K - KRĘ (4)

Stężenia wybranych metali śladowych w surowicy krwi oraz dysmutazy ponadtlenkowej erytrocytamej u pacjentek leczonych balneoklimatycznie z powodu chorób kobiecych : [praca doktorska]
Keyword:KOWALSKI MACIEJ
Author:KOWALSKI MACIEJ
Signature:45D/14604
Ocena skuteczności leczenia omeprazolem i kotrimoksazolem w eradykacji infekcji Helicobacter pylori u pacjentów z wrzodem żołądka : praca doktorska
Keyword:KOWALSKI MAREK
Author:KOWALSKI MAREK
Signature:45D/14480
Transtorakalna biopsja cienkoigłowa w rozpoznawaniu obwodowych guzów płuc : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KOWALSKI MAREK L.
Author:KOWALSKI MAREK L.
Signature:45D/16372
Transtorakalna biopsja cienkoigłowa w rozpoznawaniu obwodowych guzów płuc : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KOWALSKI MAREK L.
Author:KOWALSKI MAREK L.
Signature:45D/16372
Ocena wyników równoczesnej i odroczonej operacji jaskry i zaćmy z wszczepieniem sztucznej soczewki tylnokomorowej ; [rozprawa na stopiefi doktora nauk medycznych]
Keyword:KOWALSKI MICHAŁ
Author:KOWALSKI MICHAŁ
Signature:45D/15603
Zastosowanie elektroforezy kapilarnej w analizie leków : praca doktorska
Keyword:KOWALSKI PIOTR
Author:KOWALSKI PIOTR
Signature:45D/15151
Przydatność termografii w chorobach tarczycy : praca doktorska
Keyword:KOWALSKI TADEUSZ
Author:KOWALSKI TADEUSZ
Signature:45D/6470
Zachowanie się stężeń insuiinopodobnego czynnika wzrostu-I, 17-B-estradiolu, progesteronu, hormonu wzrostu i insuliny w surowicy kobiet chorych na raka jajnika i chorych z łagodnymi guzami jajnika po menopauzie : rozprawa na stopień doktora nauk medycznyc
Keyword:KOWALSKI TOMASZ
Author:KOWALSKI TOMASZ
Signature:45D/14724
Badania wirusobójczego działania preparatu dezynfekcyjnego Virkon : praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej
Keyword:KOWALSKI WOJCIECH
Author:KOWALSKI WOJCIECH
Signature:45D/16658
Rozwój ginekologii operacyjnej na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku : rozprawa naukowa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KOWALUK WITOLD
Author:KOWALUK WITOLD
Signature:45D/15963
Aberracje transkryptu genu FHIT w raku sutka. Klonowanie, ekspresja i oczyszczanie białka Fhit oraz jego rozmieszczenie w komórce : praca doktorska
Keyword:KOWARA RENATA
Author:KOWARA RENATA
Signature:45D/17784
Udział atopii w patogenezie nawrotowych i przewlekłych obturacyjnych zapaleń oskrzeli u dzieci : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KOWEJSZA ANNA
Author:KOWEJSZA ANNA
Signature:45D/16546
Ocena wybranych parametrów odczynu zapalnego u chorych na astmę oskrzelową i pacjentów z nawracającym zapaleniem oskrzeli : praca na stopień doktora medycyny
Keyword:KOWERCZYK-WYKRĘTOWICZ GRAŻYNA
Author:KOWERCZYK-WYKRĘTOWICZ GRAŻYNA
Signature:45D/16846
Ocena wybranych parametrów odczynu zapalnego u chorych na astmę oskrzelową i pacjentów z nawracającym zapaleniem oskrzeli : praca na stopień doktora medycyny
Keyword:KOWERCZYK-WYKRĘTOWICZ GRAŻYNA
Author:KOWERCZYK-WYKRĘTOWICZ GRAŻYNA
Signature:45D/16846
Anatomia porównawcza przedmurza wybranych gatunków ssaków : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KOWIAŃSKA JOLANTA
Author:KOWIAŃSKA JOLANTA
Signature:45D/17352
Połączenia przedmurza z korą somatosensoryczną i ruchową u królika - badania metodami wstecznego transportu aksonalnego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KOWIAŃSKI PRZEMYSŁAW
Author:KOWIAŃSKI PRZEMYSŁAW
Signature:45D/14810
Analiza funkcjonalności Pogotowia Ratunkowego w Lublinie w przekroju historycznym : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KOWIESKI LUDWIK
Author:KOWIESKI LUDWIK
Signature:45D/2936
Badania nad zawartością magnezu w mięsie ryb i przetworach rybnych : praca doktorska
Keyword:KOWNACKI EDWARD
Author:KOWNACKI EDWARD
Signature:45D/2544
Badania nad symptomatologią kliniczną i obrazem elektroencefalograficznym w psychopatii
Keyword:KOZACZEWSKA-KACZANOWSKA WIESŁAWA
Author:KOZACZEWSKA-KACZANOWSKA WIESŁAWA
Signature:45D/880
Ocena stanu uzębienia dzieci szkolnych w Kinszasie : praca doktorska
Keyword:KOZACZYŃSKA WANDA
Author:KOZACZYŃSKA WANDA
Signature:45D/3205