SZP - WIG (9)

Antytrombina III, białko C, białko S i inne wybrane parametry krzepnięcia i fibrynolizy we krwi chorych z nawracającą zakrzepicą żył głębokich kończyn dolnych : rozprawa doktorska
Keyword:ŚWIĄTKIEWICZ ANDRZEJ
Author:ŚWIĄTKIEWICZ ANDRZEJ
Signature:45D/14939
Funkcja rozkurczowa lewej komory u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek leczonych hemodializami oceniana przy użyciu echokardiografii dopplerowskiej : rozprawa doktorska
Keyword:ŚWIĄTKIEWICZ IWONA
Author:ŚWIĄTKIEWICZ IWONA
Signature:45D/16309
Funkcja rozkurczowa lewej komory u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek leczonych hemodializami oceniana przy użyciu echokardiografii dopplerowskiej : rozprawa doktorska
Keyword:ŚWIĄTKIEWICZ IWONA
Author:ŚWIĄTKIEWICZ IWONA
Signature:45D/16309
Wczesna diagnostyka zespołu zatorowości tłuszczowej u chorych ze złamaniami kości długich : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ŚWIĄTKIEWICZ JACEK
Author:ŚWIĄTKIEWICZ JACEK
Signature:45D/16292
Zastosowanie cewników Broviaca w onkohematologii dziecięcej - ocena metody na podstawie własnych doświadczeń ; praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ŚWIĄTKIEWICZ VIOLETTA
Author:ŚWIĄTKIEWICZ VIOLETTA
Signature:45D/14909
Czynniki genetyczne i środowiskowe w rozwoju wrodzonego przerostowego zwężenia odźwiemika u dzieci rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ŚWIĄTKOWSKA ALICJA
Author:ŚWIĄTKOWSKA ALICJA
Signature:45D/3053
Badania nad czynnikami wpływającymi niepomyślnie na wyniki leczenia raka szyjki macicy w I stopniu zaawansowania klinicznego
Keyword:ŚWIĄTKOWSKA HALINA
Author:ŚWIĄTKOWSKA HALINA
Signature:45D/771
Studium radiologiczno-kliniczne guzów okolicy wpustu i sklepienia żołądka : praca doktorska
Keyword:ŚWIĄTKOWSKI JAN
Author:ŚWIĄTKOWSKI JAN
Signature:45D/2706
Badania anatomiczne, biometryczne i mikroskopowe budowy grasicy w rozwoju płodowym człowieka : rozprawa doktorska
Keyword:ŚWIĄTONIOWSKI GRZEGORZ
Author:ŚWIĄTONIOWSKI GRZEGORZ
Signature:45D/16269
Badanie zależności pomiędzy konstytutywną ekspresją genów kodujących IFN[gamma], TNF[alfa] i TNF[beta] a allelicznym polimorfizmem części promotorowej genu TNF[alfa] i pierwszego intronu genu TNF[beta] : rozprawa doktorska
Keyword:ŚWIDER CEZARY
Author:ŚWIDER CEZARY
Signature:45D/18293
Badanie zależności pomiędzy konstytutywną ekspresją genów kodujących IFN[gamma], TNF[alfa] i TNF[beta] a allelicznym polimorfizmem części promotorowej genu TNF[alfa] i pierwszego intronu genu TNF[beta] : rozprawa doktorska
Keyword:ŚWIDER CEZARY
Author:ŚWIDER CEZARY
Signature:45D/18293
Stężenie poliamin w surowicy krwi w zależności od wieku, płci oraz nałogu palenia tytoniu : rozprawa na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:ŚWIDEREK ZBIGNIEW
Author:ŚWIDEREK ZBIGNIEW
Signature:45D/15256
Analiza nieswoistej i swoistej reaktywności limfocytów krwi obwodowej w przebiegu ostrego i przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B : praca doktorska
Keyword:ŚWIDERSKA HANNA MARIA
Author:ŚWIDERSKA HANNA MARIA
Signature:45D/2374
Leczenie zewnętrznych przetok jelita cienkiego stałym płukaniem kwasem mlekowym z jednoczesnym drenażem ssącym.
Keyword:ŚWIDERSKA MARIA
Author:ŚWIDERSKA MARIA
Signature:45D/2240
Charakterystyka miejsc wiążących Ca2+ w podjednostce llb płytkowego receptora dla fibrynogenu : praca doktorska
Keyword:ŚWIDERSKA MARIOLA M.
Author:ŚWIDERSKA MARIOLA M.
Signature:45D/14422
Aktywatory plazminogenu tkankowy (t-PA) i urokinazowy (u-PA) oraz inne parametry fibrynolizy we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ŚWIDERSKA-TOMASZEWSKA ALEKSANDRA
Author:ŚWIDERSKA-TOMASZEWSKA ALEKSANDRA
Signature:45D/17196
Aktywatory plazminogenu tkankowy (t-PA) i urokinazowy (u-PA) oraz inne parametry fibrynolizy we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ŚWIDERSKA-TOMASZEWSKA ALEKSANDRA
Author:ŚWIDERSKA-TOMASZEWSKA ALEKSANDRA
Signature:45D/17196
Wahania tętna, ciśnienia tętniczego i rytmu serca u dzieci, zależne od oddechu i zmian ciśnienia w klatce piersiowej
Keyword:ŚWIDERSKI JERZY
Author:ŚWIDERSKI JERZY
Signature:45D/189
Mineralizacja zmian miażdżycowych tętnic obwodowych : praca doktorska
Keyword:ŚWIDERSKI KRZYSZTOF
Author:ŚWIDERSKI KRZYSZTOF
Signature:45D/14637
Charakterystyka szczepów Escherichia Coli z biegunek niemowlęcych : praca doktorska
Keyword:ŚWIDERSKI MARIAN
Author:ŚWIDERSKI MARIAN
Signature:45D/2618