G - J (3)

Analiza trendu przygotowania młodzieży akademickiej do współżycia seksualnego : praca doktorska
Keyword:JAWIEŃ BOŻENA
Author:JAWIEŃ BOŻENA
Signature:45D/16506
Badania fenotypu i ekspresji cząsteczek adhezyjnych na komórkach szpiczaka plazmocytowego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:JAWNIAK DARIUSZ
Author:JAWNIAK DARIUSZ
Signature:45D/18245
Ocena wolnych rodników i mechanizmów antyoksydacyjnych w ostrych schorzeniach zapalnych dróg oddechowych u niemowląt : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:JAWNIAK RENATA
Author:JAWNIAK RENATA
Signature:45D/18244
Ocena wolnych rodników i mechanizmów antyoksydacyjnych w ostrych schorzeniach zapalnych dróg oddechowych u niemowląt : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:JAWNIAK RENATA
Author:JAWNIAK RENATA
Signature:45D/18244
Stężenia kolagenu typu I (PICP) i III (PIIINP) oraz hydroksyproliny u chorych z owrzodzeniem podudzi w przebiegu zespołu pozakrzepowego leczonych Polfiliną : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:JAWOREK-KASPEREK KORYNA
Author:JAWOREK-KASPEREK KORYNA
Signature:45D/17233
Stężenia kolagenu typu I (PICP) i III (PIIINP) oraz hydroksyproliny u chorych z owrzodzeniem podudzi w przebiegu zespołu pozakrzepowego leczonych Polfiliną : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:JAWOREK-KASPEREK KORYNA
Author:JAWOREK-KASPEREK KORYNA
Signature:45D/17233
Ocena wskazań do stosowania szwu okrężnego szyjki macicy w ciąży zagrożonej porodem przedwczesnym : rozprawa na stopień doktora medycyny
Keyword:JAWORNIK MAREK
Author:JAWORNIK MAREK
Signature:45D/16511
Wpływ leczenia erytropoetyną na wybrane parametry hematologiczne u noworodków
Keyword:JAWORSKA ANNA
Author:JAWORSKA ANNA
Signature:45D/15939
Badania doświadczalne i kliniczne nad antyoksydacyj-nymi właściwościami N-acetylocysteiny i Nacystylenu : rozprawa na stopień doktora nauk biologicznych
Keyword:JAWORSKA MAŁGORZATA
Author:JAWORSKA MAŁGORZATA
Signature:45D/15185
Interleukiny w ewolucji klinicznej raka krtani
Keyword:JAWORSKA MARZENA
Author:JAWORSKA MARZENA
Signature:45D/15135
Analiza wad wrodzonych w okresie około-porodo-wym na materiale I Kliniki Ginekologiezno--Położniczej Akademii Medycznej w Warszawie za lata 1947-1958
Keyword:JAWORSKA MIECZYSŁAWA
Author:JAWORSKA MIECZYSŁAWA
Signature:45D/855
Mechanizm działania antybiotyku Wr 142 : praca doktorska
Keyword:JAWORSKA-BLACH BOŻENA
Author:JAWORSKA-BLACH BOŻENA
Signature:45D/2615
Ocena wartości badania tętnic metodą kolorowej sonoangiografii dopplerowskiej praca doktorska
Keyword:JAWORSKI JAN
Author:JAWORSKI JAN
Signature:45D/14273
Powikłania chirurgiczne u chorych w czasie i po wszczepieniu elektrod i stymulatorów serca : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:JAWORSKI JAN
Author:JAWORSKI JAN
Signature:45D/4465
Znaczenie badań obrazowych w monitorowaniu pacjentów po selektywnej chemioembolizacji raka wątrobowokomórkowego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:JAWORSKI MACIEJ
Author:JAWORSKI MACIEJ
Signature:45D/17079
Znaczenie badań obrazowych w monitorowaniu pacjentów po selektywnej chemioembolizacji raka wątrobowokomórkowego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:JAWORSKI MACIEJ
Author:JAWORSKI MACIEJ
Signature:45D/17079
Badania laboratoryjne i biologiczne różnych rodzajów protez naczyniowych
Keyword:JAWORSKI ZDZISŁAW
Author:JAWORSKI ZDZISŁAW
Signature:45D/3765
Udział biopierwiastków w etiologii łysienia plackowatego.
Keyword:JAZIENICKA IWONA
Author:JAZIENICKA IWONA
Signature:45D/14185
Operacyjne leczenie odleżynowych ubytków powłok płatami skórno-mięśniowymi
Keyword:JAZIENICKI MIECZYSŁAW
Author:JAZIENICKI MIECZYSŁAW
Signature:45D/14193
Optymalizacja leczenia propafenonem poprzez monitorowanie zależności między fenotypem oksydacji, stężeniami leku i jego metabolitu w surowicy a działaniem przeci warytmicznym u chorych z napadowym migotaniem przedsionków : [praca doktorska]
Keyword:JAŹWIŃSKA-TARNAWSKA EWA
Author:JAŹWIŃSKA-TARNAWSKA EWA
Signature:45D/15723