P - R (7)

Przesłanki rokownicze zespołów maniakalnych w schizofrenii i dwubiegunowej chorobie afektywnej :	[praca	doktorska]
Keyword:RZEWUSKA MAŁGORZATA
Author:RZEWUSKA MAŁGORZATA
Signature:45D/6131
Badania elektroencefalograficzne reakcji budzenia w pierwszym okresie snu wywołanego fenaktylem u ludzi zdrowych i chorych na padaczkę
Keyword:RZEŹNICKA-GLINKA ZOFIA
Author:RZEŹNICKA-GLINKA ZOFIA
Signature:45D/403
Wpływ rodzaju cewnika prowadzącego użytego w czasie przezskórnej rekanalizacji przewlekle zamkniętych gałęzi lewej tętnicy wieńcowej na skuteczność i przebieg zabiegu : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:RZEŹNICZAK JANUSZ
Author:RZEŹNICZAK JANUSZ
Signature:45D/18145
Wpływ rodzaju cewnika prowadzącego użytego w czasie przezskórnej rekanalizacji przewlekle zamkniętych gałęzi lewej tętnicy wieńcowej na skuteczność i przebieg zabiegu : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:RZEŹNICZAK JANUSZ
Author:RZEŹNICZAK JANUSZ
Signature:45D/18145
Przydatność rejestracji odruchu mięśni śródusznych w ocenie stanu narządu słuchu u dzieci niedosłyszących : praca doktorska
Keyword:RZĘDOWSKA ZOFIA MARIA
Author:RZĘDOWSKA ZOFIA MARIA
Signature:45D/4703
Alkaloidy w kulturze tkankowej Liriodendron tulipifera L. : praca na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Keyword:RZĘDOWSKI MAREK
Author:RZĘDOWSKI MAREK
Signature:45D/7153
Swoistość autoprzeciwciał pecherzycowych i pemfigoi-dowych wykrawanych pośrednią metodą immunofluorescencyjną : praca doktorska
Keyword:RZĘSA GENOWEFA
Author:RZĘSA GENOWEFA
Signature:45D/2707
Przedporodowa dynamika przepływu krwi przez zastawkę trójdzielną serca dojrzałego płodu : rozprawa doktorska
Keyword:RZUCIDŁO STANISŁAW
Author:RZUCIDŁO STANISŁAW
Signature:45D/16534
Rozwój czaszki u chorych z aberracjami chromosomów płciowych oraz nieprawidłowym wydzielaniem hormonów płciowych : studium rentgenometryczne
Keyword:RZYMSKI KAZIMIERZ
Author:RZYMSKI KAZIMIERZ
Signature:45D/4002
Próba wykorzystania synergizmu etomidatu z midazolamem w znieczuleniach ambulatoryjnych i w oddziałach dziennego pobytu : rozprawa na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:RZYMSKI STANISŁAW
Author:RZYMSKI STANISŁAW
Signature:45D/16727
Próba wykorzystania synergizmu etomidatu z midazolamem w znieczuleniach ambulatoryjnych i w oddziałach dziennego pobytu : rozprawa na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:RZYMSKI STANISŁAW
Author:RZYMSKI STANISŁAW
Signature:45D/16727
Badania somatometryczne i ultrasonograficzne wymiarów i tempa wzrastania klatki piersiowej w rozwoju prenatalnym i ich zastosowanie dla określania wieku ciążowego i monitorowania przebiegu ciąży : rozprawa doktorska
Keyword:RZYP ROMUALD
Author:RZYP ROMUALD
Signature:45D/16284
Badania somatometryczne i ultrasonograficzne wymiarów i tempa wzrastania klatki piersiowej w rozwoju prenatalnym i ich zastosowanie dla określania wieku ciążowego i monitorowania przebiegu ciąży : rozprawa doktorska
Keyword:RZYP ROMUALD
Author:RZYP ROMUALD
Signature:45D/16284