SZP - WIG (9)

Leczenie operacyjne wczesnych neoplazji szyjki macicy, a jakość życia kobiety : praca doktorska
Keyword:ŚLIWIŃSKA ANNA
Author:ŚLIWIŃSKA ANNA
Signature:45D/15731
Porównanie metody Zarins'a Rowe'a z metodą Jones'a stosowanych w rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ŚLIWIŃSKI ADAM
Author:ŚLIWIŃSKI ADAM
Signature:45D/16022
Porównanie metody Zarins'a Rowe'a z metodą Jones'a stosowanych w rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ŚLIWIŃSKI ADAM
Author:ŚLIWIŃSKI ADAM
Signature:45D/16022
Możliwości rekonstrukcji dróg żółciowych przy pomocy protezy fibrynowej
Keyword:ŚLIWIŃSKI MARIAN
Author:ŚLIWIŃSKI MARIAN
Signature:45D/292
Kliniczne znaczenie testu oksytocynowego w porodzie kierowanym
Keyword:ŚLIWIŃSKI WALDEMAR
Author:ŚLIWIŃSKI WALDEMAR
Signature:45D/627
Działanie galaniny na mięśnie gładkie : rozprawa na stopień doktora medycyny
Keyword:ŚLIWIŃSKI WOJCIECH
Author:ŚLIWIŃSKI WOJCIECH
Signature:45D/17580
Ocena przydatności niektórych metod laboratoryjnych w diagnostyce śmierci z utonięcia : praca doktorska
Keyword:ŚLIWKA KAROL
Author:ŚLIWKA KAROL
Signature:45D/2465
Rozwój kości ciemieniowej kostniejącej na podłożu łącznotkankowym u płodów ludzkich w świetle badań anatomicznych, radiologicznych i biochemicznych : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ŚLIWONIK IWONA
Author:ŚLIWONIK IWONA
Signature:45D/17429
Rozwój kości ciemieniowej kostniejącej na podłożu łącznotkankowym u płodów ludzkich w świetle badań anatomicznych, radiologicznych i biochemicznych : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ŚLIWONIK IWONA
Author:ŚLIWONIK IWONA
Signature:45D/17429
Uwarunkowania białkomoczu u chorych na cukrzycę : praca doktorska
Keyword:ŚLIWONIK-JANECZKO DANUTA
Author:ŚLIWONIK-JANECZKO DANUTA
Signature:45D/6458
Stan narządu słuchu w wysiękowym, surowiczo-śluzowym zapaleniu ucha środkowego
Keyword:ŚLIWOWSKA WIRGINIA
Author:ŚLIWOWSKA WIRGINIA
Signature:45D/1018
Resorpcja błon kolagenowych : praca doktorska
Keyword:ŚLIWOWSKI ADAM A.
Author:ŚLIWOWSKI ADAM A.
Signature:45D/3641
Rola układu adrenergicznego w gastroprotekcji i w regulacji krążenia żołądkowego : rozprawa doktorska
Keyword:ŚLIWOWSKI ZBIGNIEW
Author:ŚLIWOWSKI ZBIGNIEW
Signature:45D/15877
Zachowanie się pobudliwości nerwowo-mięśniowej w padaczce u dzieci : praca na stopień doktora medycyny
Keyword:ŚLIŻEWSKA IRENA
Author:ŚLIŻEWSKA IRENA
Signature:45D/6212
Próba oceny wydolności wewnątrzczaszkowej kompensacji objętościowej z uwzględnieniem wskaźnika niestabilności ciśnienia wewnątrzczaszkowego u chorych po zamkniętych urazach czaszkowo-mózgowych praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ŚLÓSAREK JAN
Author:ŚLÓSAREK JAN
Signature:45D/6134
Immunopatologia zmian kłębkowych nerek w zapaleniu agresywnym i marskości wątroby : praca doktorska
Keyword:ŚLUSARCZYK JANUSZ
Author:ŚLUSARCZYK JANUSZ
Signature:45D/2697
Przemieszczenie śledziony w leczeniu nadciśnieniu wrotnego u dzieci : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ŚLUSARCZYK MARIUSZ
Author:ŚLUSARCZYK MARIUSZ
Signature:45D/17328
Wpływ rokanoli na toksykodynamiczne właściwości jodoforu : praca na stopień doktora farmacji
Keyword:ŚLUSAREK-SZAFAREK DOROTA
Author:ŚLUSAREK-SZAFAREK DOROTA
Signature:45D/5935
Jakość życia pacjentów z napadowymi nadkomorowymi zaburzeniami rytmu serca : rozprawa doktorska
Keyword:ŚLUSARSKA BARBARA
Author:ŚLUSARSKA BARBARA
Signature:45D/16600
Topografia ilościowa aluminium u królika z fibrylamym zwyrodnieniem neuronów w doświadczalnej encefalopatii aluminiowej
Keyword:ŚMIAŁEK MIECZYSŁAW
Author:ŚMIAŁEK MIECZYSŁAW
Signature:45D/1023