C - F (2)

Ocena wybranych parametrów hormonalnych i receptorowych u pacjentek przygotowywanych analogami Gn-RH przed operacją wyłuszczenia mięśniaków macicy : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:DYNOWSKI KRZYSZTOF
Author:DYNOWSKI KRZYSZTOF
Signature:45D/17289
Wartość prognostyczna rozmazów cytohormonalnych w diagnostyce zagrożenia płodu w aspekcie badań sonograficznych
Keyword:DYRDA ADAM
Author:DYRDA ADAM
Signature:45D/15770
Wybór optymalnej metody leczenia wyściółczaków mózgu u dzieci na podstawie doświadczeń Departamentu Pediatrii Instytutu Gustava Roussy : rozprawa doktorska
Keyword:DYRDA TOMASZ
Author:DYRDA TOMASZ
Signature:45D/15889
Ocena odległego wpływu kursów edukacyjnych dla chorych na cukrzycę na styl życia i postawy chorych oraz sposób leczenia tej choroby : praca doktorska
Keyword:DYRKA ANNA MARIA
Author:DYRKA ANNA MARIA
Signature:45D/14622
Badania histopatologiczne tętnic oczodołu ludzi w wieku starszym : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:DYRKA BOŻENA
Author:DYRKA BOŻENA
Signature:45D/14983
Badania radiometryczne aorty i serca w nadciśnieniu tętniczym : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:DYRKACZ EDWARD
Author:DYRKACZ EDWARD
Signature:45D/7141
Komputerowa pletyzmografia fotoelektryczna w diagnostyce naczyniowej postaci zespołu wibracyjnego : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:DYSZKIEWICZ ANDRZEJ
Author:DYSZKIEWICZ ANDRZEJ
Signature:45D/15692
Kliniczna ocena bólu spoczynkowego i jego zwalczanie w miażdżcowym niedokrwieniu kończyn dolnych : rozprawa doktorska
Keyword:DYSZKIEWICZ WOJCIECH
Author:DYSZKIEWICZ WOJCIECH
Signature:45D/3344
Trójjodotyroninowa eutyreoza w przebiegu wola obojętnego młodocianych z regionu Mazowsza s rozprawa na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Keyword:DYTKOWSKA-PÓŹNIAK EWA
Author:DYTKOWSKA-PÓŹNIAK EWA
Signature:45D/7149
Egzoantygeny Trypanosoma cruzi.
Keyword:DZBEŃSKI TADEUSZ HUBERT
Author:DZBEŃSKI TADEUSZ HUBERT
Signature:45D/2355
Zagadnienia kliniczne i bioelektryczne w postaci mózgowej choroby Winiwartera-Burgera
Keyword:DZIAŁEK EWA
Author:DZIAŁEK EWA
Signature:45D/294
Analiza opieki perinatalnej w województwie tarnobrzeskim w latach 1976-1997 : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:DZIAMBA ADAM
Author:DZIAMBA ADAM
Signature:45D/17438
Analiza opieki perinatalnej w województwie tarnobrzeskim w latach 1976-1997 : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:DZIAMBA ADAM
Author:DZIAMBA ADAM
Signature:45D/17438
Ocena parametrów odczynu zapalnego u chorych poddanych zabiegowi	 koronaroplastyki : praca na stopień doktora	 medycyny
Keyword:DZIARMAGA MIECZYSŁAW
Author:DZIARMAGA MIECZYSŁAW
Signature:45D/17418
Ocena parametrów odczynu zapalnego u chorych poddanych zabiegowi	 koronaroplastyki : praca na stopień doktora	 medycyny
Keyword:DZIARMAGA MIECZYSŁAW
Author:DZIARMAGA MIECZYSŁAW
Signature:45D/17418
Właściwości immunobiologiczne wielocukrów ściany komórkowej Staphylococcus aureus : [praca na stopień doktora nauk przyrodniczych]
Keyword:DZIARSKI ROMAN
Author:DZIARSKI ROMAN
Signature:45D/3676
Wpływ fenchlorfosu na wybrane procesy energetyczne wątroby szczura : rozprawa na stopień doktora medycyny
Keyword:DZIATKIEWICZ BOGDAN
Author:DZIATKIEWICZ BOGDAN
Signature:45D/6340
Polimorfizm długości fragmentów restrykcyjnych ludzkiego genu reniny w pierwotnym nadciśnieniu tętniczym : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:DZIDA GRZEGORZ
Author:DZIDA GRZEGORZ
Signature:45D/14759
Nieme niedokrwienie u chorych po zawale serca : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:DZIDUSZKO-FEDORKO EWA
Author:DZIDUSZKO-FEDORKO EWA
Signature:45D/14704
Gospodarka wapniowo-fosforanowa i densytometryczna ocena układu kostnego u młodych dorosłych z celiakią : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:DZIECHCIARZ PIOTR
Author:DZIECHCIARZ PIOTR
Signature:45D/17088