C - F (2)

 Ocena stanu neurologicznego i niektórych reakcji układu neurowegetatywnego u kierowców transportu ciężkiego
Keyword:DAWIDOWICZ-SOBCZAK KRYSTYNA
Author:DAWIDOWICZ-SOBCZAK KRYSTYNA
Signature:45D/6661
Zaburzenia morfologiczne i czynnościowe w krwi krążącej pod wpływem środka cieniującego
Keyword:DAWISKIBA JANUSZ
Author:DAWISKIBA JANUSZ
Signature:45D/3063
Zmiany stężenia interleukiny 1 Beta i interleukiny 6 we krwi chorych na reumatoidalne zapalenie stawów w przebiegu skojarzonego leczenia metotreksatem i prednizonem : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:DĄBKOWSKA BOŻENA
Author:DĄBKOWSKA BOŻENA
Signature:45D/16746
Zmiany stężenia interleukiny 1 Beta i interleukiny 6 we krwi chorych na reumatoidalne zapalenie stawów w przebiegu skojarzonego leczenia metotreksatem i prednizonem : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:DĄBKOWSKA BOŻENA
Author:DĄBKOWSKA BOŻENA
Signature:45D/16746
Badania odczynowości alergicznej typu atopowego u chorych z psychozami endogennymi : chorobami afektywnymi lub schizofrenią
Keyword:DĄBKOWSKA MAŁGORZATA
Author:DĄBKOWSKA MAŁGORZATA
Signature:45D/14272
Stan wiedzy i informacji w środowisku wiejskim w zakresie ryzyka wynikającego ze stosowania pestycydów
Keyword:DĄBROWSKA BARBARA KRYSTYNA
Author:DĄBROWSKA BARBARA KRYSTYNA
Signature:45D/6554
Ocena białek niskocząsteczkowych alfal -mikroglobuliny i beta2 - mikroglobuliny oraz erytrocyturii dysmorficznej w zakażeniu układu moczowego u dzieci : praca na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:DĄBROWSKA JOANNA MARIA
Author:DĄBROWSKA JOANNA MARIA
Signature:45D/17054
Ocena białek niskocząsteczkowych alfal -mikroglobuliny i beta2 - mikroglobuliny oraz erytrocyturii dysmorficznej w zakażeniu układu moczowego u dzieci : praca na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:DĄBROWSKA JOANNA MARIA
Author:DĄBROWSKA JOANNA MARIA
Signature:45D/17054
Farmakodynamika leków o działaniu przeciwkamicowym układu moczowego
Keyword:DĄBROWSKA KRYSTYNA
Author:DĄBROWSKA KRYSTYNA
Signature:45D/2321
Próba ustalenia schematu postępowania diagnostycznego w chorobie włóknisto-torbielowatej sutka : rozprawa doktorska
Keyword:DĄBROWSKA MAŁGORZATA
Author:DĄBROWSKA MAŁGORZATA
Signature:45D/16447
Próba ustalenia schematu postępowania diagnostycznego w chorobie włóknisto-torbielowatej sutka : rozprawa doktorska
Keyword:DĄBROWSKA MAŁGORZATA
Author:DĄBROWSKA MAŁGORZATA
Signature:45D/16447
Przydatność echokardiograficznej próby dobutaminowej ze szczególnym uwzględnieniem parametrów funkcji rozkurczowej w ocenie przetrwałego niedokrwienia we wczesnym okresie zawału mięśnia sercowego : rozprawa doktorska
Keyword:DĄBROWSKA-KUGACKA ALICJA
Author:DĄBROWSKA-KUGACKA ALICJA
Signature:45D/17312
Ocena funkcji granulocytów wielojądrzastych obojętnochłonnych w chorobach łojotokowych skóry o ciężkim przebiegu : praca doktorska
Keyword:DĄBROWSKA-WIDERA JOLANTA
Author:DĄBROWSKA-WIDERA JOLANTA
Signature:45D/7130
Medycyna ratunkowa w zintegrowanym systemie bezpieczeństwa w międzynarodowych portach lotniczych : projekt rozwiązań modelowych w perspektywie rozwoju komunikacji lotniczej w Polsce : praca doktorska
Keyword:DĄBROWSKA-WOŹNIAK MAŁGORZATA
Author:DĄBROWSKA-WOŹNIAK MAŁGORZATA
Signature:45D/17421
Medycyna ratunkowa w zintegrowanym systemie bezpieczeństwa w międzynarodowych portach lotniczych : projekt rozwiązań modelowych w perspektywie rozwoju komunikacji lotniczej w Polsce : praca doktorska
Keyword:DĄBROWSKA-WOŹNIAK MAŁGORZATA
Author:DĄBROWSKA-WOŹNIAK MAŁGORZATA
Signature:45D/17421
Porównanie pięciu leków wprowadzających do znieczulenia ogólnego u dzieci
Keyword:DĄBROWSKA-WÓJCIAK IWONA
Author:DĄBROWSKA-WÓJCIAK IWONA
Signature:45D/16260
Leczenie chirurgiczne raka brodawki Vatera
Keyword:DĄBROWSKI BOHDAN
Author:DĄBROWSKI BOHDAN
Signature:45D/14157
Badania mikroskopowe elektronowe nad mechanizmem akantolizy w pęcherzycy właściwej
Keyword:DĄBROWSKI JAN
Author:DĄBROWSKI JAN
Signature:45D/2288
Badania nad doświadczalnym zwłóknieniem płuc. Hamujący wpływ N-acetylocysteiny na wywołane bleomycyną procesy zwłóknienia płuc u szczura : praca na stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Keyword:DĄBROWSKI JAN D.
Author:DĄBROWSKI JAN D.
Signature:45D/16782
Badania nad doświadczalnym zwłóknieniem płuc. Hamujący wpływ N-acetylocysteiny na wywołane bleomycyną procesy zwłóknienia płuc u szczura : praca na stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Keyword:DĄBROWSKI JAN D.
Author:DĄBROWSKI JAN D.
Signature:45D/16782