A - B (1)

Związek między odczynem tak zwanych prób wątrobowych a stężeniem immunoglobulin [IgA, IgM i IgG] w surowicy : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BIELIŃSKA-BUJNIEWICZ EUGENIA
Author:BIELIŃSKA-BUJNIEWICZ EUGENIA
Signature:45D/3362
Związek między odczynem tak zwanych prób wątrobowych a stężeniem immunoglobulin [IgA, IgM i IgG] w surowicy : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BIELIŃSKA-BUJNIEWICZ EUGENIA
Author:BIELIŃSKA-BUJNIEWICZ EUGENIA
Signature:45D/3362
Lekarskie, społeczne i ekonomiczne następstwa urazów czaszkowo-mózgowych : praca na stopień doktora nauk medycznych.
Keyword:BIELSKA JANINA
Author:BIELSKA JANINA
Signature:45D/5157
"Ocena przydatności pomiarów obwodowego ciśnienia żylnego, flebografii i limfografii w rozpoznawaniu, rokowaniu i leczeniu zespołu Pageta-Schrottera" : praca na stopień doktora nauk medycznych.
Keyword:BIELSKA-FAŁDA HANNA
Author:BIELSKA-FAŁDA HANNA
Signature:45D/6743
Hormony sterydowe nadnerczy a postęp medycyny : rozprawa doktorska.
Keyword:BIELSKA-LASOTA MAGDALENA
Author:BIELSKA-LASOTA MAGDALENA
Signature:45D/6736
Badanie kliniczne przydatności znieczulenia propofolem w operacjach gruczołu tarczowego : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BIELSKI JANUSZ
Author:BIELSKI JANUSZ
Signature:45D/16379
Badanie kliniczne przydatności znieczulenia propofolem w operacjach gruczołu tarczowego : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BIELSKI JANUSZ
Author:BIELSKI JANUSZ
Signature:45D/16379
Ocena przydatności badania wzrokowych potencjałów wywołanych w diagnostyce bólów głowy : praca doktorska.
Keyword:BIELSKI MAREK
Author:BIELSKI MAREK
Signature:45D/14327
Profil cytokin: interferonu gamma, czynnika martwicy nowotworu beta, rozpuszczalnego receptora typu II dla czynnika martwicy nowotworu i transformującego czynnika wzrostu beta 1 w surowicy pacjentów z postępującą postacią stwardnienia rozsianego z uwzględ
Keyword:BIELSKI RYSZARD
Author:BIELSKI RYSZARD
Signature:45D/16762
Profil cytokin: interferonu gamma, czynnika martwicy nowotworu beta, rozpuszczalnego receptora typu II dla czynnika martwicy nowotworu i transformującego czynnika wzrostu beta 1 w surowicy pacjentów z postępującą postacią stwardnienia rozsianego z uwzględ
Keyword:BIELSKI RYSZARD
Author:BIELSKI RYSZARD
Signature:45D/16762
Występowanie przeciwciał ICA oraz ocena zagrożenia cukrzycą na podstawie parametrów immunologicznych i biochemicznych u krewnych pacjentów z cukrzycą typu 1 : rozprawa doktorska
Keyword:BIENIASZ JOLANTA
Author:BIENIASZ JOLANTA
Signature:45D/17515
Występowanie przeciwciał ICA oraz ocena zagrożenia cukrzycą na podstawie parametrów immunologicznych i biochemicznych u krewnych pacjentów z cukrzycą typu 1 : rozprawa doktorska
Keyword:BIENIASZ JOLANTA
Author:BIENIASZ JOLANTA
Signature:45D/17515
Ocena stężenia białek "ostrej fazy", interleukiny-6 oraz TNF-[alfa] w procesie stymulacji i regeneracji hemopoezy u zdrowych dawców komórek progenitorowych i chorych na schorzenia limfoproliferacyjne : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BIENIASZEWSKA MARIA
Author:BIENIASZEWSKA MARIA
Signature:45D/17320
Ocena stężenia białek "ostrej fazy", interleukiny-6 oraz TNF-[alfa] w procesie stymulacji i regeneracji hemopoezy u zdrowych dawców komórek progenitorowych i chorych na schorzenia limfoproliferacyjne : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BIENIASZEWSKA MARIA
Author:BIENIASZEWSKA MARIA
Signature:45D/17320
Doświadczalne badania biozgodności i wytrzymałości mechanicznej nowego kompozytowego materiału korundowego w aspekcie zastosowań klinicznych : rozprawa doktorska.
Keyword:BIENIEK ANDRZEJ
Author:BIENIEK ANDRZEJ
Signature:45D/14750
Ocena testów ekspozycyjnych opartych na oznaczaniu kwasu benzoesowego i hipurowego w moczu przy równoczesnym narażeniu na toluen i ksylen.
Keyword:BIENIEK GRAŻYNA
Author:BIENIEK GRAŻYNA
Signature:45D/5420
Wybrane aspekty rozwoju płodu i popłodu szczura w warunkach toksycznego uszkodzenia wątroby matki przez czterochlorek węgla : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych.
Keyword:BIENIOSZEK MAREK
Author:BIENIOSZEK MAREK
Signature:45D/16173
Ośrodkowe działanie 6-aminodopaminy : rozprawa doktorska na stopień doktora nauk medycznych.
Keyword:BIEŃ EWA
Author:BIEŃ EWA
Signature:45D/5865
Ocena wartości wybranych testów przedsionkowych w orzecznictwie otoneurologicznym : praca doktorska.
Keyword:BIEŃ STANISŁAW
Author:BIEŃ STANISŁAW
Signature:45D/2563
Kinetyka ogólnoustrojowa i narządowa onkofilnego radiofarmaceutyku 169 Yb-CIS-chlorodwumetioninoplatyny ; efektywna dawka dla człowieka.
Keyword:BIEŃKOWICZ MAŁGORZATA
Author:BIEŃKOWICZ MAŁGORZATA
Signature:45D/14001