A - B (1)

Ocena wartości rozmazów cytohormonalnych z pochwy oraz oznaczeń gonadotropiny kosmówkowej (HCG) i laktogenu łożyskowego (HPL) w leczeniu poronień nawykowych i zagrażających : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BAKAJ JERZY
Author:BAKAJ JERZY
Signature:45D/5415
Badania lipemii pokarmowej i poheparynowej aktywności lipolitycznej w surowicy krwi dzieci dystroficznych : praca doktorska
Keyword:BAKKER-ROJEK ELŻBIETA
Author:BAKKER-ROJEK ELŻBIETA
Signature:45D/4481
Ocena układu krzepnięcia i fibrynolizy u niemowląt z zapaleniem płuc : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BAKO WANDA
Author:BAKO WANDA
Signature:45D/3049
Badania nad mechanizmem cytochemicznej reakcji wykrywania oksydoreduktazy alfa -glicerofosforan - żelazicyjanek : praca na stopień doktora nauk przyrodniczych
Keyword:BALCEREK MAŁGORZATA
Author:BALCEREK MAŁGORZATA
Signature:45D/9287
Badania cytogene tyczne u dzieci z wadami wrodzonymi układu moczowego : praca doktorska
Keyword:BALCERSKA ANNA
Author:BALCERSKA ANNA
Signature:45D/2757
Ryzyko występowania astmy oskrzelowej u dzieci po przebytym w okresie niemowlęcym "Bronchitis Spastica" : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BALISZEWSKA BARBARA
Author:BALISZEWSKA BARBARA
Signature:45D/5880
Ryzyko występowania astmy oskrzelowej u dzieci po przebytym w okresie niemowlęcym "Bronchitis Spastica" : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BALISZEWSKA BARBARA
Author:BALISZEWSKA BARBARA
Signature:45D/5880
Społeczno-medyczne aspekty macierzyństwa nastolatek gdańskich : rozprawa doktorska
Keyword:BALKOWSKA BARBARA
Author:BALKOWSKA BARBARA
Signature:45D/17333
Wpływ alkoholu etylowego na powstawanie i rozwój przerzutów doświadczalnego raka wątroby - Hepatoma Morrisa 5123 do płuc : praca doktorska
Keyword:BALTAZIAK MAREK
Author:BALTAZIAK MAREK
Signature:45D/14369
Wpływ przewlekłego podawania fluorku sodu na obraz ultrastrukturalny i histoenzymatyczny ślinianki podżuchwowej szczura : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BALUNOWSKA MARIA
Author:BALUNOWSKA MARIA
Signature:45D/18280
Wpływ przewlekłego podawania fluorku sodu na obraz ultrastrukturalny i histoenzymatyczny ślinianki podżuchwowej szczura : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BALUNOWSKA MARIA
Author:BALUNOWSKA MARIA
Signature:45D/18280
Wpływ obciążenia rodzinnym wywiadem nadciśnieniowym na ciśnienie tętnicze oraz czynność skurczową i rozkurczową lewej komory u młodych mężczyzn : praca doktorska
Keyword:BALWIERZ PAWEŁ
Author:BALWIERZ PAWEŁ
Signature:45D/14396
Badania stężenia dialdehydu malonowego oraz aktywno-ści dysmutazy ponadtlenkowej i katalazy u dzieci z zapaleniem błony śluzowej żołądka i dwunastnicy s rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BAŁA GRAŻYNA
Author:BAŁA GRAŻYNA
Signature:45D/14945
Wpływ wyciągów roślinnych i wybranych kwasów fenolowych pochodzenia roślinnego na reakcję skórnej angiogenezy u myszy : praca doktorska
Keyword:BAŁAN BARBARA-JOANNA
Author:BAŁAN BARBARA-JOANNA
Signature:45D/17508
Właściwości funkcjonalne włókien współczulnych i czuciowych nerwu przeponowego.
Keyword:BAŁKOWIEC AGNIESZKA Z.
Author:BAŁKOWIEC AGNIESZKA Z.
Signature:45D/14148
Diagnostyka trombofilii w oparciu o badania koagulologiczne i genetyczne : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BAŁSZAN-KOWALSKA IZABELA
Author:BAŁSZAN-KOWALSKA IZABELA
Signature:45D/18044
Diagnostyka trombofilii w oparciu o badania koagulologiczne i genetyczne : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BAŁSZAN-KOWALSKA IZABELA
Author:BAŁSZAN-KOWALSKA IZABELA
Signature:45D/18044
Ocena wpływu wybranych leków na dynamikę zmian chorobowych w niedokrwieniach mózgu o ostrym początku : praca doktorska
Keyword:BAŁUKA-HORECKA MARIA
Author:BAŁUKA-HORECKA MARIA
Signature:45D/3455
Przydatność badań klinicznych i elektrofizjologicz-nech dla wczesnej diagnostyki uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego u chorych z toczniem rumieniowatym układowym : praca doktorska
Keyword:BAMUECKA-MAJKUTEWICZ ZYTA
Author:BAMUECKA-MAJKUTEWICZ ZYTA
Signature:45D/14444
Elektrofizjologiezna charakterystyka transportu jonów w izolowanej ścianie tchawicy królika po działaniu bodźców mechanicznych i hamowaniu transportu sodu : praca doktorska
Keyword:BANACH BOLESŁAW
Author:BANACH BOLESŁAW
Signature:45D/16468