
Keyword:DEMBIŃSKI WŁODZIMIERZ
Author:DEMBIŃSKI WŁODZIMIERZ
Signature:45D/5452
Próba oceny kompresji i gwoździowania w złamaniach szyjki kości udowej : praca doktorska
Keyword:DEPIŃSKI KAZIMIERZ
Author:DEPIŃSKI KAZIMIERZ
Signature:454/2399
Zagadnienia morfologiczne w grzybicach głębokich (aspergillosis, candidiasis, cryptococcosis)
Keyword:DEPOWSKI MARIAN
Author:DEPOWSKI MARIAN
Signature:45D/493
Znaczenie immunofenotypowania w wykrywaniu minimalnej choroby resztkowej w ostrych białaczkach
Keyword:DEPTAŁA ANDRZEJ
Author:DEPTAŁA ANDRZEJ
Signature:45D/14173
Wpływ 5-fluorouracylu na cykl mitotyczny i syntezę DNA w nabłonku jelita cienkiego myszy : praca doktorska
Keyword:DER STANISŁAW
Author:DER STANISŁAW
Signature:45D/3396
Charakterystyka i rola receptora dopauainowego typu D4 w regulacji biosyntezy melatoniny w siatkówce: praca doktorska
Keyword:DERBISZEWSKA TERESA
Author:DERBISZEWSKA TERESA
Signature:45D/14421
Biochemiczne mechanizmy reakcji obronnych żywiciela w doświadczalnej włośnicy : rozprawa doktorska
Keyword:DERDA MONIKA
Author:DERDA MONIKA
Signature:45D/15993
Poziom ACTH i kortyzolu w osoczu oraz wydalanie kortykosterydów z moczem przed i po leczeniu nadczynności tarczycy
Keyword:DERECH-MROZOWSKA JOLANTA
Author:DERECH-MROZOWSKA JOLANTA
Signature:45D/6305
Ocena wpływu leczenia przeciwutleniaczami na peroksydację i glikację u chorych w podeszłym wieku
Keyword:DEREJCZYK JAROSŁAW
Author:DEREJCZYK JAROSŁAW
Signature:45D/15115
Wpływ ledakrinu na miąższ wątroby u ludzi
Keyword:DEREŃ KRZYSZTOF
Author:DEREŃ KRZYSZTOF
Signature:45D/5316