A - B (1)

Ocena morfologii twarzowej części czaszki i zgryzu pacjentów z całkowitym jednostronnym i obustronnym rozszczepem podniebienia pierwotnego i wtórnego : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BARUCHA ANNA
Author:BARUCHA ANNA
Signature:45D/16226
Ocena zmian histopatologicznych w przewlekłym zapaleniu błony śluzowej żołądka z zastosowaniem Systemu Sydney : praca doktorska
Keyword:BARWIJUK-MACHAŁA MAŁGORZATA ANNA
Author:BARWIJUK-MACHAŁA MAŁGORZATA ANNA
Signature:45D/14343
Biomechaniczne konsekwencje zespołu biodra szpotawego krętarzowego : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BARYLUK ANDRZEJ
Author:BARYLUK ANDRZEJ
Signature:45D/16435
Wyniki leczenia złamań żuchwy na podstawie materiału oddziału Chirurgii Szczękowej Szpitala Górniczego w Sosnowcu w latach 1989 - 1995 : rozprawa doktorska
Keyword:BASEK MARIAN
Author:BASEK MARIAN
Signature:45D/15414
Wyniki leczenia złamań żuchwy na podstawie materiału oddziału Chirurgii Szczękowej Szpitala Górniczego w Sosnowcu w latach 1989 - 1995 : rozprawa doktorska
Keyword:BASEK MARIAN
Author:BASEK MARIAN
Signature:45D/15414
An analytical study of obstetric hemorrhage at an obstetric and gynecologic hospital : Doctor's thesis
Keyword:BASHIR ELGADI
Author:BASHIR ELGADI
Signature:45D/17608
An analytical study of obstetric hemorrhage at an obstetric and gynecologic hospital : Doctor's thesis
Keyword:BASHIR ELGADI
Author:BASHIR ELGADI
Signature:45D/17608
Ocena ryzyka zachorowania na cukrzycę typu 1 u dzieci matek z cukrzycą typu 1 i cukrzycą ciężarnych na podstawie poziomu przeciwciał przeciwwyspowych (ICA) przeciwinsulinowych (IAA) i anty-GAD oraz HbA1, c-peptydu i fruktozaminy : rozprawa doktorska
Keyword:BASIAK ALEKSANDER
Author:BASIAK ALEKSANDER
Signature:45D/17026
Ocena ryzyka zachorowania na cukrzycę typu 1 u dzieci matek z cukrzycą typu 1 i cukrzycą ciężarnych na podstawie poziomu przeciwciał przeciwwyspowych (ICA) przeciwinsulinowych (IAA) i anty-GAD oraz HbA1, c-peptydu i fruktozaminy : rozprawa doktorska
Keyword:BASIAK ALEKSANDER
Author:BASIAK ALEKSANDER
Signature:45D/17026
Ocena przydatności wybranych parametrów serologicznych w rozpoznawaniu wczesnej fazy zarażenia Toxoplasma gondii : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BASIAK WOJCIECH
Author:BASIAK WOJCIECH
Signature:45D/17096
Ocena przydatności wybranych parametrów serologicznych w rozpoznawaniu wczesnej fazy zarażenia Toxoplasma gondii : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BASIAK WOJCIECH
Author:BASIAK WOJCIECH
Signature:45D/17096
Aktywność androgenna i antyandrogenna mężczyzn z łagodnym rozrostem i rakiem gruczołu krokowego : rozprawa doktorska
Keyword:BASIEWICZ ANDRZEJ
Author:BASIEWICZ ANDRZEJ
Signature:45D/17910
BASIŃSKA-STARZYŃSKA ANNA Elektrofizjologiczne wskaźniki zaburzeń percepcji i uwagi w schizofrenii i [praca doktorska]
Keyword:BASIŃSKA-STARZYŃSKA ANNA
Author:BASIŃSKA-STARZYŃSKA ANNA
Signature:45D/15527
Zachowanie się ciśnienia tętniczego i tętna w pierwszej połowie ciąży fizjologicznej i powikłanej poronieniem zagrażającym : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BASZAK EWA
Author:BASZAK EWA
Signature:45D/15560
Aspekty elektrokardiograficzne i hemodynamiczne stymulacji drogi odpływu prawej komory i praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BASZAK JACEK
Author:BASZAK JACEK
Signature:45D/15662
Ocena wpływów neurowegetatywnych na elektrokardiogram u dzieci na podstawie reakcji ortostatycznych i hiperwerrtylacyjnych.
Keyword:BASZCZYŃSKI JAN
Author:BASZCZYŃSKI JAN
Signature:45D/712
Wpływ rewaskularyzacji serca na perfuzję i funkcję lewej komory, ze szczególnym uwzględnieniem żywotnego miokardium : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BASZKO ARTUR
Author:BASZKO ARTUR
Signature:45D/16111
Wpływ rewaskularyzacji serca na perfuzję i funkcję lewej komory, ze szczególnym uwzględnieniem żywotnego miokardium : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BASZKO ARTUR
Author:BASZKO ARTUR
Signature:45D/16111
Przydatność kliniczna scyntygrafii kości w różnych chorobach endokrynologicznych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BASZKO-BłASZCZYK DARIA
Author:BASZKO-BłASZCZYK DARIA
Signature:45D/15060
Obserwacje kliniczne 160 przypadków lambliazy.
Keyword:BATKO BRONISŁAW
Author:BATKO BRONISŁAW
Signature:45D/4L3