K - KRĘ (4)

Radioizotopowa ocena wentylacji i perfuzji po późnej dekortykacji płuca z powodu przewlekłego ropniaka : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KRAWCZYK-SULISZ IWONA
Author:KRAWCZYK-SULISZ IWONA
Signature:45D/17426
Ocena fenotypu antygenowego komórek białaczkowych w czasie rozpoznania i nawrotu ostrej białaczki
Keyword:KRAWCZYŃSKA ANNA
Author:KRAWCZYŃSKA ANNA
Signature:45D/15582
Badania nad rozwojem krtani u noworodków i niemowląt
Keyword:KRAWCZYŃSKI MARIAN
Author:KRAWCZYŃSKI MARIAN
Signature:45D/3979
Dynamika rozwoju somatycznego i wybrane zależności genotypowo-auksologiczne w zespole Turnera : rozprawa habilitacyjna
Keyword:KRAWCZYŃSKI MARIAN
Author:KRAWCZYŃSKI MARIAN
Signature:45D/4652
Wpływ doustnej premedykacji klonidyną na niektóre parametry reakcji stresowej, układ krążenia i oddychania u pacjentów operowanych z powodu kamicy pęcherzyka żółciowego : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KRAWIEL MAREK
Author:KRAWIEL MAREK
Signature:45D/15113
Wyznaczanie objętości cieczy przepływającej przez otwory o małych średnicach metodą izoprędkościowych stref konwergencji kolorowego Dopplera do oceny objętości fal zwrotnych 2 praca doktorska
Keyword:KREIS WOJCIECH
Author:KREIS WOJCIECH
Signature:45D/14576
Przydatność oznaczania chromatyny płci dla leczenia hormonalnego raka sutka
Keyword:KREJCZY KAZIMIERZ
Author:KREJCZY KAZIMIERZ
Signature:45D/446
Rola przezczaszkowej ultrasonografii dopplerowskiej z kolorowym odwzorowaniem przepływu, w wyborze sposobu postępowania neurochirurgicznego u chorych z ciężkim uszkodzeniem mózgu : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KREJZA JAROSŁAW
Author:KREJZA JAROSŁAW
Signature:45D/17119
Rola przezczaszkowej ultrasonografii dopplerowskiej z kolorowym odwzorowaniem przepływu, w wyborze sposobu postępowania neurochirurgicznego u chorych z ciężkim uszkodzeniem mózgu : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KREJZA JAROSŁAW
Author:KREJZA JAROSŁAW
Signature:45d/17119
Rola przezczaszkowej ultrasonografii dopplerowskiej z kolorowym odwzorowaniem przepływu, w wyborze sposobu postępowania neurochirurgicznego u chorych z ciężkim uszkodzeniem mózgu : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KREJZA JAROSŁAW
Author:KREJZA JAROSŁAW
Signature:45D/17119
Nowy model zakrzepicy tętniczej u szczura : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KREKORA-WOLLNY KATARZYNA
Author:KREKORA-WOLLNY KATARZYNA
Signature:45D/16057
Nowy model zakrzepicy tętniczej u szczura : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KREKORA-WOLLNY KATARZYNA
Author:KREKORA-WOLLNY KATARZYNA
Signature:45D/16057
Ocena stanu odżywiania i retrospektywna analiza sposobu żywienia u kobiet z osteoporozą w wieku od 50 do 65 roku życia : [praca doktorska]
Keyword:KRELA-KAŹMIERCZAK IWONA
Author:KRELA-KAŹMIERCZAK IWONA
Signature:45D/17413
Ocena stanu odżywiania i retrospektywna analiza sposobu żywienia u kobiet z osteoporozą w wieku od 50 do 65 roku życia : [praca doktorska]
Keyword:KRELA-KAŹMIERCZAK IWONA
Author:KRELA-KAŹMIERCZAK IWONA
Signature:45D/17413
Aktywatory plazminogenu tkankowy (t-PA) i urokinazowy (u-PA) oraz inhibitory aktywatorów plazminogenu typu 1 (PAI-1) i typu (PAI-2) w zespole mieloproliferacyjnym : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KREMPLEWSKA-NALEŻYTA ELŻBIETA DANUTA
Author:KREMPLEWSKA-NALEŻYTA ELŻBIETA DANUTA
Signature:45D/17162
Aktywatory plazminogenu tkankowy (t-PA) i urokinazowy (u-PA) oraz inhibitory aktywatorów plazminogenu typu 1 (PAI-1) i typu (PAI-2) w zespole mieloproliferacyjnym : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KREMPLEWSKA-NALEŻYTA ELŻBIETA DANUTA
Author:KREMPLEWSKA-NALEŻYTA ELŻBIETA DANUTA
Signature:45D/17162
Ocena czynności układu oddechowego u dzieci z chorobą Hodgklna po zakończeniu leczenia : praca na stopień doktora nauk medycznych wykonana w Zakładzie Neuropatologii
Keyword:KRENKE KATARZYNA
Author:KRENKE KATARZYNA
Signature:45D/15499
Ocena czynności układu oddechowego u dzieci z chorobą Hodgklna po zakończeniu leczenia : praca na stopień doktora nauk medycznych wykonana w Zakładzie Neuropatologii
Keyword:KRENKE KATARZYNA
Author:KRENKE KATARZYNA
Signature:45D/15499
Wpływ cyklofosfamidu na spowodowane hiperoksją uszkodzenie tkanki płucnej u świnek morskich : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KRENKE RAFAŁ
Author:KRENKE RAFAŁ
Signature:45D/14682
Wpływ urazu operacyjnego na układ krzepnięcia i fibrynolizy krwi żyły wrotnej : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KRĘGLEWSKI ANDRZEJ
Author:KRĘGLEWSKI ANDRZEJ
Signature:45D/3074