A - B (1)

Zmiany mikroskipowe i histochemiczne w nerkach myszy zarażonych grzybami bielnkiem białym /Candida albicans berkhout)i kropidlakiem popielatym (Aspergillus fumigatus fresenius)
Keyword:BECHCIŃSKA BOŻENNA
Author:BECHCIŃSKA BOŻENNA
Signature:45D/364
The determination of localizations in the brain and spinal cord with the aid of electrical phenomen
Keyword:BECK ADOLF
Author:BECK ADOLF
Signature:703,431; 703,432
Echokardiograficzna ocena funkcji rozkurczowej lewej komory serca u osób z wieloletnim, zawodowym narażeniem na działanie ołowiu
Keyword:BECK BOGUSłAW
Author:BECK BOGUSłAW
Signature:45D/14490
 Wstępne badania nad immunopatologią ostrych białaczek
Keyword:BECKER MAŁGORZATA
Author:BECKER MAŁGORZATA
Signature:45D/6056
Ostre, krwiopochodne, zapalenie kości u dzieci w świetle współczesnej terapii.
Keyword:BEDA EUGENIUSZ
Author:BEDA EUGENIUSZ
Signature:45D/551
Polimorfizm wirusa zapalenia wątroby typu C w osoczu i komórkach jednojądrzastych krwi
Keyword:BEDNAREK ILONA
Author:BEDNAREK ILONA
Signature:45D/15590
Elektrofizjologia serca w czasie jego adaptacyjnej protekcji indukowanej czasowym niedokrwieniem
Keyword:BEDNAREK JACEK
Author:BEDNAREK JACEK
Signature:45D/16699
Zachowanie się stężenia IGF1, IGF, BPI oraz innych wybranych hormonów u pacjentek z zespołem policystycznych jajników
Keyword:BEDNAREK RYSZARD
Author:BEDNAREK RYSZARD
Signature:45D/15320
Porównawcza ocena skuteczności analgezji zewnątrzoponowej bupivacainą i morfiną po operacjach alloplastyki stawu biodrowego :
Keyword:BEDNARSKA-ŻYTKO IWONA
Author:BEDNARSKA-ŻYTKO IWONA
Signature:45d/17319
Zatory tętnicze w przebiegu zwężenia lewego ujścia żylnego.
Keyword:BEDNARSKI ZBIGNIEW
Author:BEDNARSKI ZBIGNIEW
Signature:45D/784
Polacy na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Dorpackiego w latach 1802-1889
Keyword:BEDNARSKI ZENOBIUSZ MICHAŁ
Author:BEDNARSKI ZENOBIUSZ MICHAŁ
Signature:45D/2756
Analiza skuteczności wybranych form aktywności ruchowej w usprawnianiu leczniczym pacjentów z dystonią krążeniową
Keyword:BEDNARZ KRYSTYNA
Author:BEDNARZ KRYSTYNA
Signature:45D/15014
Zaburzenia surowicy krwi w przebiegu ostrego i przewlekłego zapalenia kości i szpiku u dzieci oraz rola proteinoterapii w ich wyrównywaniu
Keyword:BEDNARZ RYSZARD
Author:BEDNARZ RYSZARD
Signature:45D/2754
Donory tlenku azotu a motoryka pęcherzyka żółciowego u człowieka
Keyword:BEDNARZ STEFAN
Author:BEDNARZ STEFAN
Signature:45D/16500
Aktywność kinazy pirogronianowej w wątrobie i jądrach szczura pod wpływem hormonów
Keyword:BEDNORZ WŁODZIMIERZ
Author:BEDNORZ WŁODZIMIERZ
Signature:45D/4862
Zmiany czynnościowe i morfologiczne trzustki w doświadczalnej niedrożności jelita cienkiego
Keyword:BEGER WITOLD
Author:BEGER WITOLD
Signature:45D/1004
Tibia vara (blount's disease) - long term results after proximal tibial osteotomy
Keyword:BEHEIH IBRAHIM I.
Author:BEHEIH IBRAHIM I.
Signature:45D/15500
Rola buforu kakodylanowego w zjawisku formowania się wzoru prążkowego G w chromosomach metafazalnych człowieka
Keyword:BEIL BEATA
Author:BEIL BEATA
Signature:45D/15400
Analiza studiów lekarskich na podstawie ogólnopolskich badan ankietowych
Keyword:BEJNAROWICZ JANUSZ
Author:BEJNAROWICZ JANUSZ
Signature:45D/1710
Niektóre zagadnienia związane z rozpoznawaniem i leczeniem ropni śródczaszkowych
Keyword:BEKIER JERZY
Author:BEKIER JERZY
Signature:45D/441