P - R (7)

Przesączanie kłębkowe, ukrwienie nerek oraz transport maksymalny PAH w warunkach zmniejszonej liczby nefronów : praca doktorska
Keyword:RANCEWICZ ZOFIA
Author:RANCEWICZ ZOFIA
Signature:45D/2369
Ocena zakresu pomocy doraźnej udzielanej na miejscu zdarzenia i podczas transportu chorym z obrażeniami ciała : rozprawa na stopień doktora medycyny
Keyword:RANISZEWSKA EWA
Author:RANISZEWSKA EWA
Signature:45D/17789
Wpływ rozwarstwienia się mieszaniny woda-oleje mineralne na plankton i sanitarną ocenę jakości wody : rozprawa na stopień doktora nauk przyrodniczych
Keyword:RANKE-RYBICKA BOŻENA
Author:RANKE-RYBICKA BOŻENA
Signature:45D/6836
Influence of some membrane transport modyfying agents on chlorambucil teratodynamics in rats t thesis for the degree of doctor in pharmaceutical sciences (pharmacology)
Keyword:RAOUF-HAMID MOHAMED ISMAEIL
Author:RAOUF-HAMID MOHAMED ISMAEIL
Signature:45D/3270
Influence of some membrane transport modyfying agents on chlorambucil teratodynamics in rats t thesis for the degree of doctor in pharmaceutical sciences (pharmacology)
Keyword:RAOUF-HAMID MOHAMED ISMAEIL
Author:RAOUF-HAMID MOHAMED ISMAEIL
Signature:45D/3270
Zmiany morfologiczne w układzie podwzgórzowo-przysadkowym ze szczególnym uwzględnieniem lejka przysadki w krwotokach śródczaszkowych u ludzi i zwierząt doświadczalnych
Keyword:RAP ZBIGNIEW MARIAN
Author:RAP ZBIGNIEW MARIAN
Signature:45D/781
The role of isotretinoin (roaccutane) in the treatment of acne vulgaris : doctoral thesis
Keyword:RASHID NABILA
Author:RASHID NABILA
Signature:45D/15780
Rola uczulenia na terpentynę w powstawaniu wyprysku zawodowego : praca doktorsk
Keyword:RASIEWICZ DANUTA
Author:RASIEWICZ DANUTA
Signature:45D/5158
Znaczenie oceny histologicznej szpiku w diagnostyce przewlekłej białaczki szpikowej : praca doktorska
Keyword:RASIŃSKA MAŁGORZATA
Author:RASIŃSKA MAŁGORZATA
Signature:45D/14302
Analiza płodności kobiet po przebytej ciąży ektopowej : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:RASZCZYK HENRYK
Author:RASZCZYK HENRYK
Signature:45D/17795
Wpływ środków przeciwkrzepliwych na poziom histaminy we krwi w zawale serca
Keyword:RASZEWSKI JAN
Author:RASZEWSKI JAN
Signature:45D/1037
Przydatność farynografii czynnościowej w diagnostyce guzów gardła i szyjnego odcinka przełyku : praca doktorska
Keyword:RASZKE KRYSTYNA
Author:RASZKE KRYSTYNA
Signature:45D/2541
Ocena wyników leczenia przepuklin pachwinowych metodą beznapięciową : praca doktorska
Keyword:RATAJCZAK ANDRZEJ
Author:RATAJCZAK ANDRZEJ
Signature:45D/17612
Występowanie i kliniczne znaczenie antygenu HB w surowicy krwi u dzieci : praca doktorska
Keyword:RATAJCZAK BARBARA
Author:RATAJCZAK BARBARA
Signature:45D/3945
Badania in vitro nad niedokrwistością towarzyszącą przewlekłym stanom zapalnym ustroju. Aspekty doświadczalne - implikacje kliniczne : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:RATAJCZAK JANINA
Author:RATAJCZAK JANINA
Signature:45D/15546
Badania in vitro nad niedokrwistością towarzyszącą przewlekłym stanom zapalnym ustroju. Aspekty doświadczalne - implikacje kliniczne : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:RATAJCZAK JANINA
Author:RATAJCZAK JANINA
Signature:45D/15546
Wpływ specyficznego inhibitora syntazy tlenku azotu na przebieg ostrego i przewlekłego uszkodzenia błony śluzowej żołądka przez alkohol etylowy i aspirynę u szczurów : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:RATAJCZAK SEBASTIAN
Author:RATAJCZAK SEBASTIAN
Signature:45D/16674
Wpływ specyficznego inhibitora syntazy tlenku azotu na przebieg ostrego i przewlekłego uszkodzenia błony śluzowej żołądka przez alkohol etylowy i aspirynę u szczurów : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:RATAJCZAK SEBASTIAN
Author:RATAJCZAK SEBASTIAN
Signature:45D/16674
3-((piperazynylo-1)-iminometylo)-ryfamycyn SV związków o spodziewanym działaniu przeciwgruźliczym : praca na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Keyword:RATAJCZYK MAŁGORZATA
Author:RATAJCZYK MAŁGORZATA
Signature:45D/7144
Wczesne odczyny tkankowe na szwy chirurgiczne niewchłanialne : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:RATAJSKI JACEK
Author:RATAJSKI JACEK
Signature:45D/2955