G - J (3)

Badania cytoenzymatyczne granulocytów krwi obwodowej u chorych z atopową dychawicą oskrzelową : rozprawa doktorska
Keyword:JARMOC ANNA
Author:JARMOC ANNA
Signature:45D/6864
Czynniki określające wyniki leczenia nowotworów mózgowia w wieku rozwojowym : praca doktorska
Keyword:JARMUSZ KRZYSZTOF
Author:JARMUSZ KRZYSZTOF
Signature:45D/14375
Analiza kliniczna i statystyczna oraz ocena późnych wyników leczenia operacyjnego choroby krążka międzykręgowego dolnego odcinka kręgosłupa : rozprawa doktorska
Keyword:JARMUŻEK PAWEŁ
Author:JARMUŻEK PAWEŁ
Signature:45D/17891
Czynność skurczowa i rozkurczowa lewej komory w różnych typach przerostu i geometrii lewej komory w nadciśnieniu tętniczym : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:JAROCH JOANNA
Author:JAROCH JOANNA
Signature:45D/17626
Wpływ przewlekłego drenażu jamy bębenkowej na stan słuchu u dzieci z Otitis Media Secretoria
Keyword:JAROCH TOMASZ
Author:JAROCH TOMASZ
Signature:45D/16247
Lipidowe czynniki ryzyka u dzieci szkół podstawowych miasta Koszalina i praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:JAROCKA IWONA
Author:JAROCKA IWONA
Signature:45D/15711
Zaburzenia hemostazy w doświadczalnej salmonelozie królików
Keyword:JAROCKI FELIKS
Author:JAROCKI FELIKS
Signature:45D/6231
Immunohistochemiczna lokalizacja fragmentu protrombiny 1+2 i fibryny w raku krtani : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:JAROMIN JACEK
Author:JAROMIN JACEK
Signature:45D/17642
Immunohistochemiczna lokalizacja fragmentu protrombiny 1+2 i fibryny w raku krtani : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:JAROMIN JACEK
Author:JAROMIN JACEK
Signature:45D/17642
Badania porównawcze inhibitorów w reakcji katalizowanej przez bakteryjną i eukariotyczne polimerazy RNA : rozprawa na stopień doktora nauk przyrodniczych
Keyword:JAROS-KAMIŃSKA BARBARA
Author:JAROS-KAMIŃSKA BARBARA
Signature:45D/6141
Postępowanie w złamaniach dalszej nasady kości ramiennej w świetle patofizjologii urazowej kości dziecka.
Keyword:JAROSIK NAPOLEON
Author:JAROSIK NAPOLEON
Signature:45D/717
Ocena wczesnych wyników korekcji anatomicznej u noworodków z prostym przełożeniem dużych naczyń (TGA) oraz dalszy ich rozwój psychoruchowy i fizyczny : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:JAROSIK PIOTR
Author:JAROSIK PIOTR
Signature:45D/14844
Nadciśnienie płucne i jego elektrokardiograficzny wyraz w przewlekłej gruźlicy płuc
Keyword:JAROSŁAWSKI MIECZYSŁAW
Author:JAROSŁAWSKI MIECZYSŁAW
Signature:45D/1058
Badania nad zaburzeniami przemiany węglowodanowej w schizofrenii zachowanie się glukozy we krwi na czczo, oraz po glukozie podanej doiostnie, dożylnie, po insulinie i podanej adrenalinie 196
Keyword:JAROSZ MAREK
Author:JAROSZ MAREK
Signature:45D/217
Stosunek środowiska lekarskiego do problemu alkoholizmu w Polsce w okresie rozbiorów : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:JAROSZEWICZ ANNA LIDIA
Author:JAROSZEWICZ ANNA LIDIA
Signature:45D/15202
Ocena przydatności testu ze znakowania selenometioniną w rozpoznawaniu przewlekłych stanów chorobowych trzustki : praca doktorska
Keyword:JAROSZEWICZ-HEIGELMANN HALINA
Author:JAROSZEWICZ-HEIGELMANN HALINA
Signature:45D/6705
Farmakokinetyka propranololu i atenololu w otyłości
Keyword:JAROSZYŃSKA MARIA
Author:JAROSZYŃSKA MARIA
Signature:45D/16384
Porównanie badań radiologicznych, ultradźwiękowych i biochemicznych w ocenie osteodystrofii nerkowej u pacjentów przewlekle hemodializowanych : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:JAROSZYŃSKI ANDRZEJ J.
Author:JAROSZYŃSKI ANDRZEJ J.
Signature:45D/16663
Radioaktywność 99m TC-MIBI w obrębie jamy lewej komory w ocenie czynności skurczowej serca w chorobie niedokrwiennej : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:JARSKI PIOTR
Author:JARSKI PIOTR
Signature:45D/15705
Radioaktywność 99m TC-MIBI w obrębie jamy lewej komory w ocenie czynności skurczowej serca w chorobie niedokrwiennej : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:JARSKI PIOTR
Author:JARSKI PIOTR
Signature:45D/15705