A - B (1)

Modyfikujące oddziaływanie wieku zwierząt na obraz uszkodzenia wątroby szczurów wywołany przez chlorfenvinfos zawarty w karmie : praca doktorska.
Keyword:BIEŃKOWSKA MAŁGORZATA
Author:BIEŃKOWSKA MAŁGORZATA
Signature:45D/15033
Czynne leczenie późnych krwawień poporodowych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych.
Keyword:BIEŃKOWSKI JANUSZ
Author:BIEŃKOWSKI JANUSZ
Signature:45D/3982
Badania nad rolą pobudzających receptorów jonotropowych: NMDA, 5-HT3 i N-cholinergicznego, w działaniu nagradzającym, awersyjnym i różnicującym alkoholu etylowego : praca doktorska
Keyword:BIEŃKOWSKI PRZEMYSŁAW
Author:BIEŃKOWSKI PRZEMYSŁAW
Signature:45D/17901
Badania nad rolą pobudzających receptorów jonotropowych: NMDA, 5-HT3 i N-cholinergicznego, w działaniu nagradzającym, awersyjnym i różnicującym alkoholu etylowego : praca doktorska
Keyword:BIEŃKOWSKI PRZEMYSŁAW
Author:BIEŃKOWSKI PRZEMYSŁAW
Signature:45D/17901
Przydatność badania ultrasonograficznego w diagnostyce i monitorowaniu pooperacyjnym pacjentów z wolem tarczycy : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych.
Keyword:BIERCA JACEK
Author:BIERCA JACEK
Signature:45D/18810
Ocena porównawcza postępowania anestezjologicznego u chorych operowanych z powodu patologii brzusznego odcinka aorty : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BIERNACKA JADWIGA
Author:BIERNACKA JADWIGA
Signature:45D/18216
Ocena porównawcza postępowania anestezjologicznego u chorych operowanych z powodu patologii brzusznego odcinka aorty : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BIERNACKA JADWIGA
Author:BIERNACKA JADWIGA
Signature:45D/18216
Rola poszczególnych grup mięśni szkieletowych w powstawaniu odruchów lokalizacyjnych w procesie rozwoju człowieka.
Keyword:BIERNACKA MIROSŁAWA
Author:BIERNACKA MIROSŁAWA
Signature:45D/2302
Taktyka postępowania i efekty leczenia chirurgicznego w kamicy pęcherzyka żółciowego i dróg zółciowycych: rozprawa do doktorska.
Keyword:BIERNACKI ADAM
Author:BIERNACKI ADAM
Signature:45D/15000
Wybrane problemy technologii płynów infuzyjnych w warunkach improwizowanych.
Keyword:BIERNACKI ARKADIUSZ
Author:BIERNACKI ARKADIUSZ
Signature:45D/582
Śródoperacyjne badania zaburzeń krzepnięcia krwi w operacjach tarczycy : praca na stopień doktora nauk medycznych.
Keyword:BIERNACKI JERZY
Author:BIERNACKI JERZY
Signature:45D/5995
Badania nad reakcjami pochodnych aminoguanidyny o spodziewanym działaniu przeciwzapalnym i immunode-presyjnym : praca doktorska.
Keyword:BIEROWSKA-CHARYTONOWICZ DOROTA
Author:BIEROWSKA-CHARYTONOWICZ DOROTA
Signature:45D/2784
Ocena skuteczności szczepień przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B u chorych leczonych dializami : (praca doktorska).
Keyword:BIESIADA GRAŻYNA
Author:BIESIADA GRAŻYNA
Signature:45D/15810
Chemiluminescencja granulocytów obojętnochłonnych po cholecystekomii klasycznej i laparoskopowej : (praca doktorska).
Keyword:BIESIADA ZBIGNIEW
Author:BIESIADA ZBIGNIEW
Signature:45D/15811
Stabilność cech temperaturowrażliwego mutanta HSV-1 oraz jego aktywność immunogenna w układach monowalentnym i poliwalentnych z innymi atenuowanymi szczepami wirusowymi : praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej
Keyword:BIESIADECKA AGNIESZKA EWA
Author:BIESIADECKA AGNIESZKA EWA
Signature:45D/16777
Stabilność cech temperaturowrażliwego mutanta HSV-1 oraz jego aktywność immunogenna w układach monowalentnym i poliwalentnych z innymi atenuowanymi szczepami wirusowymi : praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej
Keyword:BIESIADECKA AGNIESZKA EWA
Author:BIESIADECKA AGNIESZKA EWA
Signature:45D/16777
Znaczenie alfa1 - antytrypsyny w surowicy pacjentów z odmą samorodną : praca doktorska.
Keyword:BIESIEKIERSKA-CHAŃK0 IRENA
Author:BIESIEKIERSKA-CHAŃK0 IRENA
Signature:45D/6572
Zależność między wzorcami ruchów żucia a wybranymi cechami morfologicznymi układu zębowo-szczękowego : [praca habilitacyjna].
Keyword:BIESKE RALPH-HENRYK
Author:BIESKE RALPH-HENRYK
Signature:45D/4911
Elektrofizjologiczna ocena zmian w ośrodkowym układzie nerwowym za pomocą multimodalnych potencjałów wywołanych u chorych na cukrzycę typu II : rozprawa doktorska
Keyword:BIESZCZAD MAŁGORZATA
Author:BIESZCZAD MAŁGORZATA
Signature:45D/15212
Wpływ trójjodotyroniny na jelitowe wchłanianie węglowodanów, białek i tłuszczów u człowieka
Keyword:BIJAK JAN
Author:BIJAK JAN
Signature:45D/2670