C - F (2)

Ultrastruktura komórek z płynów jam ciała człowieka. Badania otoczki zewnętrznej (glikokaliks) oraz tzw. rozpłaszczania i rozprzestrzeniania komórek t praca doktorska
Keyword:CZERNIAK BOGDAN
Author:CZERNIAK BOGDAN
Signature:45D/3306
Ultrastruktura komórek z płynów jam ciała człowieka. Badania otoczki zewnętrznej (glikokaliks) oraz tzw. rozpłaszczania i rozprzestrzeniania komórek t praca doktorska
Keyword:CZERNIAK BOGDAN
Author:CZERNIAK BOGDAN
Signature:45D/3306
Ułatwienie porodu za pomocą nowokainowego znieczulenia przedkrzyżowego.
Keyword:CZERNIAK ZYGMUNT
Author:CZERNIAK ZYGMUNT
Signature:45D/983
Badanie zdolności adaptacji zwierząt do wysiłku fizycznego w doświadczalnie wywołanym niedoborze magnezu : praca na stopień doktora nauk przyrodniczych
Keyword:CZERNIAKOWSKA KRYSTYNA
Author:CZERNIAKOWSKA KRYSTYNA
Signature:45D/3214
Tolerancja wysiłkowa u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc w różnym stadium zaawansowania choroby : praca doktorska
Keyword:CZERNICKA-CIERPISZ EWA
Author:CZERNICKA-CIERPISZ EWA
Signature:45D/14389
Wartość odruchu Hoffmanna w ocenie bocznych idiopatycznych skrzywień kręgosłupa : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CZERNICKI KRZYSZTOF
Author:CZERNICKI KRZYSZTOF
Signature:45D/16228
Wartość odruchu Hoffmanna w ocenie bocznych idiopatycznych skrzywień kręgosłupa : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CZERNICKI KRZYSZTOF
Author:CZERNICKI KRZYSZTOF
Signature:45D/16228
Zachowanie się torsji kości piszczelowej u dzieci z wrodzonymi stopami końsko-szpotawymi : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CZERNIHOWSKI MIROSŁAW
Author:CZERNIHOWSKI MIROSŁAW
Signature:45D/5430
Układ hemostatyczny i białka zasadowe przy łożysku przodującym i przedwcześnie odklejonym.
Keyword:CZERNIK TADEUSZ
Author:CZERNIK TADEUSZ
Signature:45D/1053
Wpływ promieniowania gamma Co 60 na ruchliwość jonów sodowych w roztworach dekstranu.
Keyword:CZERNY KAROL
Author:CZERNY KAROL
Signature:45D/548
Typowanie serologiczne szczepów Escherichie coli izolowanych z przypadków biegunki niemowląt : praca doktorska
Keyword:CZERNY-OTRZONSEK HELENA
Author:CZERNY-OTRZONSEK HELENA
Signature:45D/3368
Badania nad odczynami mielopoetycznymi śledziony w przebiegu niedotlenienia wysokościowego oraz doświadczalnej niedokrwistości pokrwotocznej.
Keyword:CZERSKI PRZEMYSŁAW
Author:CZERSKI PRZEMYSŁAW
Signature:45D/202
Ocena nadwagi w badaniach epidemiologicznych w oparciu o niektóre wskaźniki antropometryczne :	[praca na stopień doktora nauk przyrodniczych]
Keyword:CZERWIŃSKA STANISŁAWA
Author:CZERWIŃSKA STANISŁAWA
Signature:45D/4706
Wpływ wycięcia zwoju współczulnego szyjnego górnego na gojenie się ran kostnych żuchwy u królika.
Keyword:CZERWIŃSKI FLORIAN
Author:CZERWIŃSKI FLORIAN
Signature:45D/2200
Wpływ zaburzeń ustrojowych, sposobu pobrania i przechowywania trzustki dawcy na izolację wysp Langerhansa : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CZERWIŃSKI JAROSŁAW
Author:CZERWIŃSKI JAROSŁAW
Signature:45D/16142
Wpływ zaburzeń ustrojowych, sposobu pobrania i przechowywania trzustki dawcy na izolację wysp Langerhansa : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CZERWIŃSKI JAROSŁAW
Author:CZERWIŃSKI JAROSŁAW
Signature:45D/16142
Działanie protrombin w układach tworzących trombinę.
Keyword:CZERWlŃSKA-KOSSOBUDZKA BARBARA
Author:CZERWlŃSKA-KOSSOBUDZKA BARBARA
Signature:45D/662
Działanie niektórych leków psychotropowych u zwierząt poddanych długotrwałej izolacji oraz z uszkodzonym układem serotoninergicznym : praca doktorska
Keyword:CZŁONKOWSKI ANDRZEJ
Author:CZŁONKOWSKI ANDRZEJ
Signature:45D/2546
Analiza i klasyfikacja chromosomów metodą komputerowego porównywania charakteryzujących je funkcji : praca doktorska
Keyword:CZOGAŁA ANIELA
Author:CZOGAŁA ANIELA
Signature:45D/6038
Anatomiczne uwarunkowania krążenia krwi w układzie żylnym wątroby w życiu płodowym : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CZUBALSKI ANDRZEJ
Author:CZUBALSKI ANDRZEJ
Signature:45D/17077