C - F (2)

Wpływ promieni ultrafioletowych na erytropoezę u szczurów :
Keyword:DANIEYKO-OSMAN MARIA
Author:DANIEYKO-OSMAN MARIA
Signature:45D/2830
Wpływ zmiennego pola magnetycznego na czynność bioelektryczną mózgu pacjentów z zespołami depresyjnymi : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:DANIKIEWICZ ALEKSANDER
Author:DANIKIEWICZ ALEKSANDER
Signature:45D/16451
Wpływ zmiennego pola magnetycznego na czynność bioelektryczną mózgu pacjentów z zespołami depresyjnymi : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:DANIKIEWICZ ALEKSANDER
Author:DANIKIEWICZ ALEKSANDER
Signature:45D/16451
Dynamika zmian patomorfologicznych w niektórych wewnętrznych narządach szczurów zatrutych talem i leczonych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w nerkach
Keyword:DANILEWICZ MARIAN
Author:DANILEWICZ MARIAN
Signature:45D/4951
Uczulenie na tworzywo akrylanowe w świetle własnych badań klinicznych.
Keyword:DANILEWICZ-STYSIAK ZOFIA
Author:DANILEWICZ-STYSIAK ZOFIA
Signature:45D/473
Wpływ alkoholu na system interferonowy u zwierząt doświadczalnych oraz ocena systemu interferonowego i czynnika martwicy nowotworów u ludzi przewlekle nadużywających alkohol z chorobami przewodu pokarmowego
Keyword:DANILUK JADWIGA
Author:DANILUK JADWIGA
Signature:728,133
Wpływ karnityny na agregację płytek krwi u chorych na mocznicę :
Keyword:DANILUK-JAMRO ANNA
Author:DANILUK-JAMRO ANNA
Signature:45D/17654
Ocena wiedzy i postaw wśród młodzieży szkół podstawowych na temat zakażenia i zapobiegania HIV i AIDS : praca doktorska
Keyword:DANILUK-KULA BARBARA
Author:DANILUK-KULA BARBARA
Signature:45D/16011
Ocena wiedzy i postaw wśród młodzieży szkół podstawowych na temat zakażenia i zapobiegania HIV i AIDS : praca doktorska
Keyword:DANILUK-KULA BARBARA
Author:DANILUK-KULA BARBARA
Signature:45D/16011
Epidemiologia urazów u dzieci :
Keyword:DANILUK-MATRAŚ IRENA
Author:DANILUK-MATRAŚ IRENA
Signature:45D/17169
Badania morfochemiczne tarczycy świnki morskiej w doświadczalnym, ostrym wstrząsie anafilaktycznym
Keyword:DANOWSKI JACEK
Author:DANOWSKI JACEK
Signature:45D/6059
Ultrasonografia dopplerowska w wykrywaniu i rozpoznawaniu wczesnych zmian patologicznych w błonie śluzowej trzonu macicy
Keyword:DAŃSKA ANNA
Author:DAŃSKA ANNA
Signature:45D/15483
Wykrywanie i następstwa zakażeń Clostridium Difficile u dorosłych
Keyword:DARE AKINTAYO
Author:DARE AKINTAYO
Signature:45D/15855
Nowa metoda określania wolnej i związanej bilirubiny i jej znaczenie kliniczne
Keyword:DAROCHA TADEUSZ
Author:DAROCHA TADEUSZ
Signature:45D/824
Dobór struktury układu sterującego respiratora w aspekcie długotrwałej sztucznej wentylacji płuc .
Keyword:DAROWSKI MAREK
Author:DAROWSKI MAREK
Signature:45D/24795
Badania doświadczalne i kliniczne nad przydatnością aldehydu glutarowego w endodontycznym leczeniu zębów mlecznych : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:DASZKOWSKA MAŁGORZATA
Author:DASZKOWSKA MAŁGORZATA
Signature:45D/16233
Badania doświadczalne i kliniczne nad przydatnością aldehydu glutarowego w endodontycznym leczeniu zębów mlecznych : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:DASZKOWSKA MAŁGORZATA
Author:DASZKOWSKA MAŁGORZATA
Signature:45D/16233
Wpływ różnych dawek kortykoidów na poziom ACTH w osoczu w przewlekłej pierwotnej niewydolności nadnerczy
Keyword:DASZYŃSKA MARIA
Author:DASZYŃSKA MARIA
Signature:45D/2666
Badania in vitro wpływu wybranych związków na aktywność ludzkich wątrobowych enzymów pierwszego etapu biotransformacji metanolu
Keyword:DAWIDEK-PIETRYKA KATARZYNA
Author:DAWIDEK-PIETRYKA KATARZYNA
Signature:45D/17677
Badania in vitro wpływu wybranych związków na aktywność ludzkich wątrobowych enzymów pierwszego etapu biotransformacji metanolu
Keyword:DAWIDEK-PIETRYKA KATARZYNA
Author:DAWIDEK-PIETRYKA KATARZYNA
Signature:45D/17677