C - F (2)

Alergiczne zapalenie naczyń krwionośnych skóry w aspekcie klinicznym, histologicznym i immunologicznym : rozprawa na tytuł doktora medycyny
Keyword:CZUBEK MARIA
Author:CZUBEK MARIA
Signature:45D/17339
Życie 1 działalność Karola Bożydara Szymońskiego (1908 - 1990) : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CZUBÓWNA MARIA JULITA
Author:CZUBÓWNA MARIA JULITA
Signature:45D/15628
Zachowanie się rzutu serca w warunkach normo i hipokapni w trakcie znieczulenia ogólnego ; praca doktorska
Keyword:CZUDOWSKI JAROMIR
Author:CZUDOWSKI JAROMIR
Signature:45D/5552
Ocena sprawności ręki po przebytym złuszczeniu dalszej nasady kości promieniowej u dzieci : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CZUPRYNIAK-SŁAWIŃSKA MAŁGORZATA
Author:CZUPRYNIAK-SŁAWIŃSKA MAŁGORZATA
Signature:45D/14845
Próba oceny wiedzy z reumatologii u studentów VI roku oraz lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej jako uzasadnienie potrzeby zmian w kształceniu lekarzy rodzinnych : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CZUSZYŃSKA ZENOBIA
Author:CZUSZYŃSKA ZENOBIA
Signature:45D/17814
Wpływ kamptotecyny na aktywność limfocytów i fibroblastów.Implikacje terapeutyczne w twardzinie układowej, : praca doktorska
Keyword:CZUWARA-ŁADYKOWSKA JOANNA
Author:CZUWARA-ŁADYKOWSKA JOANNA
Signature:45D/15996
Wpływ kamptotecyny na aktywność limfocytów i fibroblastów.Implikacje terapeutyczne w twardzinie układowej, : praca doktorska
Keyword:CZUWARA-ŁADYKOWSKA JOANNA
Author:CZUWARA-ŁADYKOWSKA JOANNA
Signature:45D/15996
Rola difosfotiaminy w regulacji kompleksu dehydrogenazy pirogronianowej mięśnia sercowego
Keyword:CZYGIER MARIA
Author:CZYGIER MARIA
Signature:45D/17432
Znaczenie diagnostyczne obrazu radiologicznego pęcherzyków nasiennych w różnicowaniu gruczolaka i raka sterczu
Keyword:CZYŻ ALEKSANDER
Author:CZYŻ ALEKSANDER
Signature:45D/3211
Molekularne mechanizmy hamowania syntezy RNA in vitro przez pochodne furokumaryny
Keyword:CZYŻ MAŁGORZATA
Author:CZYŻ MAŁGORZATA
Signature:45D/11008
Arytmia i czynność serca jako miernik obciążenia umysłowego i emocjonalnego
Keyword:CZYŻEWSKA EWA
Author:CZYŻEWSKA EWA
Signature:45D/6247
Wpływ hydrokortyzonu na aktywność kinazy fosfokreatynowej w surowicy krwi w niektórych chorobach mięśni
Keyword:CZYŻEWSKI KRZYSZTOF
Author:CZYŻEWSKI KRZYSZTOF
Signature:45D/6827
Przydatność maski krtaniowej w znieczuleniu ogólnym z małym dopływem gazów w "chirurgii jednego dnia" u dzieci : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ĆWIOK EWA
Author:ĆWIOK EWA
Signature:45D/16449
Przydatność maski krtaniowej w znieczuleniu ogólnym z małym dopływem gazów w "chirurgii jednego dnia" u dzieci : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ĆWIOK EWA
Author:ĆWIOK EWA
Signature:45D/16449
Badania nad podjednostkową budową arginazy z tkanek ssaków
Keyword:DAHLIG EWA
Author:DAHLIG EWA
Signature:45D/3640
Analiza postępowania w jaskrze pierwotnej zamykającego się kąta ze szczególnym uwzględnieniem roli środków hiperosmotycznych
Keyword:DAŁKOWSKA ANNA
Author:DAŁKOWSKA ANNA
Signature: 45D/5340
Zmiany zapalne w mózgach po zabiegach operacyjnych
Keyword:DAMBSKA MARIA
Author:DAMBSKA MARIA
Signature:45D/816
Ocena rynomanometryczna reakcji błony śluzowej nosa po prowokacji donosowej wyciągami Dermatophagoides farinae i Dermatophagoides pteronyssinus u chorych na całoroczne alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:DAMPS IWONA
Author:DAMPS IWONA
Signature:45D/19205
Ocena rynomanometryczna reakcji błony śluzowej nosa po prowokacji donosowej wyciągami Dermatophagoides farinae i Dermatophagoides pteronyssinus u chorych na całoroczne alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:DAMPS IWONA
Author:DAMPS IWONA
Signature:45D/19205
Powikłania hemodializy a stężenie sodu w płynie dializacyjnym :
Keyword:DANIEWSKA-MICHALSKA DOROTA
Author:DANIEWSKA-MICHALSKA DOROTA
Signature:45D/17075