K - KRĘ (4)

Ocena skuteczności innowacyjnych metod profilaktyki antytytoniowej w dużych populacjach : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KOWALSKA ALINA
Author:KOWALSKA ALINA
Signature:45D/17616
Cytologia szczoteczkowa w ocenie leczenia rozrostów błony śluzowej jaay macicy : rozprawa doktorska na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KOWALSKA BARBARA
Author:KOWALSKA BARBARA
Signature:45D/15634
Wpływ chloraminy obecnej w wodzie wodociągowej na niedokrwistość u chorych dializowanych : praca doktorska
Keyword:KOWALSKA HALINA
Author:KOWALSKA HALINA
Signature:45D/6449
Narodziny i rozwój środowiskowej toksykologii ołowiu : rozprawa doktorska
Keyword:KOWALSKA MAŁGORZATA
Author:KOWALSKA MAŁGORZATA
Signature:45D/16225
Uczulenie kontaktowe na streptomycyny i penicylinę w warunkach zawodowych
Keyword:KOWALSKA MARIA TERESA
Author:KOWALSKA MARIA TERESA
Signature:45D/786
Ocena stanu narządów słuchu i równowagi u chorych po ostrym zatruciu tlenkiem węgla oraz osób narażonych na kontakt z CO : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KOWALSKA SYLWIA
Author:KOWALSKA SYLWIA
Signature:45D/6432
Ocena oddziaływania hormonalnego w menopauzie fizjologicznej i w stanach po usunięciu macicy na podstawie badań cytologicznych rozmazów pochwowych
Keyword:KOWALSKA-GOŁĄB HALINA
Author:KOWALSKA-GOŁĄB HALINA
Signature:45D/417
Oporność na leki przeciwbakteryjne szczepów pochodzących od chorych hospitalizowanych w wybranych klinikach wrocławskich : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KOWALSKA-KROCHMAL BEATA
Author:KOWALSKA-KROCHMAL BEATA
Signature:45D/17298
Oporność na leki przeciwbakteryjne szczepów pochodzących od chorych hospitalizowanych w wybranych klinikach wrocławskich : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KOWALSKA-KROCHMAL BEATA
Author:KOWALSKA-KROCHMAL BEATA
Signature:45D/17298
Immunochemiczna analiza drobnoustrojów gatunku Nocardia asteroides
Keyword:KOWALSKA-MORDARSKA HALINA
Author:KOWALSKA-MORDARSKA HALINA
Signature:45D/296
O konieczności ograniczenia stosowania antybiotyków w ambulatoryjnym leczeniu zębopochodnych przy wierzchołkowych procesów zapalnych szczęk
Keyword:KOWALSKA-URBANEK ALEKSANDRA
Author:KOWALSKA-URBANEK ALEKSANDRA
Signature:45D/756
Ocena wpływu octanu medroksyprogesteronu zastosowanego miejscowo, na cytoplazmatyczne receptory estrogenowe i progesteronowe raka endometrium : praca doktorska
Keyword:KOWALSKI ANDRZEJ J.
Author:KOWALSKI ANDRZEJ J.
Signature:45D/14416
Kształt łuków zębowych u młodzieży krakowskiej
Keyword:KOWALSKI EDWARD
Author:KOWALSKI EDWARD
Signature:45D/250
Ocena zastosowania analgezji doopłucnowej jako składowej znieczulenia złożonego do leczenia operacyjnego raka gruczołu piersiowego : [praca doktorska]
Keyword:KOWALSKI GRZEGORZ
Author:KOWALSKI GRZEGORZ
Signature:45D/17955
Ocena zastosowania analgezji doopłucnowej jako składowej znieczulenia złożonego do leczenia operacyjnego raka gruczołu piersiowego : [praca doktorska]
Keyword:KOWALSKI GRZEGORZ
Author:KOWALSKI GRZEGORZ
Signature:45D/17955
Badanie przepuszczalności błon dializacyjnych Używanych w aparacie sztucznej nerki dla substancji śladowych osocza krwi
Keyword:KOWALSKI HENRYK
Author:KOWALSKI HENRYK
Signature:45D/629
Kliniczna i doświadczalna ocena wpływu powierzchniowej e1ektrostymulacji mięśni na statykę kręgosłupa : rozprawa	doktorska
Keyword:KOWALSKI IRENEUSZ M
Author:KOWALSKI IRENEUSZ M
Signature:45D/15737
Neurofizjologiczna ocena współczulną odpowiedzią skórną autonomicznego układu nerwowego u chorych na cukrzycę : rozprawa doktorsk
Keyword:KOWALSKI JACEK
Author:KOWALSKI JACEK
Signature:45D/15355
Zmiany zapalne mięśnia macicy w czasie porodu : praca doktorska
Keyword:KOWALSKI JANUSZ
Author:KOWALSKI JANUSZ
Signature:45D/4506
Badania nad wykorzystaniem działania fototoksycznego 8-metoksypsoralenu (8-MOP) w leczeniu łuszczycy
Keyword:KOWALSKI JERZY
Author:KOWALSKI JERZY
Signature:45D/4661