P - R (7)

Przydatność badań USG - Doppler - Color w ocenie odległych wyników po usunięciu nerki z powodu raka : praca doktorska
Keyword:RAJCHEL KAZIMIERZ
Author:RAJCHEL KAZIMIERZ
Signature:45D/14339
Synteza N-podstawionych alkilamowych pochodnych: -9-okso-benzo[e]-bicyklo[2.2.2]oktano-2,3-dikarboksy-yalmidu oraz - 6,7-metylenodioksy-3-metylo-1,2 ,3,4--tetrahydronaftaleno-1,2-dikarboksyinidu o spodziewanym działaniu anksjolitycznym na OUN : praca dokt
Keyword:RAJCHMAN JOLANTA
Author:RAJCHMAN JOLANTA
Signature:45D/14654
Badania układu krążenia u chorych z endogenną depresją w przebiegu leczenia tymoleptykami : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:RAJEWSKA JOLANTA
Author:RAJEWSKA JOLANTA
Signature:45D/8457
Badania nad patomechanizmem zespołów depresyjnych u dzieci i młodzieży
Keyword:RAJEWSKI ANDRZEJ
Author:RAJEWSKI ANDRZEJ
Signature:45D/10309
Ocena obrazu termograficznego tarczycy w przypadkach wola przygotowanego do zabiegu operacyjnego :	[rozprawa	doktorska]
Keyword:RAJEWSKI ANDRZEJ
Author:RAJEWSKI ANDRZEJ
Signature:45D/3790
Badanie wpływu ćwiczeń ruchowych na obraz kliniczny w przebiegu endogennego zespołu depresyjnego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:RAJEWSKI ANDRZEJ
Author:RAJEWSKI ANDRZEJ
Signature:45D/5450
Neurografia uszkodzenia nerwów u królika
Keyword:RAJEWSKI FRANCISZEK
Author:RAJEWSKI FRANCISZEK
Signature:45D/5445
Częściowa resekcja nerki zmodyfikowaną metodą D. F. Williamsa
Keyword:RAJEWSKI JERZY
Author:RAJEWSKI JERZY
Signature:45D/2330
Zastosowanie metalowego szwu kostnego zakładanego drogą wewnątrzustną w ambulatoryjnym leczeniu złamań żuchwy : rozprawa na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:RAJEWSKI STEFAN
Author:RAJEWSKI STEFAN
Signature:45D/3938
Zawartość sodu, potasu, magnezu i wody w erytrocytach chorych leczonych powtarzanymi hemodializami : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:RAJEWSKI WŁODZIMIERZ
Author:RAJEWSKI WŁODZIMIERZ
Signature:45D/16271
Wpływ układu adrenergicznego na uwalnianie amylazy i lipazy oraz współczynnik oddechowy skrawków trzustki świnki morskiej : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:RAJKOWSKA-FRANKE ELŻBIETA
Author:RAJKOWSKA-FRANKE ELŻBIETA
Signature:45D/6249
Ocena stężenia bizmutu we krwi i w moczu u dzieci z chorobami żołądka i dwunastnicy leczonymi Ventrisolem : praca na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:RAJSKA HALINA
Author:RAJSKA HALINA
Signature:45D/14989
Badania nad zachowaniem się markerów HBV w przypadkach współwystępowania zakażenia HCV : praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej
Keyword:RAJTAR BARBARA
Author:RAJTAR BARBARA
Signature:45D/18218
Badania nad zachowaniem się markerów HBV w przypadkach współwystępowania zakażenia HCV : praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej
Keyword:RAJTAR BARBARA
Author:RAJTAR BARBARA
Signature:45D/18218
Badanie trwałości roztworów tolazoliny i ksylometazoliny : praca na stopień doktora farmacji
Keyword:RAJZER DANUTA
Author:RAJZER DANUTA
Signature:45D/7109
Wpływ odstawienia alkoholu etylowego na układ krążenia i metabolizm węglowodanów : praca doktorska
Keyword:RAJZER MAREK
Author:RAJZER MAREK
Signature:45D/14877
Niehistonowe białka chromatyny uczulonych i nieuczulonych splenocytów mysich : praca doktorska
Keyword:RAKOWICZ-SZULCZYŃSKA EWA M
Author:RAKOWICZ-SZULCZYŃSKA EWA M
Signature:45D/3793
Badania histologiczne w doświadczalnej keratoplastyce warstwowej z zastosowaniem przeszczepu pełnej grubości ; praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:RAKOWSKA EWA
Author:RAKOWSKA EWA
Signature:45D/15556
Ocena skuteczności terapeutycznej wybranych technik manualnych w zespole dysfunkcji stawu biodrowego : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:RAKOWSKA MAŁGORZATA
Author:RAKOWSKA MAŁGORZATA
Signature:45D/15911
Wpływ urazu operacyjnego na rozwój kości podniebienia u psów : praca doktorska
Keyword:RAKOWSKI JANUSZ
Author:RAKOWSKI JANUSZ
Signature:45D/3337