A - B (1)

Wpływ przeszczepialnego wątrobiaka Morrisa 5123 na zawartość składników węglowodanowych błon krwinek czerwonych : praca doktorska
Keyword:BATKO JOLANTA
Author:BATKO JOLANTA
Signature:45D/3335
Zachowanie się niektórych komórek endokrynnych u osób z chorobami żołądka i dwunastnicy : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BATOWSKI STEFAN
Author:BATOWSKI STEFAN
Signature:45D/17499
Zachowanie się niektórych komórek endokrynnych u osób z chorobami żołądka i dwunastnicy : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BATOWSKI STEFAN
Author:BATOWSKI STEFAN
Signature:45D/17499
Opracowanie immunoenzymatycznych metod oznaczania poziomu autoprzeciwciał : antytyreoglobulinowych, antymikrosomalnych, anty-tpo (anty-peroksydaza tarczycowa) w surowicy krwi : praca doktorska
Keyword:BAUER ALICJA
Author:BAUER ALICJA
Signature:45D/15547
Opracowanie immunoenzymatycznych metod oznaczania poziomu autoprzeciwciał : antytyreoglobulinowych, antymikrosomalnych, anty-tpo (anty-peroksydaza tarczycowa) w surowicy krwi : praca doktorska
Keyword:BAUER ALICJA
Author:BAUER ALICJA
Signature:45D/15547
Dynamika zmian funkcji płuc oraz zachowanie się stężeń niektórych cytokin u chorych z urazami wielona-rządowymi i ostrą niewydolnością oddechową, leczonych oddechem zastępczym : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BAUER WOJCIECH
Author:BAUER WOJCIECH
Signature:45D/15114
Ocena wyników bezpośrednich oraz odległych przydatności przetok przewodu pokarmowego wykoanych u dzieci
Keyword:BAUMRITTER EWA
Author:BAUMRITTER EWA
Signature:45D/1025
steosynteza śródszpikowa wiązką gwoździ elastycznych w leczeniu złamań goleni
Keyword:BAZAN JACEK
Author:BAZAN JACEK
Signature:45D/16774
Wartość diagnostyczna scyntygrafii mózgowej w klinicznej praktyce neurochirurgicznej
Keyword:BAŻOWSKI PIOTR
Author:BAŻOWSKI PIOTR
Signature:45D/6600
 Rola leptyny w otyłości u biorców przeszczepu nerkowego
Keyword:BĄCZKOWSKA TERESA MARIA
Author:BĄCZKOWSKA TERESA MARIA
Signature:45D/17090
Zagadnienie zaopatrzenia protetycznego protezami ruchomymi chorych na padaczkę
Keyword:BĄCZKOWSKI TADEUSZ
Author:BĄCZKOWSKI TADEUSZ
Signature:45D/1069
Ocena jakości życia chorych na reumatoidalne zapalenie stawów
Keyword:BĄCZYK GRAŻYNA
Author:BĄCZYK GRAŻYNA
Signature:45D/16792
Przyczyny i leczenie dystrofii niemowląt w świetle klinicznych spostrzeżeń
Keyword:BĄCZYK IWONA
Author:BĄCZYK IWONA
Signature:45D/5352
Wartość badań stężenia jodu w moczu w chorobach tarczycy
Keyword:BĄCZYK MACIEJ
Author:BĄCZYK MACIEJ
Signature:45D/15794
Ostre i przewlekłe nieswoiste choroby układu oddechowego u dzieci w materiale Szpitala Terenowego w Wodzisławiu Śląskim w latach 1970-1973
Keyword:BĄK ALFRED
Author:BĄK ALFRED
Signature:45D/4952
Uogólnione zakażenia bakteryjne u noworodków w materiale oddziału patologii noworodka Wojewódzkiego Szpitala we Wrocławiu : rozprawa doktorska
Keyword:BĄK ELŻBIETA
Author:BĄK ELŻBIETA
Signature:45D/15714
Uogólnione zakażenia bakteryjne u noworodków w materiale oddziału patologii noworodka Wojewódzkiego Szpitala we Wrocławiu : rozprawa doktorska
Keyword:BĄK ELŻBIETA
Author:BĄK ELŻBIETA
Signature:45D/15714
Wpływ korektywy na zwiększenie potencjału motorycznego u dzieci z wadami postawy
Keyword:BĄKOWICZ MICHAŁ
Author:BĄKOWICZ MICHAŁ
Signature:45D/18746
Synteza i właściwości biologiczne pochodnych izoksazolo[4,5-d]pirymidyny
Keyword:BECAN LILIANNA
Author:BECAN LILIANNA
Signature:45D/16048
Dynamika przepływu krwi i reaktywności naczyń w tętnicach śródmózgowych u chorych z lekkim urazem głowy
Keyword:BECELEWSKI JANUSZ
Author:BECELEWSKI JANUSZ
Signature:45D/16691