G - J (3)

Zastosowanie komputerowe rejestru padaczki u dzieci do analizy epidemiologicznej i programowania opieki medycznej : praca doktorska
Keyword:JASKULSKI TOMASZ
Author:JASKULSKI TOMASZ
Signature:45D/11453
Ocena zapalenia wątroby oraz niektórych parametrów układu odpornościowego u dzieci z kłębkowym zapaleniem nerek przy zakażeniu HBV :	rozprawa	na stopień	doktora nauk medycznych
Keyword:JASONEK JOLANTA
Author:JASONEK JOLANTA
Signature:45D/17220
Ocena zapalenia wątroby oraz niektórych parametrów układu odpornościowego u dzieci z kłębkowym zapaleniem nerek przy zakażeniu HBV :	rozprawa	na stopień	doktora nauk medycznych
Keyword:JASONEK JOLANTA
Author:JASONEK JOLANTA
Signature:45D/17220
Immunoterapia szczepionką BCG chorych na czerniaka złośliwego :	rozprawa	na	stopień doktora nauk medycznych
Keyword:JASSEM JACEK
Author:JASSEM JACEK
Signature:45D/6384
Obraz scyntygraficzny organicznych uszkodzeń mózgu, w których występują zmiany ogniskowe w EEG
Keyword:JASTRZĘBSKA BARBARA
Author:JASTRZĘBSKA BARBARA
Signature:45D/6620
Poziom TNF& w surowicy krwi osób zakażonych wirusem HIV i rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:JASTRZĘBSKA-OKOŃ KRYSTYNA
Author:JASTRZĘBSKA-OKOŃ KRYSTYNA
Signature:45D/15630
Badanie regeneracji naczyń chłonnych krezki jelita cienkiego na modelu autoprzeszczepu jelita cienkiego u psa : praca doktorska
Keyword:JASTRZĘBSKI JERZY
Author:JASTRZĘBSKI JERZY
Signature:45D/2851
Rak dziąsła górnego, podniebienia twardego i zatoki szczękowej
Keyword:JASTRZĘBSKI SŁAWOMIR
Author:JASTRZĘBSKI SŁAWOMIR
Signature:45D/2189
Histokliniczna ocena krwawień z narządu rodnego u kobiet w okresie po menopauzie : praca doktorska
Keyword:JASTRZĘBSKI TADEUSZ
Author:JASTRZĘBSKI TADEUSZ
Signature:45D/3244
Doświadczalna i kliniczna ocena zaburzeń ukrwienia głowy kości udowej w oparciu o wyniki wenografii śródkostnej przypadków
Keyword:JASTRZĘBSKI TADEUSZ
Author:JASTRZĘBSKI TADEUSZ
Signature:45D/514
Ocena wartości paliatywnego leczenia nowotworowej niedrożności przełyku i wpustu za pomocą lasera Nd
Keyword:JASTRZĘBSKI TOMASZ
Author:JASTRZĘBSKI TOMASZ
Signature:45D/17773
24-godzinne monitorowanie ekg metodą Holtera u dzieci z astmą oskrzelową : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:JASZCZAK-BORUCH DAMIANA
Author:JASZCZAK-BORUCH DAMIANA
Signature:45D/15146
Ocena mutagennego działania związków chemicznych /pestycydów/ za pomocą testów mikrobiologicznych
Keyword:JASZCZUK EWA
Author:JASZCZUK EWA
Signature:45D/4881
Analiza wyników leczenia operacyjnego chorych z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy zamieszkałych w rejonie wiejskim s praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:JASZCZUK FRANCISZEK
Author:JASZCZUK FRANCISZEK
Signature:45D/15080
Badania doświadczalne nad wgajaniem dzianiny poliestrowej w łożysku mięśniowym i kostnym
Keyword:JASZCZYK JÓZEF ROMAN
Author:JASZCZYK JÓZEF ROMAN
Ocena nowej rekonstrukcyjnej techniki konizacji szyjki macicy : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:JASZCZYŃSKI PIOTR
Author:JASZCZYŃSKI PIOTR
Signature:45D/15288
Ocena hemodynamiki krążenia płucnego w wadach mitralnych serca leczonych operacyjnie : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:JASZEWSKI RYSZARD
Author:JASZEWSKI RYSZARD
Signature:45D/6020
Synteza i własności biologiczne pochodnych pirymidyny
Keyword:JASZTOLD-HOWORKO RYSZARD
Author:JASZTOLD-HOWORKO RYSZARD
Signature:45d/6012
Przewlekłe zapalenie mięśnia serca u myszy po zakażeniu wirusami Coxsackie B3 i jego leczenie
Keyword:JAŚKIEWICZ KAZIMIERZ
Author:JAŚKIEWICZ KAZIMIERZ
Signature:45D/2879
Analiza trendu przygotowania młodzieży akademickiej do współżycia seksualnego : praca doktorska
Keyword:JAWIEŃ BOŻENA
Author:JAWIEŃ BOŻENA
Signature:45D/16506