SZP - WIG (9)

Znaczenie progesteronu i witaminy E dla bioenergetyki komórki : praca doktorska
Keyword:ŚWIERCZYŃSKI JULIAN
Author:ŚWIERCZYŃSKI JULIAN
Signature:45D/2453
Wskaźniki immunologiczne w ocenie aktywności i przebiegu sarkoidozy : praca doktorska
Keyword:ŚWIERKOCKI KRZYSZTOF
Author:ŚWIERKOCKI KRZYSZTOF
Signature:45D/14645
Ocena kliniczna skuteczności leczenia chorych na reumatoidalne zapalenie stawów solami złota oraz metotrexatem i rozprawa doktorska
Keyword:ŚWIERKOT JERZY
Author:ŚWIERKOT JERZY
Signature:45D/15717
Oznaczanie aktywności enzymów antyoksydacyjnych w hodowli komórek śródbłonka rogówki wołowej prowadzonej w środowisku 5% i 20% tlenu : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ŚWIĘCH-ZUBILEWICZ ANNA
Author:ŚWIĘCH-ZUBILEWICZ ANNA
Signature:45D/16588
Oznaczanie aktywności enzymów antyoksydacyjnych w hodowli komórek śródbłonka rogówki wołowej prowadzonej w środowisku 5% i 20% tlenu : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ŚWIĘCH-ZUBILEWICZ ANNA
Author:ŚWIĘCH-ZUBILEWICZ ANNA
Signature:45D/16588
Niedobór witaminy B12 i/lub kwasu foliowego u osób z rozpoznaniem schizofrenii, chorób afektywnych i innych zaburzeń psychicznych : praca doktorska
Keyword:ŚWIĘCICKI ŁUKASZ
Author:ŚWIĘCICKI ŁUKASZ
Signature:45D/14517
Stan uzębienia a liczebność próchnicowotwórczych bakterii Sm I Lb oraz aktywność wybranych nieswoistych czynników obronnych śliny u osób w wieku 35-44 lat : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ŚWIĘTEK HENRYK
Author:ŚWIĘTEK HENRYK
Signature:45D/16020
Stężenie zredukowanej formy glutationu w ostrym i przewlekłym wirusowym zapaleniu wątroby : praca doktorska
Keyword:ŚWIĘTEK KATARZYNA
Author:ŚWIĘTEK KATARZYNA
Signature:45D/17737
Stężenie wybranych biochemicznych markerów tworzenia i resorbcji kości w zespole Sudecka
Keyword:ŚWIĘTOCHOWSKA ELŻBIETA
Author:ŚWIĘTOCHOWSKA ELŻBIETA
Signature:45D/14120
Chirurgiczne leczenie powikłanego raka lewej części jelita grubego : [praca doktorska]
Keyword:ŚWIRKOWICZ JÓZEF
Author:ŚWIRKOWICZ JÓZEF
Signature:45D/18528
Efekty leczenia noworodków z wrodzoną przepukliną przeponową w zależności od objawów klinicznych oraz wyników biochemicznych i farmakologicznych : praca doktorska
Keyword:ŚWIRKOWICZ MAGDALENA
Author:ŚWIRKOWICZ MAGDALENA
Signature:45D/17512
Izolowanie, oczyszczanie i właściwości gronkowcowego dumping factor : [praca na stopień doktora nauk przyrodniczych]
Keyword:ŚWITALSKI LECH M.
Author:ŚWITALSKI LECH M.
Signature:45D/3677
Róg dolny komory bocznej a ukształtowanie powierzchni podstawowej płata skroniowego : praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej
Keyword:ŚWITKA ANNA
Author:ŚWITKA ANNA
Signature:45D/14862
Leczenie operacyjne żylaków kończyn dolnych przy użyciu zgłębników polskiej produkcji
Keyword:ŚWITKA STANISŁAW
Author:ŚWITKA STANISŁAW
Signature:45D/699
Ocena wartości radykalnej radioterapii u chorych na raka sutka : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ŚWITKA ZOFIA EWA
Author:ŚWITKA ZOFIA EWA
Signature:45D/14961
Fotodynamiczna metoda leczenia czerniaka tęczówki : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ŚWITKA-WIĘCŁAWSKA IWONA
Author:ŚWITKA-WIĘCŁAWSKA IWONA
Signature:45D/14694
Fotodynamiczna metoda leczenia czerniaka tęczówki : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ŚWITKA-WIĘCŁAWSKA IWONA
Author:ŚWITKA-WIĘCŁAWSKA IWONA
Signature:45D/14694
Wpływ wartości białkowej pożywienia na skład chemiczny ciała szczurów : praca doktorska
Keyword:ŚWITONIAK TERESA
Author:ŚWITONIAK TERESA
Signature:45D/6145
Aspekty kliniczne oraz społeczno-ekonomiczne złamań szyjki kości udowej : praca doktorska
Keyword:ŚWITOŃSKI ALEKSANDER
Author:ŚWITOŃSKI ALEKSANDER
Signature:45D/2763
Wartość osteotomii międzykrętarzowej kości udowej w leczeniu zmian zwyrodnieniowych stawu biodrowego : rozprawa doktorska
Keyword:TABISZEWSKI MICHAŁ
Author:TABISZEWSKI MICHAŁ
Signature:45D/17146