P - R (7)

Stężenie interleukiny-6 w wydzielinie pochwowo-szyjkowej oraz stężenie alfa-fetoproteiny w surowicy krwi matek, w przypadkach przedczesnego porodu zagrażającego i przedwczesnego odchodzenia wód płodowych : praca na stopiefi doktora nauk medycznych
Keyword:PABIAN MAREK
Author:PABIAN MAREK
Signature:45D/15367
Analiza aromatycznych adduktów DNA w rakach jamy ustnej i gardła : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:PABISZCZAK MACIEJ
Author:PABISZCZAK MACIEJ
Signature:45D/16794
Ocena wyników leczenia ostrych zapaleń zatok czołowych punkcjami metodą Becka : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:PABISZCZAK MICHAŁ
Author:PABISZCZAK MICHAŁ
Signature:45D/6151
Transferaza koenzymu A z mitochondrii nerek szczura : kwas maleinowy jako substrat : praca doktorska
Keyword:PACAMIS ANASTASIS
Author:PACAMIS ANASTASIS
Signature:45D/2694
Badania nad rozpoznaniem i leczeniem niedokrwistości u niemowląt i małych dzieci na własnym materiale
Keyword:PACANOWSKA MARIA
Author:PACANOWSKA MARIA
Signature:45D/367
Edward Wilhelm Drescher - twórca chirurgii dziecięcej na pomorzu Zachodnim : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:PACANOWSKI JACEK HENRYK
Author:PACANOWSKI JACEK HENRYK
Signature:45D/15043
Reakcja układu sercowo-naczyniowego i inne zaburzenia wegetatywne w chorobie Parkinsona : praca doktorska
Keyword:PACEWICZ ELŻBIETA
Author:PACEWICZ ELŻBIETA
Signature:45D/14353
Przydatność scyntygrafii w ocenie struktury i funkcji wątroby w ostrych zatruciach inhibitorami cholinestaz : praca doktorska
Keyword:PACH DOROTA
Author:PACH DOROTA
Signature:45D/14876
Przebieg doświadczalnego zakażenia kiłowego u królików w warunkach immunosupresji : praca doktorska
Keyword:PACHA JERZY
Author:PACHA JERZY
Signature:45D/2861
Badania nad rolą globuliny wiążącej sterydy płciowe (SHBG) w przeroście gruczołu krokowego u mężczyzn : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:PACHMAN ANATOL
Author:PACHMAN ANATOL
Signature:45D/7051
Wpływ niskoenergetycznej diety na zmianę wybranych wskaźników antropometrycznych i zmianę składu ciała u osób dorosłych z nadwagą i otyłością : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej
Keyword:PACHOCKA LUCYNA
Author:PACHOCKA LUCYNA
Signature:45D/17371
Wpływ niskoenergetycznej diety na zmianę wybranych wskaźników antropometrycznych i zmianę składu ciała u osób dorosłych z nadwagą i otyłością : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej
Keyword:PACHOCKA LUCYNA
Author:PACHOCKA LUCYNA
Signature:45D/17371
Ocena krioprezerwowanej tętnicy piersiowej wewnętrznej jako materiału do pomostowania naczyń wieńcowych : rozprawa doktorska
Keyword:PACHOLEWICZ JERZY
Author:PACHOLEWICZ JERZY
Signature:45D/17704
Indywidualne wskaźniki wchłaniania chlorobenzenu : [praca doktorska]
Keyword:PACHOLUK URSZULA BOŻENNA
Author:PACHOLUK URSZULA BOŻENNA
Signature:45D/3327
Własny sposób artykulacyjnego kształtowania powierzchni żujących protez stałych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:PACHOŃSKI JERZY
Author:PACHOŃSKI JERZY
Signature:45D/6603
Ocena zależności między przystosowaniem przedchorobowym a spożywaniem alkoholu przez chorych na schizofrenię para-noidalną
Keyword:PACHOWICZ WIESŁAW
Author:PACHOWICZ WIESŁAW
Signature:45D/14179
Organizacja Pomocy Doraźnej w zintegrowanym systemie ratownictwa : studium analityczno-porównawcze i koncepcyjno-rozwojowe na przykładzie Inowrocławia : praca doktorska
Keyword:PACIOREK PRZEMYSŁAW
Author:PACIOREK PRZEMYSŁAW
Signature:45D/17420
Organizacja Pomocy Doraźnej w zintegrowanym systemie ratownictwa : studium analityczno-porównawcze i koncepcyjno-rozwojowe na przykładzie Inowrocławia : praca doktorska
Keyword:PACIOREK PRZEMYSŁAW
Author:PACIOREK PRZEMYSŁAW
Signature:45D/17420
Działalność naukowo-badawcza prof. dr wszech nauk lekarskich Walerego Jaworskiego (1849-1924) i dr med. Mikołaja Rejchmana (1851-1918) oraz ich wkład do rozwoju gastroenterologii w Polsce na przełomie XIX i XX stulecia : [praca doktorska]
Keyword:PACIORKIEWICZ MIRON
Author:PACIORKIEWICZ MIRON
Signature:45D/2869
Badania nad przeciwwirusowym działaniem nowych IV rzędowych związków amoniowych, jodoforów, pochodnych fenolu oraz preparatów Spatacid i Incidin : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:PACIORKIEWICZ WANDA
Author:PACIORKIEWICZ WANDA
Signature:45D/3339