P - R (7)

Zastosowanie pola elektromagnetycznego niskiej częstotliwości w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa szyjnego : rozprawa doktorska
Keyword:QAMMOH SAMEER MUFDI
Author:QAMMOH SAMEER MUFDI
Signature:45D/12288
Występowanie pylicy u spawaczy półautomatycznych w świetle badań środowiskowych :[praca doktorska]
Keyword:RABENDA ANDRZEJ
Author:RABENDA ANDRZEJ
Signature:45D/4331
Koncepcje nauczania medycyny w Polsce w latach 1918-1950 : [skrót pracy doktorskiej]
Keyword:RABUS JOLANTA
Author:RABUS JOLANTA
Signature:720,919; 727,953; 727,954
Ocena kliniczna bliskich i odległych wyników leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów biodrowych flawo-noidami i kompleksem białkowo-glikozaminoglikanowym oraz roli postępowania przeciwbólowego : praca doktorska
Keyword:RACEWICZ ARTUR
Author:RACEWICZ ARTUR
Signature:45D/14372
Niektóre wykładniki odpowiedzi immunologicznej u chorych z różnym stopniem zaawansowania nowotworu : praca doktorska
Keyword:RACHEL FRANCISZEK
Author:RACHEL FRANCISZEK
Signature:45D/6462
Przydatność poligrafii kardiometrycznej dla rozpoznawania wrodzonych wad serca w okresie noworodkowym
Keyword:RACHOCKA JANINA
Author:RACHOCKA JANINA
Signature:45D/999
Dziedziczne uwarunkowanie obrazu klinicznego atopowego zapalenia skóry : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:RACHOWSKA REGINA
Author:RACHOWSKA REGINA
Signature:45D/17137
Badania doświadczalne nad zastosowaniem kleju chirurgicznego estru n-Butylowego kwasu 2-cyanoakrylowego w chirurgii nerek u królików : praca doktorska
Keyword:RACHWAŁ-SOCHACKA LONGINA
Author:RACHWAŁ-SOCHACKA LONGINA
Signature:45D/2698
Przydatność badań przepływu cewkowego moczu w monitorowaniu przebiegu pooperacyjnego u chłopców ze spodziectwem : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:RACIBORSKI KRZYSZTOF
Author:RACIBORSKI KRZYSZTOF
Signature:45D/17843
Przydatność badań przepływu cewkowego moczu w monitorowaniu przebiegu pooperacyjnego u chłopców ze spodziectwem : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:RACIBORSKI KRZYSZTOF
Author:RACIBORSKI KRZYSZTOF
Signature:45D/17843
Przydatność przezprzełykowej stymulacji lewego przedsionka serca dla oceny zagrożenia oraz wykrywanie napadowego migotania i trzepotania przedsionków : praca doktorska
Keyword:RACZAK GRZEGORZ
Author:RACZAK GRZEGORZ
Signature:45D/11578
Klasyfikacja obrazów termograficznych raka sutka :	[praca doktorska]
Keyword:RACZEK MARIA
Author:RACZEK MARIA
Signature:45D/6790
Resorpcja wewnętrzna zęba
Keyword:RACZEW ZOFIA
Author:RACZEW ZOFIA
Signature:45D/902
Ocena dynamiki zmian odkształcalności erytrocytów w przebiegu zawału serca : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:RACZKOWSKA-MOSZCZEŃSKA AGNIESZKA
Author:RACZKOWSKA-MOSZCZEŃSKA AGNIESZKA
Signature:45D/17903
Wpływ chlormadinonu na siatkówkę samic szczura białego : rozprawa doktorska
Keyword:RACZYŃSKA KRYSTYNA
Author:RACZYŃSKA KRYSTYNA
Signature:45D/6563
Analiza krwotoków położniczych jako przyczyny zgonów okołoporodowych matek w Polsce w latach 1985-1990 : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:RACZYŃSKI ANDRZEJ
Author:RACZYŃSKI ANDRZEJ
Signature:45D/15044
Zachowanie się pojemności minutowej serca i całkowitego oporu obwodowego w doświadczalnym nadciśnieniu tętniczym u psów
Keyword:RACZYŃSKI JERZY
Author:RACZYŃSKI JERZY
Signature:45D/2325
Epikryza i katamneza za lata 1963-170 chorych leczonych wszczepionymi stymulatorami serca w Polsce : praca doktorska
Keyword:RADECKI ANTONI ZBIGNIEW
Author:RADECKI ANTONI ZBIGNIEW
Signature:45D/2267
Oddziaływanie promieniowania laserowego małej mocy na wybrane parametry biochemiczne gospodarki węglowodanowej oraz ultrastrukturę komórek beta wysp trzustkowych i hepato-cytów
Keyword:RADELLI JOLANTA
Author:RADELLI JOLANTA
Signature:45D/14095
Ocena stanu opieki położniczo-ginekologicznej w praktykach lekarzy rodzinnych : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:RADIUKIEWICZ GRZEGORZ JAROSŁAW
Author:RADIUKIEWICZ GRZEGORZ JAROSŁAW
Signature:45D/16776