SZP - WIG (9)

Arteriografia tlenowa w radiodiagnostyce chorób tętnic kończyn dolnych
Keyword:ŚMIAŁOWSKA-KĘDZIA KRYSTYNA
Author:ŚMIAŁOWSKA-KĘDZIA KRYSTYNA
Signature:45D/440
Wpływ boru na metabolizm tkanki kostnej w wybranych schorzeniach układu kostno-stawowego : praca doktorska
Keyword:ŚMIECHOWICZ HELENA
Author:ŚMIECHOWICZ HELENA
Signature:45D/15716
Konfrontacja rozpoznań klinicznych i anatomo-patologięznych w 100 przypadkach zawału serca.
Keyword:ŚMIELAK-SZPUNAR ZOFIA
Author:ŚMIELAK-SZPUNAR ZOFIA
Signature:45D/692
Badania morfologiczne popłodów w przypadku łożysk przodujących z uwzględnieniem niektóryc aspektów kliniki
Keyword:ŚMIEŁOWSKI BOGDAN
Author:ŚMIEŁOWSKI BOGDAN
Signature:45D/564
Ocena skojarzonego leczenia karbamazepiną i piracetamem dzieci z padaczką : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ŚMIGIELSKA-KUZIA JOANNA MARIA
Author:ŚMIGIELSKA-KUZIA JOANNA MARIA
Signature:45D/16491
Zniekształcenia przegrody nosa u noworodków wykrywane badaniem fizykalnym : praca doktorska
Keyword:ŚPIEWAK PRZEMYSŁAW JAN
Author:ŚPIEWAK PRZEMYSŁAW JAN
Signature:45D/14340
Kompleksowa ocena funkcjonalna osób po amputacjach kończyn górnych : rozprawa doktorska
Keyword:ŚPIKOWSKA ANNA
Author:ŚPIKOWSKA ANNA
Signature:45D/16902
Ocena inwalidztwa z powodu chorób przewodu pokarmowego na terenie miasta Poznania i województwa poznańskiego w okresie od 1 lipca 1973 r. do 30 czerwca 1974 r. : praca doktorska
Keyword:ŚPIKOWSKI JÓZEF
Author:ŚPIKOWSKI JÓZEF
Signature:45D/2898
Poziom i dynamika lęku w schizofrenicznych zespołach paranoidalnych : rozprawa doktorska
Keyword:ŚPILA BOŻENA
Author:ŚPILA BOŻENA
Signature:45D/14972
Zmienność rytmu zatokowego u chorych ze świeżym zawałem mięśnia sercowego leczonych za pomocą selektywnego wlewu streptoklnazy i /lub przezskómej śródna-czyniowej plastyki wieńcowej : praca doktorska
Keyword:ŚREDNIAWA BEATA
Author:ŚREDNIAWA BEATA
Signature:45D/14571
Cytokiny w płynie komory przedniej oka u chorych z zaćmą : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ŚREDZIŃSKA-KITA DOROTA
Author:ŚREDZIŃSKA-KITA DOROTA
Signature:45D/17114
Udział esteraz cholinowych w powstawaniu stressowych wrzodów żołądka u szczurów : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ŚRÓDKA ANDRZEJ
Author:ŚRÓDKA ANDRZEJ
Signature:45D/6678
Późne potencjały komorowe jako wskaźnik zagrożenia nagłym zgonem sercowym u chorych po zawale serca : rozprawa doktorska
Keyword:ŚWIATOWIEC ANDRZEJ
Author:ŚWIATOWIEC ANDRZEJ
Signature:45D/17893
Wpływ niektórych czynników na elongację erytrocytów : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ŚWIĄCIK BEATA
Author:ŚWIĄCIK BEATA
Signature:45D/16218
Badania nad wpływem ataraksu, fenaktylu i ipronalu na czynność nadnerczy szczurów w przebiegu stressu neurotropowego
Keyword:ŚWIĄTECKA GRAŻYNA
Author:ŚWIĄTECKA GRAŻYNA
Signature:45D/650
Wpływ hormonów płciowych na inkorporację kwasu palmitynowego do lipidów macicy : praca doktorska
Keyword:ŚWIĄTECKA JOLANTA
Author:ŚWIĄTECKA JOLANTA
Signature:45D/14367
Peroksydacja lipidów i układy przeciwutleniające w ciąży fizjologicznej i powikłanej nadciśnieniem tętniczym : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ŚWIĄTEK ANNA
Author:ŚWIĄTEK ANNA
Signature:45D/16188
Peroksydacja lipidów i układy przeciwutleniające w ciąży fizjologicznej i powikłanej nadciśnieniem tętniczym : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ŚWIĄTEK ANNA
Author:ŚWIĄTEK ANNA
Signature:45D/16188
Badania botaniczne i fitochemiczne nawrotu polnego-Lithospermun arvense.
Keyword:ŚWIĄTEK LUCJAN
Author:ŚWIĄTEK LUCJAN
Signature:45D/330
Stereoselektywne właściwości dipeptydów diastereoizomerycznych w kompleksach -Peroksodikobaltu (III) - syntetycznych modelach przenośników tlenu molekularnego : (praca doktorska)
Keyword:ŚWIĄTEK MIROSŁAWA
Author:ŚWIĄTEK MIROSŁAWA
Signature:45D/16171