A - B (1)

Adaptacja i ocena właściwości fitochemicznych i terapeutycznych niektórych chińskich roślin leczniczych rozprawa na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Keyword:BŁASZCZYK TADEUSZ
Author:BŁASZCZYK TADEUSZ
Signature:45D/17392
Krótko - i - długoterminowa prospektywna ocena obrazu ultrasonograficznego trzustki u chorych po ostym żółciopochodnym zapaleniu trzustk : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BŁASZCZYŃSKA MAŁGORZATA
Author:BŁASZCZYŃSKA MAŁGORZATA
Signature:45D/16407
Krótko - i - długoterminowa prospektywna ocena obrazu ultrasonograficznego trzustki u chorych po ostym żółciopochodnym zapaleniu trzustk : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BŁASZCZYŃSKA MAŁGORZATA
Author:BŁASZCZYŃSKA MAŁGORZATA
Signature:45D/16407
Badania reaktywności izolowanego myometrium szczura na oksytocynę, wazopresynę, bradykininę i angiotensynę II w obecności niesterydowych leków przeciwzapalnych : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BŁASZKIEWICZ ZDZISŁAW
Author:BŁASZKIEWICZ ZDZISŁAW
Signature:45D/6326
Wpływ kadmu podawanego szczurzycom w czasie ciąży na syntezę kwasów nukleinowych i białek w różnych na­ rządach ich potomstwa : rozprawa doktorska
Keyword:BŁAŹEJOWSKI JAROSŁAW
Author:BŁAŹEJOWSKI JAROSŁAW
Signature:45D/15200
Badania nad oznaczaniem glikozoaminoglikanów i glikoproteidów siarczanowych w soku żołądkowym dla celów diagnostycznych : praca na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Keyword:BŁAŻEJEWSKA BARBARA
Author:BŁAŻEJEWSKA BARBARA
Signature:45D/4874
Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego uzdrowisk Kotliny Kłodzkiej s praca na stopień doktora farma­ cji /
Keyword:BŁAŻEJEWSKA-JASTRZĘBSKA BARBARA
Author:BŁAŻEJEWSKA-JASTRZĘBSKA BARBARA
Signature:45D/2997
Leczenie chirurgiczne zaćmy ze współistniejącą jaskrą i rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BŁAŻEJEWSKA-MELLER GRAŻYNA
Author:BŁAŻEJEWSKA-MELLER GRAŻYNA
Signature:45D/15351
Ocena porównawcza nalorfiny i naloksonu w świetle badań doświadczalnych : praca doktorska /
Keyword:BŁĄK ANNA-MARIA
Author:BŁĄK ANNA-MARIA
Signature:45D/6643
Badania biologicznej funkcji embrionalnych grasic cielęcych : praca na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:BŁOŃSKA BARBARA
Author:BŁOŃSKA BARBARA
Signature:45D/4263
Zmiany w ultrastrukturze komórek wysoko i niskowydajnego mutanta szczepu Streptomyces erythreus w procesie biosyntezy erytromycyny : [praca doktorska] /
Keyword:BŁOŃSKA JANINA
Author:BŁOŃSKA JANINA
Signature:45D/5148
Niektóre białka osocza i ekspresja antygenów aktywacji i proliferacji limfocytów krwi obwodowej a obraz klinicznc - morfologiczny przewlekłej białaczki limfatycznej B-komórkowej : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BŁOŃSKI JERZY Z.
Author:BŁOŃSKI JERZY Z.
Signature:45D/15588
Niektóre białka osocza i ekspresja antygenów aktywacji i proliferacji limfocytów krwi obwodowej a obraz klinicznc - morfologiczny przewlekłej białaczki limfatycznej B-komórkowej : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BŁOŃSKI JERZY Z.
Author:BŁOŃSKI JERZY Z.
Signature:45D/15588
Badania laktonów seskwiterpenowych występujących w gatunkach zaliczanych do rodzaju Chrysanthenum s.l. : praca doktorska /
Keyword:BŁOSZYK ELŻBIETA
Author:BŁOSZYK ELŻBIETA
Signature:45D/2857
Reakcja włókna mięśniowego na obecność la Trichinella pseudospiralis
Keyword:BŁOTNA-FILIPIAK MAŁGORZATA
Author:BŁOTNA-FILIPIAK MAŁGORZATA
Signature:45D/5350
Wyniki leczenia zachowawczego krwotoków śródmózgowych nieurazowych i pourazowych pod kontrolą CT : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BOBEK JERZY
Author:BOBEK JERZY
Signature:45D/17909
Wyniki leczenia zachowawczego krwotoków śródmózgowych nieurazowych i pourazowych pod kontrolą CT : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BOBEK JERZY
Author:BOBEK JERZY
Signature:45D/17909
Wpływ wysiłku fizycznego na niektóre parametry prze­ miany węglowodanowej ze szczególnym uwzględnieniem roli kortyzolu s praca doktorska /
Keyword:BOBILEWICZ DAGNA
Author:BOBILEWICZ DAGNA
Signature:45D/2933
Wpływ trójcyklicznych środków antydepresyjnych na rozwój doświadczalnego nadciśnienia tętniczego : praca na stopień doktora farmacji
Keyword:BOBKIEWICZ-KOZŁOWSKA TERESA
Author:BOBKIEWICZ-KOZŁOWSKA TERESA
Signature:45D/2998
Ocena wpływu leczenia probukolem na ekspresję genów czynnika wzrostowego pochodzenia płytkowego A i B (PDGF-A, PDGF-B) w monocytach krwi obwodowej u mężczyzn po przebytym zawale mięśnia sercowego : praca doktorska
Keyword:BOBNIS MACIEJ
Author:BOBNIS MACIEJ
Signature:45D/16383