SZP - WIG (9)

Zachorowania wtórne na wirusowe zapalenie wątroby i wartość diagnostyczna niektórych prób enzymatycznych
Keyword:SZYSZKO BOŻENA
Author:SZYSZKO BOŻENA
Signature:45D/577
Ekspresja białka p53 w raku płuca - badania immunohistochemiczne : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZYSZKO JANUSZ
Author:SZYSZKO JANUSZ
Signature:45D/17120
Stan przyzębia i periodontologiczne potrzeby lecznicze u mieszkańców północno-wschodniego regionu Polski : w wieku powyżej 55 roku życia : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZYSZKO TERESA
Author:SZYSZKO TERESA
Signature:45D/15102
Badania nad zachowaniem się białek krwi w niektórych chorobach skóry
Keyword:SZYSZYMAR BOHDAN
Author:SZYSZYMAR BOHDAN
Signature:45D/950
Wpływ rodzaju zespolenia moczowodowo-pęcherzowego oraz innych czynników na częstość występowania przetoki i zwężenia dróg moczowych u chorych po przeszczepieniu nerki : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZZZ ŚLUZAR TOMASZ
Author:ŚLUZAR TOMASZ
Signature:45D/17844
Wpływ rodzaju zespolenia moczowodowo-pęcherzowego oraz innych czynników na częstość występowania przetoki i zwężenia dróg moczowych u chorych po przeszczepieniu nerki : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZZZ ŚLUZAR TOMASZ
Author:ŚLUZAR TOMASZ
Signature:45D/17844
Wpływ zanieczyszczeń atmosferycznych na częstość występowania i przebieg kliniczny podgłośniowego zapalenia krtani u dzieci Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego : praca doktorska
Keyword:ŚCIBICH ANDRZEJ
Author:ŚCIBICH ANDRZEJ
Signature:45D/4892
Wartość rozpoznawcza tomografii komputerowej i radi-kulosakkografii w wypadnięciu jądra miażdżystego dolnego odcinka kręgosłupa ; rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ŚCIBÓR JANUSZ
Author:ŚCIBÓR JANUSZ
Signature:45D/15180
Zastosowanie kariometrii w badaniu stanów przedrakowych i raka krtani : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ŚCIERSKI WOJCIECH
Author:ŚCIERSKI WOJCIECH
Signature:45D/15827
Wpływ wieku szczurów i rodzaju podawanej diety na aktywność wybranych enzymów surowicy krwi i wątroby : rozprawa na stopień doktora nauk przyrodniczych
Keyword:ŚCIEŻYŃSKA HALINA
Author:ŚCIEŻYŃSKA HALINA
Signature:45D/6696
Badania nad wpływem oziębienia i przegrzania ustrojowego na odruchową regulację oddychania : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ŚCISŁO TADEUSZ
Author:ŚCISŁO TADEUSZ
Signature:45D/5428
Regulacja dehydrogenazy L-glicerofosforanowej w mitochondriach mięśni szkieletowych : praca doktorska
Keyword:ŚCISŁOWSKI PIOTR
Author:ŚCISŁOWSKI PIOTR
Signature:45D/4907
Badanie wiązania zależnej od DNA polimerazy RNA E.coli z matrycą : praca doktorska
Keyword:ŚLASKA KRYSTYNA
Author:ŚLASKA KRYSTYNA
Signature:45D/5375
Leczenie złamań kości i łuku jarzmowego przy pomocy aparatu własnego projektu : praca na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:ŚLĄSKI KRZYSZTOF
Author:ŚLĄSKI KRZYSZTOF
Signature:45D/5911
Aktywność acylazy aktywowanej jonami kobaltu w doświadczalnym toksycznym uszkodzeniu wątroby : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ŚLEDZIŃSKI ZBIGNIEW
Author:ŚLEDZIŃSKI ZBIGNIEW
Signature:45D/3087
Badania nad dynamiką odporności organizmu w przebiegu zakażenia Escherichia Coli : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ŚLEMP DARIUSZ
Author:ŚLEMP DARIUSZ
Signature:45D/15565
Badania cytogenetyczne i molekularne w wybranych zespołach zaburzeń determinacji i różnicowania płci : praca doktorska
Keyword:ŚLĘZAK RYSZARD
Author:ŚLĘZAK RYSZARD
Signature:45D/15997
Badania antropologiczne chorych na cukrzycę : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ŚLIPKO ZYGMUNT
Author:ŚLIPKO ZYGMUNT
Signature:45D/6483
Badania morfologiczne splotu maciczno-pochwowego szczura białego w ciąży : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ŚLIWA JÓZEF
Author:ŚLIWA JÓZEF
Signature:45D/3370
Badania morfologiczne splotu maciczno-pochwowego szczura białego w ciąży : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ŚLIWA JÓZEF
Author:ŚLIWA JÓZEF
Signature:45D/3370