K - KRĘ (4)

Ocena funkcji i struktury lewej komory serca za pomocą badania echokardiograficznego u chorych na cukrzycę typu II : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KOZAK LESZEK
Author:KOZAK LESZEK
Signature:45D/14954
Radioimmunologiczne oznaczenie testosteronu w hipogonadyźmie męskim : [praca doktorska]
Keyword:KOZAK WŁODZIMIERZ
Author:KOZAK WŁODZIMIERZ
Signature:45D/4936
Badania nad częstością występowania zakażeń układu moczowego u dzieci z przebytą biegunką toksyczną w okresie niemowlęcym i wczesnodziecięcym : rozprawa na stopień doktora medycyny
Keyword:KOZAKIEWICZ ALINA
Author:KOZAKIEWICZ ALINA
Signature:45D/6193
Próby otrzymania sulfotlenków i estrów kwasów tiosulfinowych przy pomocy soli litowych kwasów benzeno- i p-toluenosulfenowych
Keyword:KOZAKIEWICZ IRENA
Author:KOZAKIEWICZ IRENA
Signature:45D/675
Próba oceny roli czuciowych zakończeń nerwowych w regulowaniu aktywności podziałowej keratynocytów i komórek tkanki łącznej dziąsła : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KOZAKIEWICZ MARCIN
Author:KOZAKIEWICZ MARCIN
Signature:45D/15016
Wpływ uzupełniania hormonu wzrostu u starszych mężczyzn na jakość życia, lipidy, masę tłuszczu, beztłuszczową masę ciała i gęstość mineralną kości : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KOZAKOWSKI JAROSŁAW
Author:KOZAKOWSKI JAROSŁAW
Signature:45D/18300
Wpływ uzupełniania hormonu wzrostu u starszych mężczyzn na jakość życia, lipidy, masę tłuszczu, beztłuszczową masę ciała i gęstość mineralną kości : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KOZAKOWSKI JAROSŁAW
Author:KOZAKOWSKI JAROSŁAW
Signature:45D/18300
Gastryna w chorobie wrzodowej dwunastnicy : w nieżytach zanikowych żołądka : praca doktorska
Keyword:KOZAL HENRYK
Author:KOZAL HENRYK
Signature:45D/3331
Stężenie amoniaku we krwi płodu i detoksykacyjna czynność łożyska wobec amoniaku płodu w ciąży prawidłowej i w ciąży z niewydolnością łożyska :[rozprawa na stopień doktora nauk medycznych]
Keyword:KOZANECKI ANDRZEJ
Author:KOZANECKI ANDRZEJ
Signature:45D/15436
Stężenie amoniaku we krwi płodu i detoksykacyjna czynność łożyska wobec amoniaku płodu w ciąży prawidłowej i w ciąży z niewydolnością łożyska :[rozprawa na stopień doktora nauk medycznych]
Keyword:KOZANECKI ANDRZEJ
Author:KOZANECKI ANDRZEJ
Signature:45D/15436
Analiza uszkodzeń nerwów krtaniowych wstecznych w zależności od rodzaju wola i techniki operacyjnej : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KOZERA JAROSŁAW
Author:KOZERA JAROSŁAW
Signature:45D/15032
Produkcja erytropoetyny u biorców allogenicznej nerki
Keyword:KOZIAK KATARZYNA
Author:KOZIAK KATARZYNA
Signature:45D/14155
Zachowanie się lipidów surowicy krwi w przebiegu udarów mózgowych
Keyword:KOZIAK MARIA
Author:KOZIAK MARIA
Signature:45D/4493
Próba oceny wpływu niektórych czynników na wynik operacji przywracających krążenie w odcinku aortalno-biodrowym : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KOZICKI IRENEUSZ
Author:KOZICKI IRENEUSZ
Signature:45D/6749
Poziom kwasu delta - aminolewulinowego (ALA) u dzieci od urodzenia do siódmego roku życia zamieszkałych na terenie Świdnika a ich skłonności do zachorowań : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KOZIEJ-GALIŃSKA ELŻBIETA
Author:KOZIEJ-GALIŃSKA ELŻBIETA
Signature:45D/16564
Poziom kwasu delta - aminolewulinowego (ALA) u dzieci od urodzenia do siódmego roku życia zamieszkałych na terenie Świdnika a ich skłonności do zachorowań : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KOZIEJ-GALIŃSKA ELŻBIETA
Author:KOZIEJ-GALIŃSKA ELŻBIETA
Signature:45D/16564
Zmienność przebiegu i rozgałęzień tętnicy ocznej u człowieka : praca doktorska
Keyword:KOZIELEC JANINA
Author:KOZIELEC JANINA
Signature:45D/5577
Badania morfometryczne i ultrastrukturalne procesów regeraracji nerwu kulszowego u szczurów zatruwanych alkoholem etylowym : rozprawa na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:KOZIELEC ZYGMUNT
Author:KOZIELEC ZYGMUNT
Signature:45D/15111
Ocena narażenia mieszkańców Poznania na działanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych występujących w powietrzu : praca doktorska
Keyword:KOZIELSKI JACEK
Author:KOZIELSKI JACEK
Signature:45D/2882
Zdolność wysiłkowa i wymiana gazowa u chorych z sarkoidozą płuc w różnych okresach choroby : rozprawa na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:KOZIELSKI JERZY
Author:KOZIELSKI JERZY
Signature:45D/5850