P - R (7)

Ocena stanu opieki położniczo-ginekologicznej w praktykach lekarzy rodzinnych : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:RADIUKIEWICZ GRZEGORZ JAROSŁAW
Author:RADIUKIEWICZ GRZEGORZ JAROSŁAW
Signature:45D/16776
Próba oceny dostępów operacyjnych do narządów klatki piersiowej u dzieci. Na podstawie spostrzeżeń klinicznych oraz pomiarów i niektórych badań wykonanych na dziecięcych zwłokach
Keyword:RADŁOWSKA ZOFIA
Author:RADŁOWSKA ZOFIA
Signature:45D/847
Rozwój zainteresowań i aktywności seksualnej młodzieży na podstawie badań ankietowych i porównania z analogicznymi wynikami sprzed 12-tu laty : praca na stopień doktora medycyny
Keyword:RADOMSKI JERZY
Author:RADOMSKI JERZY
Signature:45D/5884
Rozwój zainteresowań i aktywności seksualnej młodzieży na podstawie badań ankietowych i porównania z analogicznymi wynikami sprzed 12-tu laty : praca na stopień doktora medycyny
Keyword:RADOMSKI JERZY
Author:RADOMSKI JERZY
Signature:45D/5884
Charakterystyka patomorfologiczna i kinetyka wzrostu drobnokomórkowego raka płuca, na podstawie materiału resekowanego i autopsyjnego : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:RADOMSKI PIOTR J
Author:RADOMSKI PIOTR J
Signature:45D/16381
Charakterystyka patomorfologiczna i kinetyka wzrostu drobnokomórkowego raka płuca, na podstawie materiału resekowanego i autopsyjnego : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:RADOMSKI PIOTR J
Author:RADOMSKI PIOTR J
Signature:45D/16381
Bakteryjne czynniki etiologiczne zapalenia gardła, przewlekłego zapalenia zatok przynosowych oraz przewlekłego zapalenia ucha środkowego : praca doktorska
Keyword:RADOSZ-KOMONIEWSKA HALINA
Author:RADOSZ-KOMONIEWSKA HALINA
Signature:45D/14331
Badania wpływu niektórych glikokortykoidów na reak-tywność mięśni gładkich.
Keyword:RADOWICKI STANISłAW
Author:RADOWICKI STANISłAW
Signature:45D/2343
Badania nad aktywnością farmakologiczną wyciągów z trzustki napromienionych szczurów : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:RADWAN JERZY
Author:RADWAN JERZY
Signature:45D/6214
Kinetyka metabolizmu galu-67 u chorych na nowotwory : praca na stopień doktora nauk przyrodniczych
Keyword:RADWAN MARIA
Author:RADWAN MARIA
Signature:45D/3333
Badania nad zachowaniem się poziomu związków frakcji kwasorozpuszczalnej krwinki czerwonej u osób poddawanych zabiegowi operacyjnemu : praca na stopień doktora nauk przyrodniczych
Keyword:RADWAN-WŁODARCZYK ZYTA
Author:RADWAN-WŁODARCZYK ZYTA
Signature:45D/4296
Badania nad zachowaniem się poziomu związków frakcji kwasorozpuszczalnej krwinki czerwonej u osób poddawanych zabiegowi operacyjnemu : praca na stopień doktora nauk przyrodniczych
Keyword:RADWAN-WŁODARCZYK ZYTA
Author:RADWAN-WŁODARCZYK ZYTA
Signature:45D/4296
Synteza nowych związków sulfonowych pochodnych kwasu 5,5-dwuallilobarbiturowego o aktywności przeciwzapalnej : praca doktorska
Keyword:RADZICKA ANNA
Author:RADZICKA ANNA
Signature:45D/6798
Unerwienie zwieracza zewnętrznego cewki moczowej
Keyword:RADZISZEWSKI PIOTR
Author:RADZISZEWSKI PIOTR
Signature:45D/14150
Chemioterapia versus naprzemienna chemioradioterapia u chorych z ograniczoną postacią drobnokomórkowego raka płuca : praca doktorska
Keyword:RADZIUKIEWICZ-BYSZEWSKA DANUTA
Author:RADZIUKIEWICZ-BYSZEWSKA DANUTA
Signature:45D/14657
Terapia monitorowana depresji : praca doktorska
Keyword:RADZIWOŃ-ZALESKA MARIA
Author:RADZIWOŃ-ZALESKA MARIA
Signature:45D/16184
Wartość nacięcia zwieracza wewnętrznego odbytu w operacyjnym leczeniu krwawnic : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:RAGAN JAROSŁAW
Author:RAGAN JAROSŁAW
Signature:45D/15232
Modyfikacje i zobiektywizowanie metody kompleksowego badania nasienia z zastosowaniem resazuryny
Keyword:RAHMAN NAFIS A
Author:RAHMAN NAFIS A
Signature:45S/13995
Doświadczalnie wywołane zmiany w kościach szczęki i żuchwy w osteoporozie polekowej : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:RAHNAMA MANSUR
Author:RAHNAMA MANSUR
Signature:45D/16192
Doświadczalnie wywołane zmiany w kościach szczęki i żuchwy w osteoporozie polekowej : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:RAHNAMA MANSUR
Author:RAHNAMA MANSUR
Signature:45D/16192