K - KRĘ (4)

Pomiar przepływu krwi w naczyniach rzęskowych metodą ultradźwiękową w diagnostyce schorzeń oczu : praca na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:KOZIEŁŁO TADEUSZ
Author:KOZIEŁŁO TADEUSZ
Signature:45D/5154
Wpływ leczenia usprawniającego na dynamikę rozwoju fizycznego dzieci z niektórymi wadami narządu ruchu : rozprawa doktorska
Keyword:KOZIEŁOWA CECYLIA
Author:KOZIEŁOWA CECYLIA
Signature:45D/3441
Wpływ leczenia usprawniającego na dynamikę rozwoju fizycznego dzieci z niektórymi wadami narządu ruchu : rozprawa doktorska
Keyword:KOZIEŁOWA CECYLIA
Author:KOZIEŁOWA CECYLIA
Signature:45D/3441
Aktywność erytrocytamej dysmutazy ponadtlenkowe j oraz peroksydazy glutationowej w zależności od wieku badanych : praca doktorska
Keyword:KOZIK TOMASZ
Author:KOZIK TOMASZ
Signature:45D/14525
Unaczynienie tętnicze jajników u kobiet w różnym wieku w świetle badań anatomicznych, radiologicznych i mikroangiograficznych : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KOZIK WOJCIECH
Author:KOZIK WOJCIECH
Signature:45D/15848
Wybrane wskaźniki hemodynamiczne stanu naczyniowego u dzieci i młodzieży chorych na cukrzycę : praca doktorska
Keyword:KOZIOŁ HELENA
Author:KOZIOŁ HELENA
Signature:45D/2979
Przewlekłe narażenie na niektóre czynniki szkodliwe (cyjanowodór, benzen, ksylen, alkohol etylowy) a zachowanie się wybranych pierwiastków we krwi w organizmie człowieka : praca doktorska
Keyword:KOZIOŁ JANUSZ
Author:KOZIOŁ JANUSZ
Signature:45D/15153
Czynniki odporności nieswoistej w gruźlicy płuc : praca na stopień naukowy doktora nauk przyrodniczych
Keyword:KOZIOŁ MARIA
Author:KOZIOŁ MARIA
Signature:45D/3961
Analiza zawartości metali ciężkich we włosach jako biomarkera dla terenów zielonych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KOZIOŁ TOMASZ
Author:KOZIOŁ TOMASZ
Signature:45D/15259
Ocena odległych wyników leczenia chirurgicznego pierwotnej nadczynności przytarczyc na podstawie badań klinicznych, laboratoryjnych i immunorad i onetrycznego oznaczania stężenia par athormonu w surowicy krwi : rozprawa doktorska
Keyword:KOZIOŁEK HENRYK
Author:KOZIOŁEK HENRYK
Signature:45D/15868
Odległe wyniki leczenia dzieci z przepukliną oponowo-rdzeniową i oponową : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KOZIOŁKIEWICZ KAZIMIERZ
Author:KOZIOŁKIEWICZ KAZIMIERZ
Signature:45D/16294
Odległe wyniki leczenia dzieci z przepukliną oponowo-rdzeniową i oponową : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KOZIOŁKIEWICZ KAZIMIERZ
Author:KOZIOŁKIEWICZ KAZIMIERZ
Signature:45D/16294
Charakterystyka wybranych systemów regulujących stężenie jonów wapnia w cytoplazmie ludzkich płytek krwi : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KOZIOŁKIEWICZ WIKTOR
Author:KOZIOŁKIEWICZ WIKTOR
Signature:45D/15955
"Wpływ ACTH na wydzielanie aldosteronu w chorobie Cushinga" : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KOZŁOWICZ-GUDZIŃSKA IZABELLA
Author:KOZŁOWICZ-GUDZIŃSKA IZABELLA
Signature:45D/6498
Częstość występowania wola u dzieci w wiełu od 6 do 12 roku życia na obszarze Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego a stężenie jodu w moczu : praca doktorska
Keyword:KOZŁOWSKA ANNA
Author:KOZŁOWSKA ANNA
Signature:45D/14472
Badania warunków polimeryzacji mas akrylowych jako implantów : praca doktorska
Keyword:KOZŁOWSKA ANNA
Author:KOZŁOWSKA ANNA
Signature:45D/3993
Pokrycie bezpośrednie miazgi preparatem krajowej produkcji
Keyword:KOZŁOWSKA IRENA
Author:KOZŁOWSKA IRENA
Signature:45D/851
Wpływ zastosowania metod polimeryzacji na stan zwarcia protez całkowitych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KOZŁOWSKA IWONA
Author:KOZŁOWSKA IWONA
Signature:45D/14726
Charakterystyka tranu leczniczego w zależności od zmian niektórych liczb stałych oraz spadku witaminy A
Keyword:KOZŁOWSKA JANINA
Author:KOZŁOWSKA JANINA
Signature:45D/669
Wybrane biochemiczne wykładniki włóknienia w marskości wątroby : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KOZŁOWSKA JOANNA
Author:KOZŁOWSKA JOANNA
Signature:45D/17095