SZP - WIG (9)

Metody mikrobiologiczne w kontroli i dokumentowaniu sterylizacji szpitalnej : praca doktorska
Keyword:WASZAK BARBARA
Author:WASZAK BARBARA
Signature:45D/18752
Wydalanie białka Tamma-Horsfalla w moczu chorych na cukrzycę typu I oraz typu II, nie wykazujących cech nefropatii cukrzycowej : praca doktorska
Keyword:WASZCZUK JAROSŁAW
Author:WASZCZUK JAROSŁAW
Signature:45D/14258
Fibrynoliza i desmofibrynogeneza : [praca doktorska]
Keyword:WASZKIEL BARBARA
Author:WASZKIEL BARBARA
Signature:45D/6271
Wykorzystanie metody fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ - FISH, w interfazalnej diagnostyce translo-kacji t(9;22) w przebiegu przewlekłej białaczki szpikowej (CML) i ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WAŚKO BERNARD
Author:WAŚKO BERNARD
Signature:45D/14978
Struktury krystaliczne N-acetylo-L-leucyny i jej bromowej pochodnej : praca doktorska
Keyword:WAŚKOWSKA ALICJA
Author:WAŚKOWSKA ALICJA
Signature:45D/2620
Przepływ krwi w naczyniach mózgowych u chorych z neuralgią nerwu trójdzielnego : rozprawa doktorska
Keyword:WAŚKOWSKA JADWIGA ANNA
Author:WAŚKOWSKA JADWIGA ANNA
Signature:45D/16686
Wartość badania ultrasonograficznego z użyciem głowicy endoskopowej w guzach migdałka podniebiennego : (praca doktorska)
Keyword:WAŚNIEWSKA ELŻBIETA
Author:WAŚNIEWSKA ELŻBIETA
Signature:45D/16798
Zależność między budową chemiczną a swoistością aktywnych fragmentów glikoproteidów grupowych M i N : praca doktorska
Keyword:WAŚNIOWSKA KAZIMIERA
Author:WAŚNIOWSKA KAZIMIERA
Signature:45D/6425
Przebieg okresu pokwitania u dziewząt urodzonych przedwcześnie
Keyword:WATORSKA KRYSTYNA
Author:WATORSKA KRYSTYNA
Signature:45D/920
Badania wybranych problemów epidemiologicznych i klinicznych pierwotnego wypadania płatka zastawki dwudzielnej : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WAWRESZUK MICHAŁ
Author:WAWRESZUK MICHAŁ
Signature:45D/16365
Badania wybranych problemów epidemiologicznych i klinicznych pierwotnego wypadania płatka zastawki dwudzielnej : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WAWRESZUK MICHAŁ
Author:WAWRESZUK MICHAŁ
Signature:45D/16365
Wpływ Inhibitorów konwertazy angiotensynowej na uwalnianie histaminy z komórki tucznej i rozprawa na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej
Keyword:WAWROCKA-PAWLAK MARLENA
Author:WAWROCKA-PAWLAK MARLENA
Signature:45D/15608
Badania nad zachowaniem się hormonów tarczycy u dzieci i młodzieży województwa bydgoskiego z rozpoznanym wolem prostym : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WAWRZEŃCZYK MAREK
Author:WAWRZEŃCZYK MAREK
Signature:45D/14933
Gospodarka lipidowa u dzieci z rodzinnym obciążeniem chorobami układu krążenia i rozprawa doktorska na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WAZOWSKI ROMAN KRZYSZTOF
Author:WAZOWSKI ROMAN KRZYSZTOF
Signature:45D/15629
Ocena porównawcza wyników wybranych operacji przeciwjaskrowych u chorych na jaskrę pierwotną : praca doktorska
Keyword:WAŻYŃSKł DARIUSZ
Author:WAŻYŃSKł DARIUSZ
Signature:45D/14267
Dynamika zmian patomorfologicznych w niektórych wewnętrznych narządach zwierząt doświadczalnych zatrutych talem ze szczególnym uwzględnieniem zmian w nerkach : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WĄGROWSKA-DANILEWICZ MAŁGORZATA
Author:WĄGROWSKA-DANILEWICZ MAŁGORZATA
Signature:45D/4955
Badanie mikrokrążenia i właściwości Teologicznych krwi w gammapatiach monoklonalnych : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WĄSAK-SZULKOWSKA EWA
Author:WĄSAK-SZULKOWSKA EWA
Signature:45D/16356
Badanie mikrokrążenia i właściwości Teologicznych krwi w gammapatiach monoklonalnych : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WĄSAK-SZULKOWSKA EWA
Author:WĄSAK-SZULKOWSKA EWA
Signature:45D/16356
Chirurgiczne leczenie złamań i zniekształceń kości twarzoczaszki przy użyciu płytek zminiaturyzowanych : rozprawa doktorska na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:WĄSEK ANNA
Author:WĄSEK ANNA
Signature:45D/6162
Poszukiwanie grzybów w wybranych ontocenozach narządowych ze szczególnym uwzględnieniem narządów płciowych u mężczyzn : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WĄSIEWICZ PIOTR
Author:WĄSIEWICZ PIOTR
Signature:45D/16731