A - B (1)

Różne formy arginazy w wątrobie i nerce szczura w rozwoju osobniczym : [praca doktorska]
Keyword:BARAŃCZYK-KUŹMA ANNA
Author:BARAŃCZYK-KUŹMA ANNA
Signature:45D/3209
Wpływ czynników biotycznych i abiotycznych na biologię Ixodes ricinus (Linnaeus,1758) (Acari: Ixodida: Ixodidae) :praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BARAŃSKA EWA
Author:BARAŃSKA EWA
Signature:45D/18687
Ocena wartości rozmaitych dostępów operacyjnych do narządów jamy brzusznej u dzieci do 2 lat
Keyword:BARAŃSKA ZBIGNIEWA
Author:BARAŃSKA ZBIGNIEWA
Signature:45D/849
Czynniki etiologiczne zakażeń kości oraz ich oporność na antybiotyki : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BARAŃSKI MARIUSZ
Author:BARAŃSKI MARIUSZ
Signature:45D/16358
Czynniki etiologiczne zakażeń kości oraz ich oporność na antybiotyki : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BARAŃSKI MARIUSZ
Author:BARAŃSKI MARIUSZ
Signature:45D/16358
Badania nad wbudowaniem się związków znaczonych izotopami promieniotwórczymi doośrodkowego układu nerwowego w przebiegu niedotlenienia wysokościowego
Keyword:BARAŃSKI STANISŁAW
Author:BARAŃSKI STANISŁAW
Signature:45D/201
Wpływ czynników wewnątrzrodzinnych na okoliczności pierwszej hospitalizacji psychiatrycznej osób chorych na schizofrenię : praca doktorska
Keyword:BARBARO BOGDAN
Author:BARBARO BOGDAN
Signature:45D/7062
Wpływ składników podłoża na jego wartość diagnostyczną w zakażeniach Trichomonas vaginalis donné.
Keyword:BARBAROWSKI HERBERT
Author:BARBAROWSKI HERBERT
Signature:45D/933
Wpływ budowy klatki piersiowej na zapis elektrokardiograficzny u zdrowych dzieci i młodzieży.
Keyword:BARCIŃSKA-NAWROCKA BARBARA
Author:BARCIŃSKA-NAWROCKA BARBARA
Signature:45D/2295
Badania mechanizmów warunkujących hamujące działanie teobrominy na aktywność angiogenną komórek raka płuca oraz raka jajnika : rozprawa doktorska
Keyword:BARCZ EWA
Author:BARCZ EWA
Signature:45D/16086
Borowina w leczeniu niektórych schorzeń oczu : (praca doktorska)
Keyword:BARCZYK IZABELLA
Author:BARCZYK IZABELLA
Signature:45D/7159
Badania czynnościowe i morfologiczne kory nadnerczy w przebiegu doświadczalnego wstrząsu endotoksycznego : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BARCZYK JANUSZ
Author:BARCZYK JANUSZ
Signature:45D/6277
Ocena morfometryczna i wybrane parametry biochemiczne aktywności komórek tucznych ściany żołądka w doświadczalnym wstrząsie krwotocznym : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BARCZYK MACIEJ P.
Author:BARCZYK MACIEJ P.
Signature:45D/16479
Ocena morfometryczna i wybrane parametry biochemiczne aktywności komórek tucznych ściany żołądka w doświadczalnym wstrząsie krwotocznym : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BARCZYK MACIEJ P.
Author:BARCZYK MACIEJ P.
Signature:45D/16479
Oznaczenie aktywności glicyloaminopeptydazy w surowicy jako nowy test enzymatyczny w diagnostyce wirusowego zapalenia wątroby : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BARCZYK-ŁUCZYK KAMILA
Author:BARCZYK-ŁUCZYK KAMILA
Signature:45D/6052
Przydatność diagnostyczna i kliniczna testu lmmunoenzymatycznego w zakażeniach Heliobacter pylori u dzieci : rozprawa doktorska
Keyword:BARĆ-CZARNECKA MAŁGORZATA
Author:BARĆ-CZARNECKA MAŁGORZATA
Signature:45D/14736
Zachowanie się jodu związanego z białkiem po jodowych środkach kontrastowych.
Keyword:BARDZIK IZABELA
Author:BARDZIK IZABELA
Signature:45D/670
Wartść diagnostyczna i rokownicza biopsji wątroby u dzieci chorych na wirusowe zapalenie wątroby.
Keyword:BARSZCZ TATIANA
Author:BARSZCZ TATIANA
Signature:45D/2243
Biotransformacja związków elektrofiłowych w mózgu małpy na drodze sprzęgania z siarczanami i glutationem : praca na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Keyword:BARSZCZEWSKA IWONA STANISŁAWA
Author:BARSZCZEWSKA IWONA STANISŁAWA
Signature:45D/17274
Biotransformacja związków elektrofiłowych w mózgu małpy na drodze sprzęgania z siarczanami i glutationem : praca na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Keyword:BARSZCZEWSKA IWONA STANISŁAWA
Author:BARSZCZEWSKA IWONA STANISŁAWA
Signature:45D/17274