G - J (3)

Przydatność ultrasonografii skojarzonej z doodbytniczym wlewem wodnym w rozpoznawaniu chorób jelita grubego : praca doktorska
Keyword:JARUS KRZYSZTOF
Author:JARUS KRZYSZTOF
Signature:45D/14451
Zmiany prędkości przepływu krwi w seryjnej przezcz a szkowej ultrasonografii dopp1 erowski ej po krwotoku podpajęczynówkowym z tętniaków mózgu
Keyword:JARUS-DZIEDZIC KATARZYNA
Author:JARUS-DZIEDZIC KATARZYNA
Signature:45D/15948
Badanie zawartości biologicznie czynnej kalcytoniny w tarczycy w rozwoju płodowym świni : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:JARZĄB BARBARA
Author:JARZĄB BARBARA
Signature:45D/6761
Niektóre wskaźniki odporności w chorobie wrzodowej
Keyword:JARZĄB JERZY
Author:JARZĄB JERZY
Signature:45D/6767
Pokwitanie a aktywność seksualna dziewcząt
Keyword:JARZĄBEK GRAŻYNA
Author:JARZĄBEK GRAŻYNA
Signature:45D/16645
Cechy genetyczne szczepów i klonów wirusa polio typu 3 : praca doktorska
Keyword:JARZĄBEK ZDZISŁAW
Author:JARZĄBEK ZDZISŁAW
Signature:45D/2470
Ocena wybranych metod rehabilitacyjnych w zespole bólowym niestabilności szyjnego odcinka kręgosłupa : rozprawa doktorska
Keyword:JASIAK-TYRKALSKA BOŻENA
Author:JASIAK-TYRKALSKA BOŻENA
Signature:45D/16522
Starzenie skóry powodowane światłem i inne odległe skutki przewlekłej fotochemoterapii : rozprawa na stopień doktora medycyny
Keyword:JASIEL-WALIKOWSKA ELŻBIETA
Author:JASIEL-WALIKOWSKA ELŻBIETA
Signature:45D/17331
Wyniki badania słuchu i obraz rediologiczny wyrostków sutkowatych u dzieci antrotomowanych
Keyword:JASIEŃSKA ANNA
Author:JASIEŃSKA ANNA
Signature:45D/409
Wpływ siły grawitacji na bierny transport membranowy wybranych roztworów elektrolitycznych : rozprav/a na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:JASIK-ŚLĘZAK JOLANTA
Author:JASIK-ŚLĘZAK JOLANTA
Signature:45D/17666
Ocena narządu wzroku u pacjentów dializowanych, u których stosowano w leczeniu hormon ludzką rekombinowaną erytropoetynę (r-Hu EPO) - obserwacja 2-letnia : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:JASIŃSKA JOLANTA
Author:JASIŃSKA JOLANTA
Signature:45D/17824
Ocena narządu wzroku u pacjentów dializowanych, u których stosowano w leczeniu hormon ludzką rekombinowaną erytropoetynę (r-Hu EPO) - obserwacja 2-letnia : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:JASIŃSKA JOLANTA
Author:JASIŃSKA JOLANTA
Signature:45D/17824
Zagadnienie znieczulenia ogólnego u dzieci z wadami rozwojowymi szczęk i twarzy
Keyword:JASIŃSKA MIROSŁAWA
Author:JASIŃSKA MIROSŁAWA
Signature:45D/442
Zmiany jelitowego wchłaniania d-ksylozy u robotników podczas pracy w warunkach wysokiej temperatury otoczenia
Keyword:JASIŃSKA-ZUBELEWICZ EWA J.
Author:JASIŃSKA-ZUBELEWICZ EWA J.
Signature:45D/4472
Leczenie mieszaniną tlenowo-ozonową gronkowcowego zapalenia stawu kolanowego u królika : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:JASIŃSKI ANDRZEJ
Author:JASIŃSKI ANDRZEJ
Signature:45D/15072
Wpływ agonistów receptorów adenozynowych na przeciwdrgawkowe działanie leków przeciwpadaczkowych w teście maksymalnego elektrowstrząsu u myszy : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:JASIŃSKI MIROSŁAW
Author:JASIŃSKI MIROSŁAW
Signature:45D/18210
Wpływ agonistów receptorów adenozynowych na przeciwdrgawkowe działanie leków przeciwpadaczkowych w teście maksymalnego elektrowstrząsu u myszy : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:JASIŃSKI MIROSŁAW
Author:JASIŃSKI MIROSŁAW
Signature:45D/18210
Tolerancja glukozy, czynność komórek B wysp trzustki i lipidy krwi u potomstwa małżeństw z cukrzycą insulinozależną (Diabetes Coniugum) : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:JASKÓLSKA-ŁADOSZ KRYSTYNA
Author:JASKÓLSKA-ŁADOSZ KRYSTYNA
Signature:45D/16156
Stan zdrowia kobiet po operacji wycięcia macicy z przydatkami lub bez przydatków : praca doktorska
Keyword:JASKÓLSKI MAREK
Author:JASKÓLSKI MAREK
Signature:45D/14545
Analiza wybranych parametrów odpowiedzi komórkowej w migdałkach podniebiennych w inwazji candida
Keyword:JASKÓŁOWSKA AGNIESZKA
Author:JASKÓŁOWSKA AGNIESZKA
Signature:45D/13996