C - F (2)

Wpływ inaktywowanych wirusów m rozwój Poxvirus variolae
Keyword:DĄBROWSKI JANUSZ
Author:DĄBROWSKI JANUSZ
Signature:45D/2279
Następstwa pozostawienia w pęcherzu szwów z różnego gatunku nici chirurgicznych : rozprawa na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:DĄBROWSKI KAZIMIERZ
Author:DĄBROWSKI KAZIMIERZ
Signature:45D/6920
Rezerwy wydzielnicze FSH, LH i prolaktyny u mężczyzn z normozoospermią oraz u mężczyzn z jądrową i pozajądrową przyczyną zmian w nasieniu : praca doktorska
Keyword:DĄBROWSKI KRZYSZTOF
Author:DĄBROWSKI KRZYSZTOF
Signature:45D/17001
Rezerwy wydzielnicze FSH, LH i prolaktyny u mężczyzn z normozoospermią oraz u mężczyzn z jądrową i pozajądrową przyczyną zmian w nasieniu : praca doktorska
Keyword:DĄBROWSKI KRZYSZTOF
Author:DĄBROWSKI KRZYSZTOF
Signature:45D/17001
Badania nad rolą dopaminy w kurczliwości naczyń łożyska ludzkiego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:DĄBROWSKI MAREK
Author:DĄBROWSKI MAREK
Signature:45D/6350
"Sposób konserwacji i ocena doświadczalna biologicznych opatrunków biostatycznych uzyskanych z owodni, łożyska i świńskiej skóry" : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:DĄBROWSKI MAREK
Author:DĄBROWSKI MAREK
Signature:45D/6916
Odnowa odpowiedzi komórkowej o typie reaktywności limfocytów T w populacji limfoidalnej długotrwale pozbawionej wpływu grasicy : [praca doktorska]
Keyword:DĄBROWSKI MAREK P
Author:DĄBROWSKI MAREK P
Signature:45D/2912
Chirurgiczne leczenie tętniaków tętnicy przedniej mózgu -tętnicy łączącej przedniej.
Keyword:DĄBROWSKI METODY
Author:DĄBROWSKI METODY
Signature:45D/2245
Zastosowanie różnicowej prezentacji RNA do identyfikacji genów o regulowanej ekspresji : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:DĄBROWSKI MICHAŁ
Author:DĄBROWSKI MICHAŁ
Signature:45D/16128
Zastosowanie różnicowej prezentacji RNA do identyfikacji genów o regulowanej ekspresji : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:DĄBROWSKI MICHAŁ
Author:DĄBROWSKI MICHAŁ
Signature:45D/16128
Analiza występowania choroby niedokrwiennej, zaburzeń rytmu, oraz zmienności częstotliwości rytmu serca u zawodowych kierowców autobusów
Keyword:DĄBROWSKI PAWEŁ
Author:DĄBROWSKI PAWEŁ
Signature:45D/14197
Określenie indywidualnej wrażliwości na różne formy terapii nowotworowej u chorych na raka krtani : rozprawa doktorska
Keyword:DĄBROWSKI PIOTR
Author:DĄBROWSKI PIOTR
Signature:45D/16093
Stężenia IGF1, IGF1BP, HGH, insuliny oraz innych wybranych parametrów biochemicznych w surowicy krwi i w wodach płodowych kobiet ciężarnych i ich noworodków w niektórych stanach patologii ciąży : praca doktorska
Keyword:DĄBROWSKI STANISŁAW
Author:DĄBROWSKI STANISŁAW
Signature:45D/14512
Ocena wartości metody Roux z wagotomią w przypadkach nawrotu owrzodzenia po częściowym wcięciu żołądka z powodu choroby wrzodowej
Keyword:DĄBROWSKI WITOLD
Author:DĄBROWSKI WITOLD
Signature:45D/543
Wpływ aminokwasów SP-720 na aktywność niektórych enzymów soku trzustkowego u psów przy zachowanym unerwieniu parasympatycznym trzustki i po wagotomii piennej : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:DĄBROWSKI ZYGFRYD
Author:DĄBROWSKI ZYGFRYD
Signature:45/3448
Wpływ aminokwasów SP-720 na aktywność niektórych enzymów soku trzustkowego u psów przy zachowanym unerwieniu parasympatycznym trzustki i po wagotomii piennej : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:DĄBROWSKI ZYGFRYD
Author:DĄBROWSKI ZYGFRYD
Signature:45/3448
Doświadczalne badania dynamiki biodegradacji nici węglowej w tkankach miękkich z wykorzystaniem metod morfometrycznych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:DĄBRÓWKA KRZYSZTOF
Author:DĄBRÓWKA KRZYSZTOF
Signature:45D/16450
Doświadczalne badania dynamiki biodegradacji nici węglowej w tkankach miękkich z wykorzystaniem metod morfometrycznych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:DĄBRÓWKA KRZYSZTOF
Author:DĄBRÓWKA KRZYSZTOF
Signature:45D/16450
Odczyn absorpcji surowicy antyglobulinowej w badaniach przynależności gatunkowej niektórych tkanek ludzkich - wyschniętych i gnilnie zmienionych : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:DEBOA DANUTA
Author:DEBOA DANUTA
Signature:45D/3947
Odczyn absorpcji surowicy antyglobulinowej w badaniach przynależności gatunkowej niektórych tkanek ludzkich - wyschniętych i gnilnie zmienionych : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:DEBOA DANUTA
Author:DEBOA DANUTA
Signature:45D/3947