SZP - WIG (9)

Ocena mięśni grzbietu kota w toku bocznego skrzywienia kręgosłupa wywołanego przecięciem korzeni czuciowych rdzenia kręgowego : [praca doktorska]
Keyword:TABJAN WŁODZIMIERZ
Author:TABJAN WŁODZIMIERZ
Signature:45D/2747
Ocena przydatności oznaczania antygenów komórek nowotworowych w immunodiagnostyce raka żołądka : praca doktorska
Keyword:TABOR JACEK
Author:TABOR JACEK
Signature:45D/16870
Ocena przydatności oznaczania antygenów komórek nowotworowych w immunodiagnostyce raka żołądka : praca doktorska
Keyword:TABOR JACEK
Author:TABOR JACEK
Signature:45D/16870
Elektrogastrografia w ocenie motoryki żołądka u człowieka
Keyword:TABOR SYLWIA
Author:TABOR SYLWIA
Signature:45D/17556
Przykurcz mięśnia trójgłowego łydki i skrócenie ścięgna Achillesa przyczyną kompensacyjnych deformacji płasko-koślawych stóp u dzieci : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:TACZAŁA JOLANTA
Author:TACZAŁA JOLANTA
Signature:45D/17476
Przykurcz mięśnia trójgłowego łydki i skrócenie ścięgna Achillesa przyczyną kompensacyjnych deformacji płasko-koślawych stóp u dzieci : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:TACZAŁA JOLANTA
Author:TACZAŁA JOLANTA
Signature:45D/17476
Wpływ cukrzycy doświadczalnej na budowę morfologiczną i niektóre wskaźniki biochemiczne gruczołu tarczowego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:TACZAŁA SŁAWOMIR
Author:TACZAŁA SŁAWOMIR
Signature:45D/14948
Badania doświadczalne nad zmianami anatomicznymi i histologicznymi zdrowej trzustki psa zespolonej z jelitem cienkim.
Keyword:TACZANOWSKI WACŁAW
Author:TACZANOWSKI WACŁAW
Signature:45D/2293
Przydatność znieczulenia podpajęczynówkowego i zewnątrzoponowego u chorych po 60 roku życia :	[praca doktorska]
Keyword:TADLA WŁADYSŁAW
Author:TADLA WŁADYSŁAW
Signature:45D/6614
Rozwój intelektualny, potrzeba osiągnięć oraz poziom samoakceptacji u chorych z jadłowstrętem psychicznym : praca na stopień doktora nauk biologicznych
Keyword:TALARCZYK-WIĘCKOWSKA MAŁGORZATA
Author:TALARCZYK-WIĘCKOWSKA MAŁGORZATA
Signature:45D/16112
Rozwój intelektualny, potrzeba osiągnięć oraz poziom samoakceptacji u chorych z jadłowstrętem psychicznym : praca na stopień doktora nauk biologicznych
Keyword:TALARCZYK-WIĘCKOWSKA MAŁGORZATA
Author:TALARCZYK-WIĘCKOWSKA MAŁGORZATA
Signature:45D/16112
Przebieg kliniczny i wyniki leczenia boreliozy u dzieci : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:TALAREK EWA
Author:TALAREK EWA
Signature:45D/17097
Ocena jakości życia dzieci z nowotworem ośrodkowego układu nerwowego : praca doktorska
Keyword:TALARSKA DOROTA
Author:TALARSKA DOROTA
Signature:45D/14379
Lokalne zastosowanie cyklosporyny A do dróg oddechowych u zwierząt : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:TALJAŃSKI-ZYGMUNT WITOLD
Author:TALJAŃSKI-ZYGMUNT WITOLD
Signature:45D/15387
Wielopłaszczyznowa analiza patologii i wyników leczenia operacyjnego torbieli dołu podkolanowego : praca doktorska
Keyword:TALKOWSKI JERZY
Author:TALKOWSKI JERZY
Signature:45d/14271
Ocena przydatności badań stężenia D-Dimeru w płynie opłucnowym i w osoczu w przebiegu niektórych chorób układu oddechowego : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:TAŁAŁAJ JAROSŁAW
Author:TAŁAŁAJ JAROSŁAW
Signature:45D/15112
Zachowanie się reaktywności mięśniówki gładkiej macicy szczura na polipeptydy, aminy i prostaglandynę w obecności ketaminy : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:TAŁAŁAJ MARIAN
Author:TAŁAŁAJ MARIAN
Signature:45D/6263
Metoda oznaczenia polichlorowanych dibenzo-p-dioksyn (PCDD) w mleku ludzkim techniką SPE i GC/MS : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:TAM IRENA
Author:TAM IRENA
Signature:45D/17142
Metoda oznaczenia polichlorowanych dibenzo-p-dioksyn (PCDD) w mleku ludzkim techniką SPE i GC/MS : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:TAM IRENA
Author:TAM IRENA
Signature:45D/17142
Skuteczność szczepień przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B u dzieci z grup ryzyka.
Keyword:TAŃSKA AGNIESZKA
Author:TAŃSKA AGNIESZKA
Signature:45d/14172