K - KRĘ (4)

Optymalizacja leczenia supresyjnego L-tyroksyną w zróżnicowanym raku tarczycy w aspekcie jej działania ubocznego na niektóre parametry układu krążenia : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KOWALCZYK PIOTR
Author:KOWALCZYK PIOTR
Signature:45D/17699
Optymalizacja leczenia supresyjnego L-tyroksyną w zróżnicowanym raku tarczycy w aspekcie jej działania ubocznego na niektóre parametry układu krążenia : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KOWALCZYK PIOTR
Author:KOWALCZYK PIOTR
Signature:45D/17699
Zaburzenia metaboliczne i zaburzenia układu przeciw-utleniającego podczas przejściowego niedokrwienia mózgu szczura : ochronny wpływ nowego antyoksydanta zawierającego pierścień troloksu : [praca doktorska
Keyword:KOWALCZYK TOMASZ
Author:KOWALCZYK TOMASZ
Signature:45D/15100
"Zespół drobnych oskrzeli" u pracowników wytwarzających stopy żelazomanganu : rozprawa doktorska
Keyword:KOWALCZYK-KOWALSKA MARIA
Author:KOWALCZYK-KOWALSKA MARIA
Signature:45D/17565
Ocena rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży z wybranych rejonów makroregionu śląskiego :rozprawa doktorska
Keyword:KOWALCZYK-ZIOMEK GRAŻYNA
Author:KOWALCZYK-ZIOMEK GRAŻYNA
Signature:45D/16224
Ocena rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży z wybranych rejonów makroregionu śląskiego :rozprawa doktorska
Keyword:KOWALCZYK-ZIOMEK GRAŻYNA
Author:KOWALCZYK-ZIOMEK GRAŻYNA
Signature:45D/16224
Ocena zaburzeń termoregulacji u dzieci operowanych z powodu wad wrodzonych serca w krążeniu pozaustroj owym i hipotermii : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KOWALENKO INNA
Author:KOWALENKO INNA
Signature:45D/17232
Ocena zaburzeń termoregulacji u dzieci operowanych z powodu wad wrodzonych serca w krążeniu pozaustroj owym i hipotermii : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KOWALENKO INNA
Author:KOWALENKO INNA
Signature:45D/17232
Opracowanie metody wykrywania i analizy antygenowej białek wirusa kleszczowego zapalenia mózgu i zastosowanie jej do diagnostyki zakażeń człowieka : praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej
Keyword:KOWALEWSKA ANNA
Author:KOWALEWSKA ANNA
Signature:45D/15021
Wpływ fizycznego treningu naczyniowego na aktywność fibrynolityczną osocza u chorych na miażdżycę zarostową kończyn dolnych : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KOWALEWSKA BARBARA
Author:KOWALEWSKA BARBARA
Signature:45D/14931
Osobnicza zmienność prędkości opadania krwinek czerwonych u mężczyzn i kobiet na podstawie badań ciągłych
Keyword:KOWALEWSKA KRYSTYNA
Author:KOWALEWSKA KRYSTYNA
Signature:45D/2280
Miękkie promienie X w skojarzeniu z innymi metodami w leczeniu nowotworów skóry dużych rozmiarów i bujających
Keyword:KOWALEWSKA ZDZISŁAWA
Author:KOWALEWSKA ZDZISŁAWA
Signature:45D/3459
Wpływ pola elektromagnetycznego częstotliwości przemysłowej i hałasu na stan zdrowia pracowników : praca doktorska
Keyword:KOWALEWSKI ZBIGNIEW
Author:KOWALEWSKI ZBIGNIEW
Signature:45D/17531
Wpływ pozostawienia aparatu podzastawkowego na funkcję hemodynamiczną serca we wczesnym okresie po operacji wszczepienia sztucznej zastawki mitralnej : praca doktorska
Keyword:KOWALIK BOGDAN
Author:KOWALIK BOGDAN
Signature:45D/14521
Wpływ skojarzonego stosowania etanolu z pirazolem na wątrobę noworodka szczura : (Badania histochemiczne i ultrastrukturalne) : [praca doktorska]
Keyword:KOWALIK JADWIGA
Author:KOWALIK JADWIGA
Signature:45D/6066
Ocena wczesnych wyników leczenia niestabilnej choroby wieńcowej za pomocą zabiegu przezskórnej koronaroplastyki wykonanej w trybie pilnym lub planowym : rozprawa doktorska
Keyword:KOWALIK VIOLETTA
Author:KOWALIK VIOLETTA
Signature:45D/15980
Badania nad określeniem receptora insulinowego frakcji błon plazmatycznych hepatocytów szczura : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KOWALIK-BORÓWKA ELŻBIETA
Author:KOWALIK-BORÓWKA ELŻBIETA
Signature:45D/6478
Ocena skuteczności leczenia obrażeń czołowo-podstawnych (na podstawie 58 operowanych chorych) : rozprawa doktorska
Keyword:KOWALINA IRENEUSZ
Author:KOWALINA IRENEUSZ
Signature:45D/17783
Przydatność echokardiografii Dopplerowskiej w ocenie czynności rozkurczowej lewej komory w chorobie niedokrwiennej serca : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KOWALSKA ALICJA
Author:KOWALSKA ALICJA
Signature:45D/15916
Przydatność echokardiografii Dopplerowskiej w ocenie czynności rozkurczowej lewej komory w chorobie niedokrwiennej serca : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KOWALSKA ALICJA
Author:KOWALSKA ALICJA
Signature:45D/15916