P - R (7)

Własna metoda leczenia diastemy aparatem do zdejmowania ze śrubą ortodontyczną
Keyword:RATHEL ZOFIA
Author:RATHEL ZOFIA
Signature:45D/414
Analiza porównawcza morfometrycznych parametrów jądra komórkowego, białek argyrofilnych oraz aktywności proliferacyjnej komórek międzybłonka i komórek raka w płynach z jamy opłucnej : rozprawa doktorska
Keyword:RATYŃSKA MARZENA
Author:RATYŃSKA MARZENA
Signature:45D/17543
Analiza porównawcza morfometrycznych parametrów jądra komórkowego, białek argyrofilnych oraz aktywności proliferacyjnej komórek międzybłonka i komórek raka w płynach z jamy opłucnej : rozprawa doktorska
Keyword:RATYŃSKA MARZENA
Author:RATYŃSKA MARZENA
Signature:45D/17543
Analiza wybranych czynników prognostycznych u chorych z kardiomiopatią rozstrzeniową : praca doktorska
Keyword:RAU MAGDALENA
Author:RAU MAGDALENA
Signature:45D/14546
Ocena saturacji krwi tętniczej tlenem przy pomocy pulsoksymetrii przezskómej u chorych ze śródmiąższowym zwłóknieniem płuc leczonych tlenoterapią domową : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:RAUER ROMAN
Author:RAUER ROMAN
Signature:45D/15257
Badania porównawcze przebiegu fazy jelitowej inwazji Trichinella spiralis w różnych gatunkach i szczepach gryzoni : [praca doktorska]
Keyword:RAUHUT WŁODZIMIERZ
Author:RAUHUT WŁODZIMIERZ
Signature:45D/4487
Wpływ modelu organizacji opieki diabetologiczno-położniczej na losy matek chorych na cukrzycę typu 1 i ich dzieci w wybranych grupach pacjentek : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:RAŹNA IZABELA
Author:RAŹNA IZABELA
Signature:45D/17892
Wpływ modelu organizacji opieki diabetologiczno-położniczej na losy matek chorych na cukrzycę typu 1 i ich dzieci w wybranych grupach pacjentek : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:RAŹNA IZABELA
Author:RAŹNA IZABELA
Signature:45D/17892
Ocena niektórych parametrów układu krążenia u chorych ze zwiększonym kardiologicznym ryzykiem operacyjnym poddawanych cholecystektomii i laparokopowej i klasycznej : praca doktorska
Keyword:RĄBALSKA-SIKORA JADWIGA
Author:RĄBALSKA-SIKORA JADWIGA
Signature:45D/14527
Mechanizm, leczenie i odległe wyniki stawowych złamań kości piętowej : praca doktorska
Keyword:RĄPAŁA KAZIMIERZ
Author:RĄPAŁA KAZIMIERZ
Signature:45D/2400
Ziemia jako źródło zakażeń człowieka i zwierzęcia przez grzyby chorobotwórcze-dermatofyty
Keyword:RDZANEK IRENA
Author:RDZANEK IRENA
Signature:45D/834
Serologiczne wskaźniki zakażenia Helicobacter pylori w grupie pacjentów z niestabilną chorobą wieńcową oraz pacjentów z objawami dyspeptycznymi i w grupie osób bezobjawowych : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:RECHCIŃSKI TOMASZ
Author:RECHCIŃSKI TOMASZ
Signature:45D/16830
Serologiczne wskaźniki zakażenia Helicobacter pylori w grupie pacjentów z niestabilną chorobą wieńcową oraz pacjentów z objawami dyspeptycznymi i w grupie osób bezobjawowych : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:RECHCIŃSKI TOMASZ
Author:RECHCIŃSKI TOMASZ
Signature:45D/16830
Ocena przydatności klinicznej autofluorescencyjnej metody diagnozowania czerniaka : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:REDZIŃSKI JAROSŁAW
Author:REDZIŃSKI JAROSŁAW
Signature:45D/17197
Ocena przydatności klinicznej autofluorescencyjnej metody diagnozowania czerniaka : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:REDZIŃSKI JAROSŁAW
Author:REDZIŃSKI JAROSŁAW
Signature:45D/17197
Analiza częstości uczuleń na podstawowe alergeny u chorych na astmę oskrzelową w regionie Białostocczyzny w oparciu o wybrane kryteria epidemiologiczne : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:REDŹKO OLGA
Author:REDŹKO OLGA
Signature:45D/6250
Analiza ilościowa parametrów czynności skurczowej macicy w porodzie fizjologicznym i indukowanym oksytocyną : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:REDŹKO SŁAWOMIR
Author:REDŹKO SŁAWOMIR
Signature:45D/16071
Elektrochirurgiczne leczenie zmian przerostowych i naczynioworuchowych błony śluzowej nosa : praca na stopień doktora nauk medycznych wykonana w Zakładzie Neuropatologii
Keyword:REGEL JANUSZ
Author:REGEL JANUSZ
Signature:45D/3300
Synteza, badanie przemian i własności biologiczne nowych pochodnych izotiazolu : praca doktorska
Keyword:REGIEC ANDRZEJ
Author:REGIEC ANDRZEJ
Signature:45D/16612
Ocena nabytych zaburzeń widzenia barw u chorych na jaskrę pierwotną otwartego kąta, jaskrę normalnego ciśnienia oraz u osób z grupy ryzyka jaskry : praca doktorska
Keyword:REGIEC PIOTR
Author:REGIEC PIOTR
Signature:45D/16946