G - J (3)

Zjawiska fluorescencji i pseudoglikozurii protetracykiinowej ze szczególnym uwzględnieniem ich przydatności w rozpoznawani nowotworów złośliwych.
Keyword:GABOR MANFRED
Author:GABOR MANFRED
Signature:45D/932
Badanie wartości rozpoznawczej tarczycowego wychwytu technetu [99mTc] : praca doktorska
Keyword:GABRYEL ANDRZEJ
Author:GABRYEL ANDRZEJ
Signature:45D/3366
Badanie wartości rozpoznawczej tarczycowego wychwytu technetu [99mTc] : praca doktorska
Keyword:GABRYEL ANDRZEJ
Author:GABRYEL ANDRZEJ
Signature:45D/3366
Wpływ leków nootropowych na zawartość związków wysokoenergetycznych i morfometrię astrocytów in vitro : praca doktorska
Keyword:GABRYEL BOŻENA
Author:GABRYEL BOŻENA
Signature:45D/14628
Rozpowszechnienie zespołów otępiennych w populacji dzielnicy Mokotów, w przedziale wieku 65 - 84 lat : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GABRYELEWICZ TOMASZ
Author:GABRYELEWICZ TOMASZ
Signature:45D/15839
Odległa obserwacja wydolności wysiłkowej funkcji skurczowej lewej komory serca u pacjentów z chorobą wieńcową leczonych operacyjnie i zachowawczo : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GABRYLEWICZ BOGNA
Author:GABRYLEWICZ BOGNA
Signature:45D/16445
Odległa obserwacja wydolności wysiłkowej funkcji skurczowej lewej komory serca u pacjentów z chorobą wieńcową leczonych operacyjnie i zachowawczo : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GABRYLEWICZ BOGNA
Author:GABRYLEWICZ BOGNA
Signature:45D/16445
Echokardiograficzne testy farmakologiczne w ocenie rezerwy kurczliwości lewej komory : praca doktorska
Keyword:GACKOWSKI ANDRZEJ
Author:GACKOWSKI ANDRZEJ
Signature:45D/17751
Echokardiograficzne testy farmakologiczne w ocenie rezerwy kurczliwości lewej komory : praca doktorska
Keyword:GACKOWSKI ANDRZEJ
Author:GACKOWSKI ANDRZEJ
Signature:45D/17751
Ocena skuteczności zajęć korektywy u dzieci w okresie wczesnoszkolnym, ze zniekształceniami statycznymi ciała, na podstawie wybranych cech motorycznych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GACZKOWSKA EWA
Author:GACZKOWSKA EWA
Signature:45D/20617
Use of Bronchoalveolar Lavage in The Diagnosis of Pulmonary Tuberculosis : doctorate in clinical medicine
Keyword:GADALLA YASIN M.
Author:GADALLA YASIN M.
Signature:45D/14656
Opracownie technologii tabletek z fumaranem wapnia i fumaranem magnezu oraz badanie ich dostępności biologicznej : rozprawa na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Keyword:GADOMSKA-NOWAK MAŁGORZATA
Author:GADOMSKA-NOWAK MAŁGORZATA
Signature:45D/15035
Zależność przebiegu klinicznego od fenotypu komórek nowotworowych chłoniaków nlezlarnlczych u dzieci i (rozprawa doktorska)
Keyword:GADOMSKI ARTUR
Author:GADOMSKI ARTUR
Signature:45D/15504
Czas tranzytu krwi przez naczynia mózgu u chorych z miażdżycą : rozprawa doktorska na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GADOWSKA-CICHA ANNA
Author:GADOWSKA-CICHA ANNA
Signature:45D/5910
Chromatografia cieczowa alkaloidów zawartych w korzeniu Chelidonium Majus L. : praca doktorska
Keyword:GADZIKOWSKA MARIA
Author:GADZIKOWSKA MARIA
Signature:45D/16194
Wpływ klonidyny na śródoperacyjne stężenie adrenaliny i noradrenaliny oraz na zużycie środków analgetycznych u chorych poddawanych zabiegom pomostowania tętnic wieńcowych : rozprawa doktorska
Keyword:GAIK GRZEGORZ
Author:GAIK GRZEGORZ
Signature:45D/15352
Wpływ klonidyny na śródoperacyjne stężenie adrenaliny i noradrenaliny oraz na zużycie środków analgetycznych u chorych poddawanych zabiegom pomostowania tętnic wieńcowych : rozprawa doktorska
Keyword:GAIK GRZEGORZ
Author:GAIK GRZEGORZ
Signature:45D/15352
Próba oceny przydatności łącznego oznaczania poziomu CEA w surowicy krwi i w moczu z badaniem cytologicznym osadu moczu w przypadkach nowotworowych i zapalnych dróg moczowych : praca doktorska
Keyword:GAJDA MIECZYSŁAW
Author:GAJDA MIECZYSŁAW
Signature:45D/14274
Psychologiczne i pedagogiczne problemy leczenia ortodontycznego.
Keyword:GAJDA ZDZISŁAW
Author:GAJDA ZDZISŁAW
Signature:45D/495
Udział receptorów alfa- i beta-adrenergicznych w etiopatogenezie pierwotnego nadciśnienia tętniczego łagodnego : rozprawa doktorska
Keyword:GAJEK JACEK
Author:GAJEK JACEK
Signature:45D/17395