A - B (1)

Ocena dynamiki zmian w obrazie rezonansu magnetycznego (MRI) u chorych ze stwardnieniem rozsianym (SM) leczonych nowym lekiem 2-chlorodeoxyadenozyną (2-CDA) : rozprawa doktorska
Keyword:BEKIESIŃSKA-FIGATOWSKA MONIKA
Author:BEKIESIŃSKA-FIGATOWSKA MONIKA
Signature:45D/16191
Ocena dynamiki zmian w obrazie rezonansu magnetycznego (MRI) u chorych ze stwardnieniem rozsianym (SM) leczonych nowym lekiem 2-chlorodeoxyadenozyną (2-CDA) : rozprawa doktorska
Keyword:BEKIESIŃSKA-FIGATOWSKA MONIKA
Author:BEKIESIŃSKA-FIGATOWSKA MONIKA
Signature:45D/16191
Przepisy na leki w Sekretach Aleksego z Piemontu
Keyword:BELA ZBIGNIEW
Author:BELA ZBIGNIEW
Signature:45D/16541
Prediction of risk factors for repeat cesarean section
Keyword:BELKASEM EL-RABTI ALI MURAGAA
Author:BELKASEM EL-RABTI ALI MURAGAA
Signature:45D/16157
Markery aktywacji płytek krwi u chorych z niedokrwiennym udarem mózgu w najwcześniejszym okresie choroby : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BELNIAK-LEGIEĆ EWA
Author:BELNIAK-LEGIEĆ EWA
Signature:45D/16717
Wpływ leków przeciwdepresyjnych na aktywność cytotoksyczną komórek NK i makrofagów : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BELOWSKI DARIUSZ
Author:BELOWSKI DARIUSZ
Signature:45D/16408
Zawartość amin katecholowych we krwi i płynie mózgowo-rdzeniowym jako możliwy czynnik rokowniczy występowania skurczu naczyniowego : rozprawa doktorska
Keyword:BEŁDZIŃSKI PIOTR
Author:BEŁDZIŃSKI PIOTR
Signature:45D/17589
Zawartość amin katecholowych we krwi i płynie mózgowo-rdzeniowym jako możliwy czynnik rokowniczy występowania skurczu naczyniowego : rozprawa doktorska
Keyword:BEŁDZIŃSKI PIOTR
Author:BEŁDZIŃSKI PIOTR
Signature:45D/17589
Mechanizm hamowania Na,K-ATPazy przez przedsionkowy czynnik natriuretyczny (ANF) w nabłonku kanalików nerkowych : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BEŁTOWSKI JERZY
Author:BEŁTOWSKI JERZY
Signature:45D/16581
Ocena bezpośrednich i odległych wyników krioterapii ciekłym azotem wybranych chorób skóry w warunkach ambulatoryjnych : praca doktorska
Keyword:BENAMER HUSSEIN
Author:BENAMER HUSSEIN
Signature:45D/14306
Wartość diagnostyczna i prognostyczna badań elektroencefalograficznych u chorych z krwawiącymi tętniakami tętnic mózgowych
Keyword:BENDARZEWSKA-NAWROCKA BARBARA
Author:BENDARZEWSKA-NAWROCKA BARBARA
Signature:45D/2407
Przydatność kapilaroskopii wałów paznokciowych rąk w dermatologii
Keyword:BENDKOWSKI WITOLD
Author:BENDKOWSKI WITOLD
Signature: 45D/6613
Ocena zachorowalności na nowotwory narządów płciowych oraz rozrodczości kobiet gminy Krzywin : rozprawa doktorska
Keyword:BENTKE-HAUSER BARBARA
Author:BENTKE-HAUSER BARBARA
Signature:45D/7521
Badanie nad występowaniem mocznika i enzymów cyklu omitynowego w płynie blastocyst królic : praca doktorska
Keyword:BENTYN KAZIMIERZ
Author:BENTYN KAZIMIERZ
Signature:45D/2520
Rozwój i dojrzewanie neuronów zespołu podstawno-bocznego ciała migdałowatego szczura - badania morfologiczne i histochemiczne : praca doktorska
Keyword:BERDEL BOŻENA
Author:BERDEL BOŻENA
Signature:45D/14438
Porównanie aktywności proteinaz cysteinowych, ich inhibitorów oraz aktywatorów u pacjentów z nowotworami krtani i mózgowia : rozprawa doktorska
Keyword:BERDOWSKA IZABELA
Author:BERDOWSKA IZABELA
Signature:45D/16611
Ocena przydatności wybranych metod obliczania prawdopodobieństwa ojcostwa na podstawie wielopunktowej analizy DNA : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BERENT JAROSŁAW A.
Author:BERENT JAROSŁAW A.
Signature:45D/16296
Ocena przydatności wybranych metod obliczania prawdopodobieństwa ojcostwa na podstawie wielopunktowej analizy DNA : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BERENT JAROSŁAW A.
Author:BERENT JAROSŁAW A.
Signature:45D/16296
Przydatność skal : AIS [Abbreviatet Injury Scalę], GCS [Glasgow Coma Scalę] w ocenie pacjentów z obrażeniami głowy izolowanymi i powikłanymi obrażeniami innych okolic ciała : [praca doktorska]
Keyword:BERENT TADEUSZ
Author:BERENT TADEUSZ
Signature:45D/14831
Wpływ nasłoneczniania na stężenie niektórych tłuszczowców w surowicy krwi : [praca doktorska]
Keyword:BEREŹNICKI EDWARD
Author:BEREŹNICKI EDWARD
Signature:45D/4329