K - KRĘ (4)

Analiza wybranych funkcji układu wzrokowego u osób pracujących przy monitorach ekranowych : rozprawa doktorska na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KABACIŃSKA JOANNA
Author:KABACIŃSKA JOANNA
Signature:45D/18112
Opiniowanie sądowo-lekarskie w sprawie błędu lekarskiego w materiale Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej SAM. : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KABIESZ-NENICZKA STANISŁAWA
Author:KABIESZ-NENICZKA STANISŁAWA
Signature:45D/16179
Opiniowanie sądowo-lekarskie w sprawie błędu lekarskiego w materiale Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej SAM. : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KABIESZ-NENICZKA STANISŁAWA
Author:KABIESZ-NENICZKA STANISŁAWA
Signature:45D/16179
Ocular reaction to collagen and chromic catgut episcleral exoplant in an experimental scleral bucling : thesis for doctor degree
Keyword:KABTI SANIA HUSSEIN
Author:KABTI SANIA HUSSEIN
Signature:45D/15517
Ocena cholecystografii doustnej wykonanej w warunkach ambulatoryjnych oraz próby podwyższenia jej wartości diagnostycznych : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KABUŁA STANISŁAW
Author:KABUŁA STANISŁAW
Signature:45D/6566
Odległe wyniki leczenia operacyjnego progenii metodą pionowej osteotomii gałęzi żuchwy : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KABZA BOLESŁAW
Author:KABZA BOLESŁAW
Signature:45D/4295
Opieka pielęgniarska nad osobą starszą w domu : rozprawa doktorska
Keyword:KACHANIUK HANNA
Author:KACHANIUK HANNA
Signature:45D/16669
Postępowanie anestezjologiczne w przypadkach nadciśnienia w żyle wrotnej
Keyword:KACKI JANUSZ
Author:KACKI JANUSZ
Signature:45D/599
Serologiczna diagnostyka antygenu Australia i przeciwciał anty-Au : praca doktorska
Keyword:KACPERSKA ELŻBIETA
Author:KACPERSKA ELŻBIETA
Signature:45D/2565
Porównawcza ocena terapeutycznej aktywności amidynopenicylin i ampicyliny w doświadczalnej salmonelozie u myszy : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KACPRZAK-WIATR ALINA
Author:KACPRZAK-WIATR ALINA
Signature:45D/6858
Badania nad fibrynolizą i poziomem produktów rozpadu fibrynogenu/fibryny w surowicy krwi i w moczu w chorobach nerek : praca na stopień doktora nauk medycznych wykonana w Zakładzie Neuropatologii
Keyword:KACPRZYK FELIKS
Author:KACPRZYK FELIKS
Signature:45D/3282
Badania nad fibrynolizą i poziomem produktów rozpadu fibrynogenu/fibryny w surowicy krwi i w moczu w chorobach nerek : praca na stopień doktora nauk medycznych wykonana w Zakładzie Neuropatologii
Keyword:KACPRZYK FELIKS
Author:KACPRZYK FELIKS
Signature:45D/3282
Wpływ działań oświatowych na poziom wiedzy i postawy młodzieży szkolnej wobec AIDS : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KACZANOWSKA IWONA
Author:KACZANOWSKA IWONA
Signature:45D/17904
Analiza ploidalności komórek białaczkowych przy użyciu cytometrii przepływowej : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KACZANOWSKA KATARZYNA
Author:KACZANOWSKA KATARZYNA
Signature:45D/18232
Ocena flory bakteryjnej i jej oporności na antybiotyki w ropnych schorzeniach zębopochodnych :	(na podstawie materiału Kliniki Chirurgii Szczękowej Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej we Wrocławiu w latach 1971-1975) : praca doktorska
Keyword:KACZKOWSKI HENRYK
Author:KACZKOWSKI HENRYK
Signature:45D/4885
Ciężar ciała a chorobowość dorosłych mieszkańców trzech dzielnic Łodzi : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KACZMARCZK-CHAŁAS KRYSTYNA
Author:KACZMARCZK-CHAŁAS KRYSTYNA
Signature:45D/4961
Oznaczanie punktów przeciążenia i odciążenia zgryzowego przy pomocy płytek woskowych.
Keyword:KACZMARCZYK ALICJA
Author:KACZMARCZYK ALICJA
Signature:45D/683
Morfologiczne i biochemiczne badania postnatalnego rozwoju rdzenia nadnerczy świnki morskiej : rozprawa doktorska
Keyword:KACZMARCZYK DARIUSZ
Author:KACZMARCZYK DARIUSZ
Signature:45D/16995
Tomokomputerowa ocena derotacji kręgosłupa w leczeniu operacyjnym skolioz idiopatycznych metodą Corte-la-Dubousseta : praca doktorska
Keyword:KACZMARCZYK JACEK
Author:KACZMARCZYK JACEK
Signature:45D/14495
Porównanie wrażliwości na cytostatyki nowotworów in vivo oraz hodowanych komórek nowotworowych i (rozprawa doktorska
Keyword:KACZMAREK ALDONA, ROZMIAREK ANDRZEJ
Author:KACZMAREK ALDONA, ROZMIAREK ANDRZEJ
Signature:45D/15460