G - J (3)

Wpływ edeiny na aktywność makrofagów
Keyword:JANUCIK-GACUTA MARIA
Author:JANUCIK-GACUTA MARIA
Signature:45D/6856
Adaptacja narządu wrroku do ciemności w zespole napięcia przedmiesiączkowego
Keyword:JANUKOWICZ HALINA
Author:JANUKOWICZ HALINA
Signature:45D/982
Ocena przebiegu klinicznego i rokowanie w zależności od urazów mikroskopowych guza Wilmsa u dzieci : praca doktorska
Keyword:JANUS KAZIMIERZ
Author:JANUS KAZIMIERZ
Signature:45D/2467
Medyczne aspekty kosztów leczenia w Intensywnej terapii : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:JANUSZ MARIA
Author:JANUSZ MARIA
Signature:45D/15631
Badania struktury immunoglobulin siary : praca doktorska
Keyword:JANUSZ MARIA
Author:JANUSZ MARIA
Signature:45D/2502
Oś podwzgórzowo-przysadkowo-gonadalna u dziewcząt z przedwczesnym rozwojem gruczołów piersiowych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:JANUSZEK-TRZCIĄKOWSKA ALEKSANDRA
Author:JANUSZEK-TRZCIĄKOWSKA ALEKSANDRA
Signature:45D/16178
Ocena aktywności enzymu konwertującego angiotensynę I w angiotensynę II w cukrzycy : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:JANUSZEWSKI ANDRZEJ
Author:JANUSZEWSKI ANDRZEJ
Signature:45D/15214
Badania płuc owiec po stosowaniu krążenia pozaustro-jowego : praca doktorska
Keyword:JANUSZEWSKI JANUSZ
Author:JANUSZEWSKI JANUSZ
Signature:45D/3093
Borelioza z lyme w północno-wschodniej Polsce - wybrane aspekty epidemiologiczne, kliniczne i diagnostyczne : praca doktorska
Keyword:JANUSZKIEWICZ ALICJA
Author:JANUSZKIEWICZ ALICJA
Signature:45D/14368
Polineuropatia wibracyjna u operatorów pilarek mechanicznych : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:JANUSZKO LEONARD
Author:JANUSZKO LEONARD
Signature:45D/6290
Warszawska szkoła anatomo-patologiczna jej powstanie, rozwój i działalność do roku 1915 : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:JARACZEWSKA IZABELA
Author:JARACZEWSKA IZABELA
Signature:45D/17934
Ocena wyników leczenia zachowawczego urazów nerek u dzieci : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:JARANOWSKI ZBIGNIEW
Author:JARANOWSKI ZBIGNIEW
Signature:45D/15764
Wpływ dopaminy na wybrane parametry hemodynamiczne w doświadczalnym wstrząsie endotoksycznym : praca doktorska
Keyword:JARECKI MAREK
Author:JARECKI MAREK
Signature:45D/2489
Ocena wybranych wskaźników krzepnięcia i odnowy elementów morfotycznych krwi u chorych operowanych z powodu choroby niedokrwiennej serca w krążeniu pozaustrojowym, z podaniem krwi własnej oraz obcej : praca doktorska
Keyword:JAREK DARIUSZ
Author:JAREK DARIUSZ
Signature:45D/17023
Ocena wybranych wskaźników krzepnięcia i odnowy elementów morfotycznych krwi u chorych operowanych z powodu choroby niedokrwiennej serca w krążeniu pozaustrojowym, z podaniem krwi własnej oraz obcej : praca doktorska
Keyword:JAREK DARIUSZ
Author:JAREK DARIUSZ
Signature:45D/17023
Analiza wypowiedzi chorych na temat informowania ich o rozpoznaniu choroby nowotworowej : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:JAREMA ALINA
Author:JAREMA ALINA
Signature:45D/7119
Analiza oceny problemu alkoholizmu przez młodzież szkół średnich miasta Szczecina : praca doktorska
Keyword:JAREMA MAREK
Author:JAREMA MAREK
Signature:45D/2596
Przydatność diagnostyczna oznaczania stężenia cynku w surowicy krwi u ludzi zawodowo narażonych na pary tlenku cynku
Keyword:JAREMIN BOGDAN
Author:JAREMIN BOGDAN
Signature:45D/8239
Wpływ nacisku osiowego na powstanie odkształceń i uszkodzeń dolnego odcinka kręgosłupa lędźwiowego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:JAREMKO JAN
Author:JAREMKO JAN
Signature:45D/4902
Ocena zmian miażdżycowych pozaczaszkowych odcinków tętnic szyjnych przy użyciu sonografii dopplerowskiej; porównanie z badaniami angiograficznymi : praca doktorska
Keyword:JARGIEŁŁO TOMASZ
Author:JARGIEŁŁO TOMASZ
Signature:45D/14986