A - B (1)

Walka z gruźlicą na Pomorzu Zachodnim w latach 1945 - 1959
Keyword:BIJOŚ ANNA
Author:BIJOŚ ANNA
Signature:45D/17301
Ocena wyników badania przesiewowego stawów biodrowych noworodka za pomocą USG
Keyword:BIK KRZYSZTOF
Author:BIK KRZYSZTOF
Signature:45D/14219
Potencjał błonowy włókna mięśniowego szczura w różnych warunkach doświadczalnych
Keyword:BIK TERESA
Author:BIK TERESA
Signature:45D/9429
Występowanie Helicobacter pylori w żołądku a obraz endoskopowy i histopatologiczny w korelacji z objawami klinicznymi u chorych palących tytoń i niepalących kierowanych do badań endoskopowych górnego odcinka przewodu pokarmowego
Keyword:BILEWICZ ANDRZEJ
Author:BILEWICZ ANDRZEJ
Signature:45D/15028
Badania uwodnienia soli DNA metodą spektrofotometrii w podczerwieni
Keyword:BILIŃSKA BARBARA
Author:BILIŃSKA BARBARA
Signature:45D/6006
Wartość badań poziomu przeciwciał przeciw receptorom acetylocholiny w surowicy krwi chorych dla diagnostyki i leczenia miastenii : praca na stopień doktora nauk medycznych /
Keyword:BILIŃSKA MAŁGORZATA
Author:BILIŃSKA MAŁGORZATA
Signature:45D/17781
Rynomanometryczna ocena drożności nosa u dzieci z całkowitym rozszczepem podniebienia pierwotnego i wtórnego z uwzględnieniem pomiarów antropometrycz­ nych nosa s rozprawa na stopień doktora nauk medycz­ nych /
Keyword:BILIŃSKA-PIETRASZEK ELŻBIETA
Author:BILIŃSKA-PIETRASZEK ELŻBIETA
Signature:45D/14737
Wpływ lepzenia hipolipemicznego na czynność nerki przeszczepionej ze zwłok : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BILL MARTA
Author:BILL MARTA
Signature:45D/14699
Żółtaczki w ciąży w materiale Kliniki Chorób zakaźnych AMG ze szczególnym uwzględnieniem wirusowego zapalebia wątroby i cholo statycznej hepatozy ciężarnych
Keyword:BILLEWICZ IRENA
Author:BILLEWICZ IRENA
Signature:45D/652
Badania długofalowe rozwoju fizycznego i psychicznego dzieci urodzonych z małą masą ciała : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BILLEWICZ-KRACZKOWSKA ALEKSANDRA
Author:BILLEWICZ-KRACZKOWSKA ALEKSANDRA
Signature:45D/17466
Fenotypowa i genotypowa charakaterystyka szczepów metycylinoopornych gronkowców złocistych z regionu Pomorza Zachodniego : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej
Keyword:BILSKA IWONA
Author:BILSKA IWONA
Signature:45D/16706
Fenotypowa i genotypowa charakaterystyka szczepów metycylinoopornych gronkowców złocistych z regionu Pomorza Zachodniego : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej
Keyword:BILSKA IWONA
Author:BILSKA IWONA
Signature:45D/16706
Badania morfologiczne i histochemiczne procesu gojenia ran
Keyword:BILSKI RYSZARD
Author:BILSKI RYSZARD
Signature:45D/276
Ocena oddziaływania wolnozmiennego pola magnetycznego i lasera małej mocy na doświadczalne oparzenia termiczne skóry szczurów : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BINISZKIEWICZ TOMASZ
Author:BINISZKIEWICZ TOMASZ
Signature:45D/15321
Ocena oddziaływania wolnozmiennego pola magnetycznego i lasera małej mocy na doświadczalne oparzenia termiczne skóry szczurów : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BINISZKIEWICZ TOMASZ
Author:BINISZKIEWICZ TOMASZ
Signature:45D/15321
Modyfikacja własna sposobu leczenia garbiaków i ostrego stożka rogówki : praca na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:BINKIEWICZ ELŻBIETA
Author:BINKIEWICZ ELŻBIETA
Signature:45D/15199
Wartość badania uttrasonograficznego w chorobie Perthesa : praca doktorska
Keyword:BIRA MIROSŁAW
Author:BIRA MIROSŁAW
Signature:45d/14306
Ocena wpływu chemio- i radioterapii na czynność gruczołów wewnętrznego wydzielania u dzieci dotkniętych chorobą nowotworową : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BIRKHOLZ DOROTA
Author:BIRKHOLZ DOROTA
Signature:45D/17588
Ocena wpływu chemio- i radioterapii na czynność gruczołów wewnętrznego wydzielania u dzieci dotkniętych chorobą nowotworową : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BIRKHOLZ DOROTA
Author:BIRKHOLZ DOROTA
Signature:45D/17588
Zaburzenia tolerancji glukozy w ostrej fazie zawału serca i w okresie rekonwalescencji : praca doktorska
Keyword:BIRÓ EWA
Author:BIRÓ EWA
Signature:45D/6488