A - B (1)

Wiedza o AIDS młodzieży i nauczycieli wybranych szkół wrocławskich w świetle badań ankietowych : praca doktorska
Keyword:BARTCZUK ADELA
Author:BARTCZUK ADELA
Signature:45D/14603
Aktywizacja dzieci porażonych po chorobie Heine-go-Hedina : praca doktorska
Keyword:BARTECKI BOGDAN
Author:BARTECKI BOGDAN
Signature:45D/2269
Odporność komórkowa i humoralna oraz wybrane białka surowicy krwi u dzieci z zespołem Downa leczonych preparatami grasicy : praca doktorska
Keyword:BARTELTK STANISŁAW
Author:BARTELTK STANISŁAW
Signature:45D/14335
Badania planimetryczne pneumoencefalogramów przednio-tylnych osób bez uchwytnych zmian organicznych w wieku 25-45 lat : praca doktorska
Keyword:BARTKOWIAK EUGENIUSZ
Author:BARTKOWIAK EUGENIUSZ
Signature:45D/2623
Zachowanie się cynku, miedzi i magnezu w surowicy chorych z typem 1 cukrzycy : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BARTKOWIAK-LAMPERSKA HANNA
Author:BARTKOWIAK-LAMPERSKA HANNA
Signature:45D/18147
Degradacja białek macierzy zewnątrzkomórkowej kłębuszka nerkowego cukrzycy : praca na stopień doktora nau medycznych z zakresu biologii medycznej
Keyword:BARTŁOMIEJCZYK IRENA ANTONINA
Author:BARTŁOMIEJCZYK IRENA ANTONINA
Signature:45D/16133
Degradacja białek macierzy zewnątrzkomórkowej kłębuszka nerkowego cukrzycy : praca na stopień doktora nau medycznych z zakresu biologii medycznej
Keyword:BARTŁOMIEJCZYK IRENA ANTONINA
Author:BARTŁOMIEJCZYK IRENA ANTONINA
Signature:45D/16133
Wpływ amlodypiny i nitrendypiny na 24-godzinny profil ciśnienia tętniczego krwi : praca doktorska
Keyword:BARTŁOMIEJCZYK-MAJCHROWICZ KARINA
Author:BARTŁOMIEJCZYK-MAJCHROWICZ KARINA
Signature:45D/14811
Oznaczanie płci w kryminalistycznych śladach biologicznych pochodzących od człowieka : praca doktorska
Keyword:BARTNIK BEATA
Author:BARTNIK BEATA
Signature:45D/15684
Przystosowanie przedchorobowe i obraz kliniczny schizofrenii paranoidalnej u rodziców i ich dzieci : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BARTNIK-PACHOWICZ ELŻBIETA
Author:BARTNIK-PACHOWICZ ELŻBIETA
Signature:45D/14985
Umieralność okołoporodowa w województwie i regionie lubelskim w latach 1982-1996 : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BARTOSIEWICZ JACEK
Author:BARTOSIEWICZ JACEK
Signature:45D/17732
Umieralność okołoporodowa w województwie i regionie lubelskim w latach 1982-1996 : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BARTOSIEWICZ JACEK
Author:BARTOSIEWICZ JACEK
Signature:45D/17732
Zachowanie się niektórych białek ostrej fazy we krwi chorych z różnymi postaciami klinicznymi udaru mózgu w najwcześniejszym okresie choroby.
Keyword:BARTOSIK-PSUJEK HALINA
Author:BARTOSIK-PSUJEK HALINA
Chorobowość pracowników ZPS [Zakładów Porcelany Stołowej] "Lubiana" na podstawie badań prowadzonych w latach 1991-1994 : praca doktorska
Keyword:BARTOSIŃSKA MARIA
Author:BARTOSIŃSKA MARIA
Signature:45D/14837
Epidemiologiczna ocena urazów czaszki twarzowej powstałych w czasie pracy w rolnictwie w makroregionie lubelskim : [praca doktorska]
Keyword:BARTOSZCZE-TOMASZEWSKA MAŁGORZATA
Author:BARTOSZCZE-TOMASZEWSKA MAŁGORZATA
Signature:45D/17686
Zachowanie się limfocytów T, B i Nuli oraz testu migracji leukocytów w przebiegu ciąży fizjologicznej i zagrażających poronieniach : praca doktorska
Keyword:BARTOSZEWICZ TADEUSZ
Author:BARTOSZEWICZ TADEUSZ
Signature:45D/6948
 Właściwości chorobotwórcze gronkowców koagulazoujemnych izolowanych z krwi i skóry niemowląt oraz środowiska szpitalnego : rozprawa doktorska
Keyword:BARTOSZEWICZ-POTYRAŁA MARZENNA
Author:BARTOSZEWICZ-POTYRAŁA MARZENNA
Signature:45D/16953
Obserwacje nad. przydatnością doszyjkowego stosowania preparatów rujotwórczych w leczeniu niedorozwoju macicy.
Keyword:BARTOSZEWSKA KRYSTYNA
Author:BARTOSZEWSKA KRYSTYNA
Signature:45D/661
Modelowanie i synteza karbocyklicznych leksitropsyn : praca na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Keyword:BARTULEWICZ DANUTA
Author:BARTULEWICZ DANUTA
Signature:45D/17486
Ocena morfologii twarzowej części czaszki i zgryzu pacjentów z całkowitym jednostronnym i obustronnym rozszczepem podniebienia pierwotnego i wtórnego : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BARUCHA ANNA
Author:BARUCHA ANNA
Signature:45D/16226