A - B (1)

Przydatność oznaczania wątrobowego klirensu osocza z 99mTc-hepidy do monitorowania przebiegu ostrych i przewlekłych chorób wątroby :
Keyword:BIAŁKOWSKA-WARZECHA JOLANTA
Author:BIAŁKOWSKA-WARZECHA JOLANTA
Signature:45D/14842
Metabolizm pochodnych 8-oksyguaniny : praca doktorska
Keyword:BIAŁKOWSKI KAROL
Author:BIAŁKOWSKI KAROL
Signature:45D/16286
Ocena dynamiki zrostu kostnego za pomocą radioizotopowej metody z zastosowaniem MDP znakowanego 99 mTc
Keyword:BIAŁOSZEWSKI DARIUSZ
Author:BIAŁOSZEWSKI DARIUSZ
Signature:45D/14131
Rozmieszczenie aktywności acetylocholinestazy a organizacja strukturalna przegrody kresomózgowia u człowieka i niektórych zwierząt
Keyword:BIAŁOWĄS JACEK
Author:BIAŁOWĄS JACEK
Signature:45D/2768
Złożone przeszczepy preparatu hydroksyapatytu i autogennego szpiku w leczeniu zaniku kości wyrostków zębodołowych szczęk :rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BIAŁOŻYK PAWEŁ
Author:BIAŁOŻYK PAWEŁ
Signature:45D/16355
Złożone przeszczepy preparatu hydroksyapatytu i autogennego szpiku w leczeniu zaniku kości wyrostków zębodołowych szczęk :rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BIAŁOŻYK PAWEŁ
Author:BIAŁOŻYK PAWEŁ
Signature:45D/16355
Neurobiologiczne podłoże nabywania pierwszych doświadczeń seksualnych przez samce szczurów
Keyword:BIAŁY MICHAŁ
Author:BIAŁY MICHAŁ
Signature:45D/14714
Badania nad obecnością przeciwciał przeciw komórkom nabłonka w liszaju płaskim jako kryterium diagnostycznym
Keyword:BIAŁYNICKI -BIRULA RAFAŁ
Author:BIAŁYNICKI -BIRULA RAFAŁ
Signature:45D/15134
Ultrasonograficzna ocena naczyń krwionośnych w zmianach ogniskowych w gruczołach sutkowych
Keyword:BIANEK-BODZAK AGNIESZKA
Author:BIANEK-BODZAK AGNIESZKA
Signature:45D/16877
Ultrasonograficzna ocena naczyń krwionośnych w zmianach ogniskowych w gruczołach sutkowych
Keyword:BIANEK-BODZAK AGNIESZKA
Author:BIANEK-BODZAK AGNIESZKA
Signature:45D/16877
Współzależność pomiędzy ph krwi i chlorowym wskaźnikiem krwinkowo-osoczowym w zaburzeniach równowagi kwasowo-zasadowej u dzieci
Keyword:BICHOŃSKI RYSZARD
Author:BICHOŃSKI RYSZARD
Signature:45D/682
Porównawcza analiza odpowiedzi na uraz operacyjny w cholecystektomii laparoskopowej z zastosowaniem wyciągu powłokowego, w cholecystektomii klasycznej i laparoskopowej z wytworzeniem odmy otrzewnowej na podstawie wybranych wskaźników
Keyword:BICKI JACEK
Author:BICKI JACEK
Signature:45D/14970
Ocena limfocytów w utkaniu tarczycy różnych stanach chorobowych tego gruczołu : rozprawa doktorska
Keyword:BICZYSKO MACIEJ
Author:BICZYSKO MACIEJ
Signature:45D/16110
Ocena limfocytów w utkaniu tarczycy różnych stanach chorobowych tego gruczołu : rozprawa doktorska
Keyword:BICZYSKO MACIEJ
Author:BICZYSKO MACIEJ
Signature:45D/16110
Biochemiczne wskaźniki niedotlenienia płodu we krwi włośniczkowej i pępowinowej w niektórych stanach patologii ciąży i porodu
Keyword:BICZYSKO ROMUALD
Author:BICZYSKO ROMUALD
Signature:45D/2612
Badania doświadczalne nad wpływem stężonych roztworów mocznika na miejscowe zaburzenia w przepuszczalności bariery krew-mózg
Keyword:BIDZlŃSKI JERZY
Author:BIDZlŃSKI JERZY
Signature:45D/892
Aktywność mobilizująca lipidy surowicy krwi w ostrym zapaleniu trzustki u ludzi i w ostrym doświadczalnym zapaleniu trzustki u psów
Keyword:BIEDZIŃSKI TOMASZ MARIA
Author:BIEDZIŃSKI TOMASZ MARIA
Signature:45D/6881
Sposoby powstawania i rola komórek dwujądrowych wątroby w jej fizjologicznej i patologicznej regeneracji
Keyword:BIEDŹ-BIELAWSKI DANIEL
Author:BIEDŹ-BIELAWSKI DANIEL
Signature:45D/971
Zagadnienie profilaktyki odwarstwienia siatkówki w wysokiej krótkowzroczności u chorych z zaćmą
Keyword:BIEGANOWSKI LECH
Author:BIEGANOWSKI LECH
Signature:45D/5309
Wpływ cukrzycy ciążowej na przebieg ciąży, wyniki położnicze oraz gospodarkę węglowodanową matki po zakończeniu połogu
Keyword:BIEGAŃSKA EWA
Author:BIEGAŃSKA EWA
Signature:45D/15130