A - B (1)

Wpływ diatermii chirurgicznej i kauteryzacji na dziąsło i kość wyrostka zębodołowego żuchwy u szczurów.
Keyword:BANACH JADWIGA
Author:BANACH JADWIGA
Signature:45D/2301
Dermatoglify chorych na łuszczycę i członków ich rodzin :rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BANACH KAZIMIERZ
Author:BANACH KAZIMIERZ
Signature:45D/3974
Wybrane wskaźniki krzepnięcia i fibrynolizy u chorych na astmę oskrzelową, przed i po leczeniu kortykosteroidami : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BANACH-WAWRZEŃCZYK EWA
Author:BANACH-WAWRZEŃCZYK EWA
Signature:45D/16302
Wybrane wskaźniki krzepnięcia i fibrynolizy u chorych na astmę oskrzelową, przed i po leczeniu kortykosteroidami : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BANACH-WAWRZEŃCZYK EWA
Author:BANACH-WAWRZEŃCZYK EWA
Signature:45D/16302
Ocena końcowych wyników wyrównywania długości kończyn dolnych metodą Phemistera
Keyword:BANACHOWSKI WITOLD
Author:BANACHOWSKI WITOLD
Signature:45D/7057
Ocena skuteczności zastosowania neuioTozwojowej diagnostyki i terapii metodą Vojty u niemowląt z zaburzeniami motoryki spontanicznej ; rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BANASZEK GRAŻYNA
Author:BANASZEK GRAŻYNA
Signature:45D/15767
Mikropreparatywna chromatografia mieszanin (naturalnych i syntetycznych) i izolacja składników o pokrewnej strukturze cząsteczkowej ; praca doktorska
Keyword:BANASZEK KATARZYNA
Author:BANASZEK KATARZYNA
Signature:45D/15562
Postępowanie endodontyczno-chirurgiczne warunkujące szczelność okolicy przywierzchołkowej korzenia zęba : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BANASZEK KATARZYNA
Author:BANASZEK KATARZYNA
Signature:45D/17014
Ocena adduktów DNA u chorych na raka krtani s rozprawa na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:BANASZEWSKI JACEK
Author:BANASZEWSKI JACEK
Signature:45D/15935
Porównanie wpływu nifedypiny i kaptoprilu na funkcję lewej komory w istotnej bezobjawowej niedomykalności aortalnej : praca doktorska
Keyword:BANASZEWSKI MAREK
Author:BANASZEWSKI MAREK
Signature:45D/14551
Kliniczna i hormonalna ocena przebiegu ciąży i rozwoju płodu u kobiet z hirsutyzmem : praca doktorska
Keyword:BANASZEWSKI SZYMON
Author:BANASZEWSKI SZYMON
Signature:45D/14382
Tolerancja długotrwałej pracy fizycznej wykonywanej w różnych porach doby : rozprawa doktorska na stopień doktora nauk przyrodniczych
Keyword:BANASZKIEWICZ ANNA
Author:BANASZKIEWICZ ANNA
Signature:45D/5368
Epidemiologia kiły.
Keyword:BANASZKIEWICZ HENRYK
Author:BANASZKIEWICZ HENRYK
Signature:45D/901
Dobowe stężenia hormonów osi przysadkowo -tarczycowej u osób zmarłych śmiercią mózgową ; rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BANAŚ IZABELA
Author:BANAŚ IZABELA
Signature:45D/15861
Rozwój psychoruchowy i stężenie wybranych hormonów w osoczu krwi dzieci z padaczką wczesną : rozprawa doktorska
Keyword:BANDO BOŻENA
Author:BANDO BOŻENA
Signature:45D/16501
Leczenie krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego w materiale Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze w latach 1989-1998 : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BANDURSKI JĘDRZEJ
Author:BANDURSKI JĘDRZEJ
Signature:45D/18589
Leczenie krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego w materiale Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze w latach 1989-1998 : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BANDURSKI JĘDRZEJ
Author:BANDURSKI JĘDRZEJ
Signature:45D/18589
Ocena funkcjonowania układu mięśniowego u dzieci z cukrzycą insulinozależną w oparciu o wybrane parametry : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BANECKA BOŻENA
Author:BANECKA BOŻENA
Signature:45D/16605
Experimental studies using tissue implantation for treatment of Parkinson's disease : doctoral thesis
Keyword:BANKIEWICZ KRZYSZTOF S.
Author:BANKIEWICZ KRZYSZTOF S.
Signature:45D/15122
Ocena wartości prognostycznej oznaczania elastazy granulocytarnej w osoczu krwi ciężarnych z objawami zagrażającego porodu przedwczesnego : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BAŃKOWSKA ELŻBIETA MAŁGORZATA
Author:BAŃKOWSKA ELŻBIETA MAŁGORZATA
Signature:45D/17234