S - SZO (8)

Stan uzębienia i higiena jamy ustnej u chorych na raka jamy ustnej i krtani i rozprawa doktorska na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZCZESIUL EWA
Author:SZCZESIUL EWA
Signature:45D/15626
Ocena skuteczności docetaxelu w Illb i IV stpniu zaawansowania niedrobnokomórkowego raka płuca : praca doktorska
Keyword:SZCZĘSNA ALEKSANDRA
Author:SZCZĘSNA ALEKSANDRA
Signature:45D/16809
Porównanie aktywności rybonukleaz surowicy krwi w warunkach różnego rodzaju pracy mięśniowej i w stanach anestezji s praca na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Keyword:SZCZĘSNA-KACZMAREK ANNA
Author:SZCZĘSNA-KACZMAREK ANNA
Signature:45D/5313
Zmiany niedokrwienne jelita grubego po operacjach na aorcie w odcinku brzusznym : praca doktorska
Keyword:SZCZĘSNY WOJCIECH
Author:SZCZĘSNY WOJCIECH
Signature:45D/14263
Monitorowanie stężenia oksypuryn u kobiet z nadciśnieniem indukowanym ciążą i w ciąży fizjologicznej : praca doktorska
Keyword:SZCZĘŚNIAK ALEKSANDRA
Author:SZCZĘŚNIAK ALEKSANDRA
Signature:45D/16796
Wpływ substancji pomocniczych na właściwości hydroże-lowych i kserożelowych opatrunków z metylocelulozy : praca doktorska
Keyword:SZCZĘŚNIAK MARIA
Author:SZCZĘŚNIAK MARIA
Signature:45D/14320
Ocena skuteczności leczenia jodem promieniotwórczym chorych z niepełnoobjawową nadczynnością tarczycy : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZCZOTKA-BERNAŚ MAGDALENA
Author:SZCZOTKA-BERNAŚ MAGDALENA
Signature:45D/16847
Ocena skuteczności leczenia jodem promieniotwórczym chorych z niepełnoobjawową nadczynnością tarczycy : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZCZOTKA-BERNAŚ MAGDALENA
Author:SZCZOTKA-BERNAŚ MAGDALENA
Signature:45D/16847
Wpływ różnych typów włókniny węglowej na gojenie ran kostnych żuchwy królików : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZCZUREK-KATAŃSKA MARIA
Author:SZCZUREK-KATAŃSKA MARIA
Signature:45D/17230
Ewolucja postępowania w ciąży powikłanej cukrzycą, a przebieg ciąży i porodu oraz stan i losy noworodków : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZCZUROWICZ ANNA
Author:SZCZUROWICZ ANNA
Signature:45D/17344
Ocena czynności wątroby w ostrych zaburzeniach w odżywianiu u niemowląt na podstawie niektórych prób laboratoryjnych
Keyword:SZCZURÓWNA MARTA
Author:SZCZURÓWNA MARTA
Signature:45D/919
Ocena wartości amnioskopii jako stałego elementu badania położniczego w ostatnich tygodniach ciąży i na początku porodu.
Keyword:SZCZYGIELSKI ANTONI
Author:SZCZYGIELSKI ANTONI
Signature:45D/2202
Badania doświadczalne nad pochodzeniem wodobrzusza po zwężeniu żyły głównej dolnej nad przeponą. 1962
Keyword:SZCZYGIEŁ BRUNO
Author:SZCZYGIEŁ BRUNO
Signature:45D/856
Występowanie czynników ryzyka choroby wieńcowej w badaniach epidemioiogicznch ludności miasta Sochaczewa
Keyword:SZCZYPIOROWSKI BOGUSŁAW
Author:SZCZYPIOROWSKI BOGUSŁAW
Signature:45D/2401
Badania elektronystagmograficzne w niektórych przypadkach zaburzeń krążenia w obrębie półkul mózgowych : rozprawa na stopień doktora medycyny
Keyword:SZECHEREW GRAŻYNA
Author:SZECHEREW GRAŻYNA
Signature:45D/7120
Badania nad zagęszczaniem pierwiastków śladowych z wód naturalnych drogą współstrącania na nośnikach organicznych
Keyword:SZEFER KRYSTYNA
Author:SZEFER KRYSTYNA
Signature:45D/3680
Badania nad metodami oznaczania oraz występowaniem uranu i toru w środowisku Morza Bałtyckiego
Keyword:SZEFER PIOTR
Author:SZEFER PIOTR
Signature:45D/4664
Wczesne wyniki leczenia operacyjnego raka jelita grubego powikłanego niedrożnością lub perforacją w materiale szpitala rejonowego : rozprawa doktorska
Keyword:SZEJA MAREK
Author:SZEJA MAREK
Signature:45D/16452
Wczesne wyniki leczenia operacyjnego raka jelita grubego powikłanego niedrożnością lub perforacją w materiale szpitala rejonowego : rozprawa doktorska
Keyword:SZEJA MAREK
Author:SZEJA MAREK
Signature:45D/16452
Pochodne 1,4-dwupodstawionej piperazyny. Poszukiwanie nowych związków o spodziewanym działaniu anksjol i tycznym : praca na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Keyword:SZELEJEWSKA-WOŹNIAKOWSKA AGNIESZKA
Author:SZELEJEWSKA-WOŹNIAKOWSKA AGNIESZKA
Signature:45D/17839