A - B (1)

Zachowanie się stężenia erytropoetyny w czasie leczenia niedokrwistości : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BETIUK BARBARA
Author:BETIUK BARBARA
Signature:45D/17491
Optymalizacja kryteriów do leczenia operacyjnego chorych z tętniakami tętnicy mózgu środkowej : rozprawa doktorska
Keyword:BETLEJ MAREK
Author:BETLEJ MAREK
Signature:45D/15447
Stan górnych dróg oddechowych a narząd słuchu w zespole Downa
Keyword:BETLEJEWSKI STANISŁAW
Author:BETLEJEWSKI STANISŁAW
Signature:45D/909
Polipy nosa
Keyword:BEUTLER-SZYMAŃSKA JANINA
Author:BEUTLER-SZYMAŃSKA JANINA
Signature:45D/814
Badania nad związkami zachodzącymi między ciężarem i kształtem nerki człowieka a wagą, długością ciała i wiekiem : praca doktorska
Keyword:BĘBEN ANNA
Author:BĘBEN ANNA
Signature:45D/2425
Zespolenie moczowodu z moczowodem strony przeciwnej jako odprowadzenie moczu do : pęcherza moczowego, esicy lub na skórę
Keyword:BĘC ALEKSANDER
Author:BĘC ALEKSANDER
Signature:45D/5876
Oznaczanie antygenu karcinoembrionalnego (rakowopłodowego) - CEA - u zdrowych palaczy papierosów w aspekcie profilaktyk raka płuc : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BĘCALSKI JAN ZDZISŁAW
Author:BĘCALSKI JAN ZDZISŁAW
Signature:45D/6119
Pierwsza epidemia cholery w Gdańsku i na ziemi gdańskiej w 1831 roku : praca doktorska
Keyword:BIADAŁA EUGENIUSZ
Author:BIADAŁA EUGENIUSZ
Signature:45D/2634
Metoda chromatografii cienkowarstwowej metali : ołowiu, cynku, miedzi i kadmu zawartych w materiale biologicznym i jej znaczenie w ocenie mikrointoksykacji ludzi : rozprawa doktorska
Keyword:BIAŁA DANUTA
Author:BIAŁA DANUTA
Signature:45D/2938
Zagadnienia urazowości narciarskiej w Karkonoszach : rozprawa doktorska
Keyword:BIAŁAS ALEKSANDER
Author:BIAŁAS ALEKSANDER
Signature:45D/3433
Ocena skuteczności dwóch schematów frakcjonowanej brachyterapii HDR w leczeniu chorych na zaawansowanego raka szyjki macicy: praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BIAŁAS BRYGIDA
Author:BIAŁAS BRYGIDA
Signature:45D/15701
Aktywność niektórych enzymów grzyba Geotrichum candidum link, 1809 poddanego działaniu wybranych czynników chemicznych : rozprawa doktorska
Keyword:BIAŁASIEWICZ DANUTA
Author:BIAŁASIEWICZ DANUTA
Signature:45D/4279
Zmiany stężenia wapnia w granulocytach obojętnochłonnych uzyskanych od osób zdrowych i chorych na astmę oskrzelową po stymulacji peptydem chemotaktycznym fMLP i czynnikiem aktywującym płytki (PAF) : praca doktorska
Keyword:BIAŁASIEWICZ PIOTR
Author:BIAŁASIEWICZ PIOTR
Signature:45D/14539
Wpływ bioflawonoidów i lecytyny na przebieg miażdżycy doświadczalnej u królików : praca doktorska
Keyword:BIAŁECKA MONIKA
Author:BIAŁECKA MONIKA
Signature:45D/14485
Ocena przebiegu procesu reparacyjnego mechanicznie uszkodzonej kości szczura, stymulowanego fluorkiem sodu w dawce nietoksycznej : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BIAŁECKI PIOTR
Author:BIAŁECKI PIOTR
Signature:45D/15298
Efekty uboczne stosowania oligonukleotydów antysensowych jako przyszłych leków antynowotworowych nowej generacji praca doktorska
Keyword:BIAŁEK ANDRZEJ PIOTR
Author:BIAŁEK ANDRZEJ PIOTR
Signature:45D/15455
Badania nad wydzielniczą IgA (SIgA) : praca doktorska
Keyword:BIAŁEK EWA
Author:BIAŁEK EWA
Signature:45D/7151
Ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu II u dorosłych: ocena przebiegu przed- i pooperacyjnego w świetle badań klinicznych i echokardiograficznych i rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BIAŁKOWSKA BOŻENA
Author:BIAŁKOWSKA BOŻENA
Signature:45D/15350
Ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu II u dorosłych: ocena przebiegu przed- i pooperacyjnego w świetle badań klinicznych i echokardiograficznych i rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BIAŁKOWSKA BOŻENA
Author:BIAŁKOWSKA BOŻENA
Signature:45D/15350
Oddziaływanie mukoproteidów z erytrocytów ludzkich z białkami
Keyword:BIAŁKOWSKA HENRYKA
Author:BIAŁKOWSKA HENRYKA
Signature:45D/4299